Xây dựng Đảng

BTV Huyện ủy thống nhất ý kiến về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Chiều ngày 12/8/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị BTV Huyện ủy để thống nhất ý kiến về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, thủ trưởng một số phòng chuyên môn có liên quan.

 

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

  

   Thực  hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban TVQH về tiêu chuẩn  của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết 653 ngày 13/3/2019 của Ủy ban TVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32 ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021, Vĩnh Tường là đơn vị có một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn, phải sắp xếp, sáp nhập, đó là xã Tân Cương và xã Phú Thịnh. Để tiến hành sáp nhập, UBND huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 02 xã về chủ trương của Trung ương, của tỉnh và các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; xây dựng đề án, kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ. Lộ trình thực hiện từ 2019-2021 chia ra thành 3 giai đoạn: từ 8/2019 - hết 2019, năm 2020 và năm 2021.

   Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với đề án, kế hoạch hoạch triển khai sáp nhập đơn vị hành chính 02 xã Tân Cương, Phú Thịnh; Quyết định thành lập BCĐ sáp nhập 02 xã Tân Cương, Phú Thịnh. Một số đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân 02 xã để đạt được sự đồng thuận cao nhất; sau khi sáp nhập cần xác định lại địa giới hành chính; khi lấy ý kiến nhân dân sẽ lấy theo từng hộ, vì vậy ý kiến của chủ hộ rất quan trọng; bổ sung vào kế hoạch sáp nhập về hoạt động của HĐND xã; lộ trình thực hiện cần nêu chi tiết, cụ thể hơn; kinh phí thực hiện gồm ngân sách cấp trên, ngân sách huyện và ngân sách 02 xã ...

   Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, BCĐ sáp nhập 02 xã Tân Cương, Phú Thịnh cần theo sát hướng dẫn của UBND tỉnh, thực hiện theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí ủy viên BTV phụ trách xã hướng dẫn các xã triển khai đến đảng viên trong cuộc họp chi bộ; giao Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao biên soạn bài tuyên truyền; tiến hành lấy ý kiến nhân dân vào ngày nghỉ; Lộ trình thực hiện cần nêu cụ thể, chi tiết từng nội dung công việc, mốc thời gian hoàn thành ... Đồng chí cũng giao các đồng chí Ủy viên BTV tiếp tục nghiên cứu tài liệu, cho ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng Huyện ủy vào ngày 13/8/2019 để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề án; yêu cầu đề án viết ngắn gọn, súc tích, UBND huyện có văn bản để UBND tỉnh sớm thông qua đề án.

   Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 và chủ trương đầu tư chỉnh trang đô thị năm 2019.

 

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Vũ Xoi

Ngày đăng: 13/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục