Xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo huyện

Sáng ngày 06/8/2019, Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo huyện. Dự có đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy; giáo viên trường THPT Lê Xoay và Đội Cấn.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Tại lớp bồi dưỡng các cán bộ, quản lý giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà được quán triệt các nội dung: Tìm hiểu 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tóm tắt những nội dung cơ bản của  Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên còn được nắm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của  huyện trong 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Việc triển khai các lớp bồi dưỡng chính trị hè là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Trong dịp này huyện cũng sẽ mở 12 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên các trường học, trong đó có 02 lớp dành cho giáo viên THPT trên địa bàn toàn huyện.

 

Tin: Hoàng Hằng. Ảnh: Vũ Soi

 

Ngày đăng: 06/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục