Tin kinh tế

Vĩnh Tường tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện

Chiều ngày 13/8/2019, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đến 31/7/2019, giải pháp thực hiện đến cuối năm 2019.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Tính đến 31/7/2019, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện đạt 413,8 tỷ đồng, đạt 87,6% dự toán năm. Với tiến độ thu như hiện nay, nếu không có sự đột biến về thu ngân sách thì các khoản thu khác trong cân đối sẽ hoàn thành so với dự toán năm; tuy nhiên, riêng khoản thu ngoài quốc doanh ước thực hiện không đạt dự toán năm (ước hụt thu 53 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do dự toán ngân sách Nhà nước khoản thu ngoài quốc doanh năm 2019 tỉnh giao cho huyện quá cao, vượt quá khả năng thu thực tế của địa phương; một số doanh nghiệp nợ thuế cao lâm vào tình trạng khó khăn, khó thu thuế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp để đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn huyện, đặc biệt thực hiện thu thuế ngoài quốc doanh, như: Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thu ngân sách; đẩy mạnh công tác liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thu thuế ngoài quốc doanh; xử lý các doanh nghiệp nợ đọng kéo dài,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đồng bộ các biện pháp để đảm bảo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là đôn đốc thực hiện các khoản thu ngoài quốc doanh. Trong đó: Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện làm việc, có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính về tình hình thu thuế trên địa bàn huyện trong thời gian qua, những kiến nghị đề xuất trong thời gian tới; tham mưu đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu khoản thu ngoài quốc doanh trên địa bàn; phối hợp với Chi cục thuế huyện kiện toàn BCĐ, thống nhất kế hoạch thu ngân sách Nhà nước từ nay đến cuối năm 2019, rà soát các doanh nghiệp nợ thuế để có giải pháp thu hồi. Chi cục thuế huyện phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành các công việc được giao. Ban QLDA Đầu tư XD công trình huyện thực hiện nghiêm quy định các doanh nghiệp nợ thuế không được tham gia dự các gói thầu. Công an huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế,…

  

Tin: Kiều Trang – Ảnh: Trung Thành

 

Ngày đăng: 14/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục