Hoạt động HĐND các cấp

Bài phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu bế mạc đánh giá tổng quát những nội dung quan trọng diễn ra tại Kỳ họp, đồng chí cũng nêu ra 8 nhiệm vụ và giao cho các Ban của HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành tập trung thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019. Nhân dịp này Ban biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Trân trọng giới thiệu:

  

"Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân trong huyện!

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp  thứ 11 HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; các tờ trình của UBND huyện; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thu, chi ngân sách của huyện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thảo luận, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019;… Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và ý kiến của các đại biểu thể hiện sự tán thành đối với các nội dung được trình tại Kỳ họp, quyết định ban hành 6 Nghị quyết. Đây chính thực sự là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu!

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, HĐND huyện cơ bản thống nhất cao với báo cáo của UBND huyện, đồng thời nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.968,14 tỷ đồng, đạt 50,0% so KH, tăng 11,25% so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng (theo giá so sánh năm 2010 năm 2010) ước đạt 3.903,76 tỷ đồng, đạt 51,12% KH, tăng 16,48% so cùng kỳ. Các ngành Dịch vụ đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thu ngân sách đạt cao, ước 6 tháng đầu năm thực hiện 346,9 tỷ đồng, đạt 73,45% so với dự toán năm, bằng 139,02% so cùng kỳ. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, nhất là công tác chăm lo Tết cho người nghèo tiếp tục được quan tâm; Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vị thế tốp đầu tỉnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự được xử lý, giải quyết kịp thời. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài và có tính chất phức tạp được quan tâm chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư. Thu ngoài quốc doanh đạt thấp so với kế hoạch. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, chưa được khống chế, ngăn chặn. Tình trạng vi phạm Luật Đất đai vẫn có biểu hiện phức tạp. Việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia Mức độ 2 còn chậm so kế hoạch. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa ở một số xã, thị trấn chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Tiến độ thực hiện Dồn thửa đổi ruộng tại 03 xã (Vĩnh Ninh, Phú Đa, Lý Nhân) chậm so kế hoạch,....

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019; tôi đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

 Một là, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019. Tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội. Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Khu du lịch sinh thái Đầm Rưng, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm,... Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác dồn thửa đổi ruộng năm 2018 làm cơ sở để nhân rộng DTĐR trên địa bàn huyện. Chỉ đạo 02 xã đăng ký DTĐR năm 2019 tích cực thực hiện các bước DTĐR theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Hai là, tập trung đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách. Bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định.

Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp và công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là về thuế, đất đai, cấp phép xây dựng, các thủ tục đầu tư... Triển khai Đề án chính quyền điện tử. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Rà soát và luân chuyển các chức danh cán bộ công chức phải luân chuyển theo quy định. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bốn là, tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/7/2007 của Huyện ủy; thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 1232-TB/HU, ngày 18/6/2019 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn. Kiên quyết chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai trước và sau ngày 01/7/2014 (nhất là các trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014) và không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm định chất lượng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để công nhận trường chuẩn QG mức độ 2 theo kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin; chỉ đạo hoàn thiện các bước thủ tục theo quy định trong công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức sáp nhập 10 trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học &THCS trên địa bàn thành 05 trường; sáp nhập các xã, thôn, TDP đủ điều kiện theo kế hoạch của tỉnh.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm; thực hiện tốt chương trình xuất khẩu lao động, tập trung vào thị trường có tiềm năng như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm.  Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách.

Bảy là, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện 1 bên 2 cấp năm 2019. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình an ninh chính tri, an ninh nông thôn, an ninh trật tự phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phòng chống cháy nổ, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tám là, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm các việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra bức xúc cho nhân dân.

Sau kỳ họp này, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện; các ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm Nghị quyết của HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện. 

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại biểu đại diện các cơ quan của tỉnh; các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND huyện. Cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; các cơ quan chuyên môn của huyện; các xã, thị trấn, cử tri và nhân dân trong huyện; các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh, của huyện; các bộ phận phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp. 

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn./." 

LÊ MINH THỊNH

Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

 

Ngày đăng: 16/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục