Tin kinh tế

Kinh nghiệm sau 2 năm tổ chức thực hiện DTĐR trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Tường vốn là huyện thuần nông, diện tích đất nông nghiệp là chủ yếu với 10.349,78 ha, chiếm 71,87% tổng diện tích đất tự nhiên. Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị định 64/NĐ-CP, ngày 27/9/1993 của Chính phủ tuy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân nhưng dần bộc lộ nhiều hạn chế: Ruộng đất giao đến hộ gia đình phân tán, nhỏ lẻ, manh mún, có tốt, có xấu, có gần, có xa đang là điểm nghẽn cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, gây nhiều khó khăn trong hội nhập quốc tế. Nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện dồn thửa đổi ruộng (DTĐR), xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 11/11/2016; Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 15/12/2016 về dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2016-2020.

 

 

Đồng chí Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và  đồng chí Lê Chí Thái - HUV,

Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng BCĐ DTĐR Phú Đa họp triển khai các bước DTĐR

  

Cuối năm 2016, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy đến cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công 2 đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo các xã; UBND huyện thành lập các Tổ công tác chỉ đạo xã. Huyện đã phát hành 02 loại tài liệu cấp đến 189 thôn, Tổ dân phố để tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân hiểu về DTĐR gồm: 01 đĩa tuyên truyền DTĐR phát trên hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn; 01 đĩa phóng sự truyền hình về kinh nghiệm DTĐR ở các địa phương, thời lượng hơn 20 phút. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đều tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy tới hàng nghìnlượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Huyện cũng đã tổ chức chức cho cán bộ và đại diện nhân dân 8 xã thăm quan học tập kinh nghiệm ở các địa phương có điều kiện tự nhiên tương tự, đã làm thành công DTĐR như: Phúc Thọ, Chương Mỹ, Mê Linh của thành phố Hà Nội. Qua thăm quan thực tế về phương pháp triển khai, kết quả sau DTĐR đã tạo niềm tin cho cán bộ các Ban chỉ đạo (BCĐ) xã và toàn bộ các tiểu BCĐ các thôn tham gia DTĐR.

Năm 2017, xã Ngũ Kiên và xã Cao Đại được chọn làm điểm DTĐR. Các xã đã tổ chức nhiều cuộc họp Đảng bộ, họp BCĐ xã, các tiểu BCĐ thôn, họp chi bộ, họp dân để triển khai chủ trương, kế hoạch, phương án quy hoạch đồng ruộng, phương án DTĐR. Những thôn có nhiều ý kiến khác nhau qua các cuộc họp, tiểu BCĐ thôn đã tuyên truyền rất cụ thể thông qua việc gửi dự thảo phương án DTĐR kèm theo giấy mời họp đến từng hộ để các hộ nghiên cứu chuẩn bị ý kiến trước khi đến dự họp. Tổng số cuộc họp của 2 xã làm điểm là 294 cuộc, trong đó họp dân là 268 cuộc họp. Những thôn, xóm có nhiều hộ chưa đồng thuận với chủ trương DTĐR, tiểu BCĐ thôn phân công cán bộ, phối hợp với các đoàn thể đến tận hộ để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và tuyên truyền vận động. Các đồng chí lãnh đạo BCĐ huyện, BCĐ xã bố trí thời gian dự họp chi bộ, họp thôn hoặc đến hộ để lắng nghe ý kiến nhân dân, tiếp thu ý kiến nhân dân, điều chỉnh phương án DTĐR cho phù hợp với thực tế.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân thực hiện DTĐR và đã thực hiện thành công tại xã Cao Đại, Ngũ Kiên; 3 xã Vũ Di, Phú Thịnh, Tuân Chính đăng ký làm thêm đã thực hiện thành công mỗi xã 1 thôn (thôn Yên Nhiên xã Vũ Di, thôn Táo xã Tuân Chính, thôn Đan Thượng xã Phú Thịnh). Đối với xã Cao Đại có 10/10 thôn xóm tiến hành DTĐR với 1.034 hộ tham gia, trước DTĐR bình quân 7,2 thửa/hộ, sau DTĐR bình quân còn 1,76 thửa/hộ. Xã Ngũ Kiên có 13/14 thôn thực hiện DTĐR với 1.405 hộ tham gia, trước DTĐR bình quân 5,6 thửa/hộ, sau DTĐR bình quân còn 1,65 thửa/hộ. Thôn Yên Nhiên xã Vũ Di thực hiện DTĐR ở 404 hộ, trước DTĐR bình quân 7,3 thửa/hộ, sau DTĐR bình quân còn 1,6 thửa/hộ. Thôn Táo xã Tuân Chính tổng số hộ DTĐR 290 hộ, trước DTĐR bình quân 8,9 thửa/hộ, sau DTĐR bình quân còn 1,82 thửa/hộ. Thôn Đan Thượng xã Phú Thịnh tổng số hộ thực hiện DTĐR là 128 hộ, bình quân 6,6 thửa/hộ, sau DTĐR chỉ còn 1,05 thửa/hộ.

Phát huy thành công của năm 2017, năm 2018 toàn huyện có 5 xã được nhân dân nhất trí đăng ký tham gia DTĐR, quá trình tổ chức thực hiện, các xã tuân thủ đúng các quy định của Luật đất đai và các bước theo quy trình DTĐR của tỉnh đã ban hành. Tuy nhiên, đến cuối tháng 01 đầu tháng 02 năm 2019, chỉ có 2 xã giao được ruộng cho nhân dân kịp sản xuất vụ Xuân 2019 là xã Phú Thịnh và xã Tuân Chính; các xã Phú Đa, Lý Nhân, Vĩnh Ninh đã tổ chức thi công đảm bảo các thửa ruộng đều tiếp giáp với đường và kênh nội đồng, đã xây dựng dự thảo phương án gắp thăm nhận ruộng. Nhưng khi các Tiểu ban DTĐR tổ chức họp thì nhiều hộ không đến dự họp hoặc dự họp nhưng không bàn về phương án gắp thăm mà đề nghị xã, huyện phải giải quyết xong một số vấn đề trước khi nhận ruộng như: Tại xã Phú Đa, nhân dân đề nghị phải chia đất công ích để vượt 5%, chia đất rãnh kênh N1, N2, đất 863 (những loại đất này UBND xã đang quản lý theo quy định của Luật đất đai), một số đòi hỏi khác như: phá dỡ hết trang trại hiện hữu, giải quyết địa giới hành chính theo ý chủ quan của một số người, thi công đường, mương phải đạt 100% thiết kế (kể cả phần phát sinh bổ sung mới). Tại xã Lý Nhân, một số hộ đòi xã phải trích ngân sách trả tiền bồi thường diện tích đất làm đường nội đồng, kênh mương, đòi đất ông cha sử dụng trước năm 1955…. Tại xã Vĩnh Ninh, nhân dân đề nghị tỉnh, huyện phải chỉ đạo chấm dứt khai thác cát trên sông Hồng…

Để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trên, căn cứ Luật đất đai và các quy định về DTĐR, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức nhiều hội nghị, ban hành nhiều văn bản, phân công cán bộ phụ trách xã, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn tại 3 xã nêu trên.

Trên cơ sở kiến nghị của Nhân dân xã Phú Đa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyệnphụ trách xã Phú Đa; phân công 6 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách 6 thôn; phân công các Tổ công tác dự sinh hoạt Chi bộ và họp thôn. Bí thư Huyện ủy tổ chức đối thoại trực tiếp với đảng viên trong Đảng bộ xã. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với Nhân dân 04 thôn xã Phú Đa. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Huyện ủy có nhiều cuộc tiếp xúc với các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Phú Đa để tranh thủ ý kiến, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đối với xã Lý Nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư cơ sở trực tiếp phụ trách, tổ chức các cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Luật sư và nhân dân. Đối với xã Vĩnh Ninh, UBND huyện đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo dừng khai thác cát trên sông Hồng.

Thôn Gồ, xã Phú Đa tổ chức giao ruộng và cắm mốc thực địa cho các hộ nhận đất 02 vụ lúa

 

Với phương châm kiên trì vận động, thuyết phục để người dân đồng thuận, thực hiện. BCĐ huyện, xã đã tổ chức nhiều cuộc họp xin ý kiến nhân dân phục vụ công tác DTĐR. Tổng số cuộc họp của cả 5 xã triển khai năm 2018 là 397 cuộc họp, trong đó: xã Phú Đa 198 cuộc họp; xã Lý Nhân 101 cuộc họp; xã Vĩnh Ninh 38 cuộc họp.Đến tháng 6/2019, 2 xã Phú Đa và Lý Nhân đã giao xong ruộng cho nhân dân kịp gieo cấy vụ Mùa 2019; nhân dân xã Vĩnh Ninh đang tiếp tục sản xuất trên đất được giao theo Nghị định 64/NĐ-CP, Ban Chỉ đạo xã, tiểu Ban chỉ đạo thôn Hậu Lộc đang tiếp tục hoàn thiện phương án DTĐR, lấy ý kiến nhân dân.

Kết quả 2 năm thực hiện DTĐR, toàn huyện có 8 xã tham gia gồm: Cao Đại, Ngũ Kiên, Vũ Di, Tuân Chính, Phú Thịnh, Lý Nhân, Phú Đa, Vĩnh Ninh với tổng số 39 thôn, xóm thực hiện, tổng diện tích thực hiện DTĐR là 1.331,8 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp đã giao đến từng hộ gia đình, cá nhân tại 8 xã là 1.254 ha; thi công 110,76 km đường, 118 km mương; số ngôi mộ đã di chuyển 2.522 ngôi mộ. Sau DTĐR mỗi hộ chỉ còn 1-2 thửa, riêng xã Phú Đa mỗi hộ từ 1-3 thửa. Tổng kinh phí thực hiện DTĐR là 158,187 tỷ đồng (trong đó bao gồm cả diện tích hiến đất quy thành tiền).

Dồn thửa đổi ruộng thành công ở Phú Đa và các xã trong huyện khẳng định sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở nhằm tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho nông dân. Sau DTĐR, hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên diện tích DTĐR được nâng lên rõ rệt, cơ giới hóa các khâu từ làm đất, gieo cấy, thu hoạch được áp dụng với đơn giá dịch vụ thấp hơn nhiều so với trước DTĐR. Các hộ đã tham gia DTĐR đều phấn khởi, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Từ những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dồn thửa đổi ruộng, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân về mục đích ý nghĩa, hiệu quả, phương pháp, nguyên tắc trong thực hiện DTĐR, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thăm quan học tập kinh nghiệm ở những nơi đã thực hiện thành công DTĐR, họp dân để bàn và thống nhất phạm vi, kế hoạch, phương án DTĐR, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn, tổ chức chiếu phóng sự kinh nghiệm DTĐR ở các địa phương…nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Hai là: Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong tất cả các khâu, các bước của DTĐR từ quy hoạch đồng ruộng, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện phương án DTĐR, tạo điều kiện cho nhân dân được bàn và biểu quyết từng nội dung, thực hiện nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

Ba là: Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về DTĐR, củng cố hồ sơ pháp lý về dồn thửa đổi ruộng đầy đủ, chặt chẽ. Các cuộc họp dân phải thông qua biên bản, kết quả biểu quyết từng nội dung, làm cơ sở để tổ chức thực hiện và giải quyết các kiến nghị phát sinh (nếu có).

Bốn là: Cán bộ, đảng viên ở cơ sở phải thực sự đoàn kết, thống nhất, thực sự tiên phong gương mẫu tham gia thực hiện DTĐR, ký cam kết, dự, phát biểu tại các cuộc họp, bàn về DTĐR, sẵn sàng nhận ruộng nơi khó khăn, tranh thủ sự giúp đỡ của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Năm là: Tiểu ban DTĐR thôn phải được nhân dân lựa chọn kỹ, là người có uy tín cao với nhân dân, am hiểu đồng ruộng, biết tính toán phương án DTĐR, có khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân.

Sáu là: Lấy thôn, xóm làm đơn vị DTĐR, nơi có quy mô diện tích lớn nên chọn một hoặc vài thôn làm điểm sau đó nhân rộng ra toàn xã, tránh tình trạng quá tải trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Bảy là: Phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, chỉ đạo điều hành, MTTQ và các đoàn thể tham gia tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành các quy định về DTĐR, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

DTĐR là chủ trương quan trọng của Đảng trong nông nghiệp, mang lại lợi ích rất thiết thực, lâu dài cho nông dân nhưng đó cũng là việc đầy khó khăn bởi khi thực hiện thì phải bàn bạc với 100% các hộ đang sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp, phải được đa số các hộ đồng thuận mới tiến hành được. Một bộ phận hộ được giao theo Nghị định 64/NĐ-CP với nhiều lợi thế như: ruộng tốt, ruộng gần làng, gần đường giao thông… cá biệt có hộ sử dụng đất vượt tiêu chuẩn nên thường xuyên có phát biểu không xây dựng hoặc phản đối chủ trương DTĐR. Để tiếp tục thực hiện thành công DTĐR trong những năm tới, các cấp ủy, chính quyền cơ sở cần nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương, của Tỉnh về DTĐR, đồng thời vận dụng các kinh nghiệm của huyện qua 2 năm DTĐR, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy.

  

Lỗ Tất Chánh                  

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Ngày đăng: 30/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục