Xây dựng Đảng

Vĩnh Tường thực hiện sáp nhập 21 thôn, tổ dân phố tại 06 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Trên cơ sở các quy định và điều kiện thực tế, thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố và đổi tên 21 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đối với huyện Vĩnh Tường, việc sáp nhập theo Nghị quyết 43 được thực hiện ở 21 thôn, tổ dân phố (giảm 11 thôn) tại 06 xã, thị trấn là Thị trấn Vĩnh Tường, các xã Vân Xuân, Vĩnh Thịnh, Ngũ Kiên, Yên Lập và Bồ Sao. Giảm tổng số lượng đơn vị sau khi sáp nhập từ 189 thôn, TDP xuống còn 178 thôn, TDP toàn huyện.

  

 

Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ thôn Chùa (xã Bồ Sao)

 

Theo đó, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được thực hiện theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ bổ sung một số điều của Thông tư số 04 ngày 31/8/2012, thay thế Thông tư số 09/2017/TT-BNV về ớng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Quy định một thôn ở xã hiện nay phải có từ 300 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố ở phường, thị trấn có từ 350 hộ gia đình trở lên. Những thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình chỉ đạt dưới 50% quy định bắt buộc phải sáp nhập. Những thôn, tổ dân phố có quy mô đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định ở những nơi có đủ các điều kiện thì khuyến khích tổ chức sáp nhập.

Vĩnh Tường là một trong các địa phương tích cực, chủ động trong việc thực hiện cải cách hành chính, trong đó có việc thực hiện các chủ trương liên quan đến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Năm 2018, huyện đã lựa chọn 02 đơn vị là xã Bồ Sao, xã Yên Lập thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP. Sau khi rút kinh nghiệm tại 02 xã làm điểm, năm 2019, huyện Vĩnh Tường tiếp tục lựa chọn thêm 4 đơn vị gồm xã Vĩnh Thịnh, xã Vân Xuân, xã Ngũ Kiên và Thị trấn Vĩnh Tường thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở Kế hoạch số 25/KH-UBND của UBND tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ, Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản, kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát đối chiếu, đánh giá về thực trạng quy mô số hộ, diện tích đất, nhân khẩu, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tại các thôn, TDP trên địa bàn đảm bảo chính xác, khách quan các khâu, các bước, đặc biệt trong việc lấy ý kiến và giải quyết các khúc mắc của nhân dân. Qua rà soát, đối chiếu, 11 thôn, DTP tại các xã, thị trấn của huyện có quy mô dân số và quy mô diện tích tự nhiêm dưới 50% theo quy định.

 

 

Bí thư Chi bộ thôn Đông (Vân Xuân) triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019

 

Là một trong các địa phương trong diện thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, xã Vĩnh Thịnh hiện có 03/16 thôn dưới 150 hộ không đủ điều kiện, phải thực hiện sáp nhập gồm: Thôn Hoàng Xá Đình (84 hộ), thôn An Lão Trên (123 hộ) và thôn An Lão Giữa (127 hộ).

Để triển khai chủ trương của tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện về sáp nhập các thôn, tổ dân phố, Đảng ủy, UBND xã Bồ Sao đã quyết liệt vào cuộc, tập trung lãnh chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiến hành cẩn trọng các bước. UBND xã đã xây dựng dự thảo đề án sáp nhập thôn, tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá chi tiết thực trạng quy mô số hộ, nhân khẩu trên địa bàn theo đúng trình tự quy định, hợp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện của địa phương. Nhờ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, việc sáp nhập thôn ở xã Vĩnh Thịnh đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Ngoài 03 thôn trong diện thực hiện sáp nhập theo kế hoạch, sau khi được tuyên truyền về chủ trương của tỉnh, huyện, về ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập, người dân trong thôn Hoàng Xá Đông cũng tự nguyện xin sáp nhập. Kết quả, 02 thôn An Lão Trên và An Lão Giữa sáp nhập thành thôn An Lão; 03 thôn Hoàng Xá Đông, Hoàng Xá Đình, Hoàng Xá Ngược sáp nhập thành thôn Hoàng Xá. Sau khi sáp nhập thôn, xã Vĩnh Thịnh sẽ giảm từ 16 thôn còn 13 thôn. Hiện nay, UBND xã hoàn thiện các bước và hồ sơ trình UBND huyện, tỉnh thẩm định.

Cũng như xã Vĩnh Thịnh, Đảng ủy, UBND xã Vân Xuân bám sát chỉ đạo và cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, huyện, tiến hành rà soát các thôn dân cư. Trên cơ sở đó, xã xây dựng đề án và tiến hành các bước sáp nhập thôn. Trong quá trình thực hiện, UBND xã tổ chức hội nghị với cử tri từng thôn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời giải quyết ngay những vướng mắc, băn khoăn từ phía người dân. Vì vậy, chủ trương thực hiện sáp nhập tại các thôn được 100% người dân nơi đây nhất trí đồng thuận. Từ 09 thôn ban đầu, sau khi sáp nhập, xã Vân Xuân sẽ giảm còn 5 thôn gồm: Xuân Húc 1, Xuân Húc 2, Đông Đình, Bắc Trại và thôn Chùa. Một trong những khó khăn sau khi sáp nhập đã được Vân Xuân chủ động trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới trước đó, đó là xã đã xây dựng 05 nhà văn hóa liên thôn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của nhân dân sau khi sáp nhập.

Đến nay, cơ bản 06 xã, thị trấn thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP đã hoàn thành hồ sơ thủ tục trình UBND huyện, tỉnh xem xét. Như vậy, việc thực hiện sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Vĩnh Tường cụ thể gồm:

+ Thị trấn Vĩnh Tường sáp nhập TDP Cầu Quan với TDP Hồ Xuân Hương thành TDT Hồ Xuân Hương (giảm 01 TDP);

+ Xã Vân Xuân sáp nhập thôn Xuân Húc 1 với thôn Xuân Húc 2 thành thôn Xuân Húc 1 (giảm 01 thôn); thôn Xuân Húc 3 với thôn Xuân Húc 4 thành thôn Xuân Húc 2 (giảm 01 thôn); thôn Đông với thôn Đình thành thôn Đông Đình (giảm 01 thôn); thôn Bắc với thôn Trại thành thôn Bắc Trại (giảm 01 thôn);

+ Xã Vĩnh Thịnh sáp nhập thôn An Lão Giữa với thôn An Lão Trên thành thôn An Lão (giảm 01 thôn); Thôn Hoàng Xá Đông với thôn Hoàng Xá Đình và Hoàng Xá Ngược thành thôn Hoàng Xá (giảm 02 thôn);

+ Xã Ngũ Kiên sáp nhập thôn Thượng 1 với thôn Thượng 2 thành thôn Thượng (giảm 01 thôn);

+ Xã Yên Lập sáp nhập thôn Hội Chữ với thôn Bến Cả thành thôn Bến Hội (giảm 01 thôn);

+ Xã Bồ Sao sáp nhập thôn Chùa với thôn Máy Gạch thành thôn Chùa (giảm 01 thôn).

Có thể thấy, quá trình thực hiện sáp nhập, thành lập thôn, TDP trên địa bàn huyện Vĩnh Tường luôn có chỉ đạo tích cực, trách nhiệm, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; các địa phương tiến hành khảo sát, bàn bạc kỹ lưỡng phương án, tiến hành các khâu, các bước một cách thận trọng, công khai, khách quan; đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận cao trong người dân. Những thôn, tổ dân phố được sáp nhập cơ bản đảm bảo vị trí liền kề, có mối tương đồng về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo ổn định trong việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Tuy vậy, cũng còn những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai sáp nhập cần giải quyết như: Khoảng cách giữa các thôn một số nơi xa nhau; phong tục tập quán chưa thể một lúc tương đồng ngay được; việc dôi dư về số lượng, hẹp về diện tích nhà văn hóa thôn để tổ chức các hoạt động chung cũng là một bài toán khó; tâm lý, tư tưởng của những người hoạt động không chuyên trách; việc lựa chọn nhân sự đảm đương nhiệm vụ cũng cần tính toán để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, v.v…

Trong thời gian tới, Thường trực Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo BTC Huyện ủy, MTTQ, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các đơn vị kiện toàn tổ chức chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị ở thôn, TDP sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 43/NQ-HĐND; UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện và UBND 06 xã, thị trấn có các thôn, TDP sáp nhập trong quá trình thực hiện bố trí, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đồng thời khắc phục tình trạng trưởng thôn, TDP không phải là đảng viên; các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân do việc sáp nhập, đổi tên thôn, TDP, v.v…. Từ đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn./. 

 

Nguyên Hồng

 

Ngày đăng: 26/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục