Thời sự tổng hợp

Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vĩnh Tường

Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019 - 2021

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: Kế hoạch

Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vĩnh Tường

Xem chi tiết Dự thảo đề án tại đây: Dự thảo

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện việc sát nhập xã Tân Cương với xã Phú Thịnh thuộc huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 2019 - 2021

Xem chi tiết quyết định tại đây

Ngày đăng: 08/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục