Hoạt động HĐND các cấp

Đại biểu hỏi và các cơ quan trả lời tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Vĩnh Tường, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện diễn ra trong 1,5 ngày (15-16/7/2019) với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, Kỳ họp lần này tiếp tục tiến hành thảo luận nhóm, tổ, cho ý kiến trực tiếp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm cùng nhiều vấn đề cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm được các đại biểu nêu ra và được lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn giải trình kịp thời, thỏa đáng. Nhân dịp này, Ban Biên tập Cổng Thông tin - GTĐT huyện chuyển tới quý vị và các bạn đầy đủ các nội dung phiên chất vấn thảo luận tại các tổ cũng như trả lời của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn:

 
 

Trong phiên thảo luận của 04 tổ đại biểu HĐND huyện diễn ra chiều ngày 15/7, có 44 lượt ý kiến phát biểu với 96 nội dung; trong đó:

- Nông nghiệp và PTNT (bao gồm cả XD NTM): 35 nội dung;

- Giao thông- Công nghiệp- Xây dựng (gồm cả BT-GPMB): 31 nội dung;

- Tài nguyên&Môi trường (gồm cả DTĐR): 14 nội dung;

- Tài chính-kế hoạch: 04 nội dung;

- An ninh trật tự: 02 nội dung;

- Nội vụ: 03 nội dung;

- Văn hóa-Thông tin: 02 nội dung;

- Thủ tục giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: 05 nội dung.

 

     

 

    

Hình ảnh thảo luận tại 04 tổ buổi chiều ngày 15/7/2019

 

Tại phiên thảo luận ở các Tổ, có 53 nội dung của các đại biểu đã được lãnh đạo UBND huyện và các các cơ quan chuyên môn của UBND huyện giải trình, làm rõ. Các đại biểu đều đồng tình, nhất trí và không có ý kiến gì thêm.

Còn 43 nội dung ý kiến, kiến nghị của đại biểu, UBND huyện tổng hợp, báo cáo trả lời ý kiến các đại biểu (trong đó có 17 nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND huyện tiếp thu, đồng thời báo cáo UBND tỉnh và phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới theo quy định). Cụ thể như sau:

  

1. Đại biểu HĐND huyện (Ông Đàm Hữu Khanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện) nêu 02 nội dung:

Nội dung 1: Tăng trưởng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2019 đạt 50,0% kế hoạch năm, trong đó ngành nông nghiệp giảm 0,82% so với cùng kỳ. Vậy, UBND huyện có giải pháp gì để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019, nhất là đối với chỉ tiêu trong Nông nghiệp?

 

 

UBND huyện trả lời:

- Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tăng trưởng kinh tế 11,33% so với cùng kỳ. Ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 tăng 11,25% so với cùng kỳ và bằng 50% so với kế hoạch. Trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng trưởng 16,48%, đạt 51,12% KH năm; Ngành Dịch vụ tăng trưởng 9,05% đạt 44,96% KH năm; Ngành Nông - Lâm - Thủy sản: giảm 0,82% đạt 56,71% KH năm.

- Với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện được đánh giá là khả quan. Tuy nhiên dự báo trong 6 tháng cuối năm, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện. Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, UBND huyện đề ra một số giải pháp sau:

Về công nghiệp - Xây dựng:

- Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, triển khai dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Chợ Đầu mối, CCN Đồng Sóc, Khu CN Chấn Hưng, Khu du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh- An Tường...; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý các khu, cụm công nghiệp, cụm KT-XH trên địa bàn huyện; thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: Cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh,...

- Thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc của các phòng, ban, cán bộ công chức trong việc giải quyết công việc liên quan tới doanh nghiệp; sẵn sàng lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

- Phát huy các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh của huyện như: May mặc, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng, các làng nghề truyền thống: Mộc An Tường, Rèn Lý Nhân, Rắn Vĩnh Sơn ...

Về Dịch vụ:

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 08/12/2009 của Huyện uỷ “Về phát triển Dịch vụ trên địa bàn huyện đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào Khu du lịch sinh thái đầm Rưng; khuyến khích các loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển, đáp ứng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài huyện như: Du lịch; vui chơi giải trí; Công nghệ thông tin; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Hoạt động kinh doanh bất động sản; lưu trú và ăn uống; dịch vụ vận tải; bán buôn và bán lẻ....

- Chỉ đạo các ngành chức năng chủ động thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm soát tốt việc lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng, VSATTP, vệ sinh thú y và bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện.

Về lĩnh vực Nông nghiệp: 6 tháng đầu năm đạt thấp = 99,18% so cùng kỳ (giảm 0,82%).

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả, thiên tai, dịch bệnh luôn tiềm ẩn, nhất là dịch tả lợn châu phi. Để khắc phục những khó khăn cho ngành Nông nghiệp, thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đối với trồng trọt: Tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Mùa; Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Đặc biệt khuyến cáo nông dân sản xuất các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao, sản xuất rau hàng hóa nhằm tăng năng suất, sản lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đối với chăn nuôi: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi đẩy mạnh phát triển đa dạng hóa các loại vật nuôi như gia cầm, trâu, bò sữa, bò thịt, thủy sản và các loại vật nuôi khác có ưu thế phù hợp với từng xã, thị trấn.

+ Về chăn nuôi gia cầm: Khuyến khích phát triển nuôi gia cầm theo hướng thịt, trứng; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng.

+ Về chăn nuôi trâu, bò: Đẩy mạnh thực hiện lai tạo các giống bò thịt, bò sữa chất lượng cao bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, áp dụng kỹ thuật nuôi vỗ béo bò thịt để tăng chất lượng, trọng lượng khi xuất chuồng.

+ Về thủy sản: Mở rộng diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh các giống cá có năng suất cao như: Rô phi đơn tính, Chép lai và các loại cá truyền thống,…

* Nội dung 2 (đại biểu các xã, thị trấn: Tuân Chính, Tứ Trưng cũng có cùng nội dung): Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt cao (73,4%) nhưng chủ yếu các khoản thu từ xã, các khoản thu từ đấu giá QSD đất. Trong khi đó thu ngoài quốc doanh đạt thấp ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ chi thường xuyên của UBND huyện. Vậy, UBND huyện có giải pháp gì cho 6 tháng cuối năm?

UBND huyện trả lời: UBND huyện thực hiện các giải pháp tăng thu NSNN 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

- Ngày 12/7/2019 UBND huyện đã ban hành văn bản số 1737/UBND-CCT về việc tăng cường quản lý thu thuế khu vực ngoài quốc doanh. Trong đó, UBND huyện giao nhiệm vụ cho Chi cục Thuế là cơ quan thường trực BCĐ chống thất thu thuế phối hợp cùng các cơ quan như: Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước, Công an huyện... rà soát, tổ chức tốt thu các khoản thuế, xử lý dứt điểm nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra thuế để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019.

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nghiêm Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và các chế độ chính sách về quản lý tài chính ngân sách Nhà nước. Quản lý, khai thác triệt để mọi nguồn thu, tích cực thu các khoản thu thuế, phí nhất là các khoản thu còn tồn đọng, khoản thu theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thu thuế; thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế để tự giác kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

 

2. Đại biểu xã Vĩnh Sơn thảo luận, nêu 02 nội dung:

* Nội dung 1: Đề nghị huyện điều chỉnh lịch gieo trồng (đặc biệt là vụ mùa) để đảm bảo năng xuất (vì khung thời vụ vụ mùa hiện nay hơi sớm, trong khi đó nông dân hiện nay chủ yếu gieo trồng 02 vụ/năm).

Trả lời:

Hiện nay, Ngành Nông nghiệp của huyện đang thực hiện Hướng dẫn nông dân gieo trồng cây lúa vụ Mùa theo trà mùa sớm, cụ thể: Gieo từ 05-10/6; cấy từ 20-30/6; trỗ xung quanh từ 20-25/8; thu hoạch 20-25/9. Đây là thời vụ để nông dân có thể áp dụng tốt cơ cấu 3 vụ/ năm gồm: Lúa xuân muộn- lúa mùa sớm- cây vụ đông để tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Khung thời vụ này thích hợp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt; thuận lợi cho việc trồng cây vụ đông sớm để tranh thủ thời tiết đảm bảo năng suất, giá bán cao đầu vụ như bí, rau đậu các loại, cây ngô…

Tuy nhiên những năm gần đây, nông dân không làm cây vụ Đông nhiều. Do đó, đối với những diện tích này có thể gieo cấy trà mùa trung: Gieo từ 15-25/6; cấy xong trước 10/7; trỗ tập trung vào đầu tháng 9 dương lịch (05-10/9); thu hoạch từ 30/9- 05/10. Đây là thời điểm nhiệt độ không quá cao, mưa chưa nhiều nên vẫn đảm bảo an toàn để cây lúa trỗ bông.

UBND huyện tiếp thu ý kiến của đại biểu, đồng thời chỉ đạo Ngành Nông nghiệp nghiên cứu bổ sung thêm lịch thời vụ trà mùa trung để nhân dân trong huyện có điều kiện tham khảo, ứng dụng.

* Nội dung 2: Đường trục trung tâm huyện (36m) đi qua xã Vĩnh Sơn đang được thi công, có khoảng 400-500m lấn vào đường Vĩnh Sơn-Bình Dương; thiết kế cống qua đường hẹp (không phù hợp) đề nghị huyện cho kiểm tra và khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: Toàn bộ Hệ thống cống tiêu thoát nước của dự án đường trục trung tâm huyện trước khi thiết kế Chủ đầu tư đã thỏa thuận thiết kế với Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn.

Đoạn đường trục trung tâm huyện đi trùng với đường Vĩnh Sơn- Bình Dương có 02 vị trí cống các vị trí cống này được tận dụng không thiết kế mới.

+ Cống tại nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Sơn có khẩu độ 1mx1m được giữ nguyên.

+ Cống tròn tại Km2+789 được thiết kế trên cơ sở nối dài cống cũ có đường kính D80cm (đoạn nối dài thay cho mương xây kích thước 50x60cm).

 

 

3. Đại biểu xã Thượng Trưng nêu 03 nội dung:

* Nội dung 1: Đề nghị huyện có văn bản hướng dẫn tạm thời để các hộ nông dân xây dựng trang trại phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ổn định sản xuất.

 

 

Trả lời: Việc đề nghị của xã Thượng Trưng là hoàn toàn phù hợp trong công tác quản lý đất đai và phát triển sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc chưa có Hướng dẫn cụ thể về đầu tư xây dựng trang trại phục vụ sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để giúp người nông dân yên tâm đầu tư. Tuy nhiên, huyện Vĩnh Tường đang thực hiện công tác DTĐR, UBND huyện đã giao các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, TN&MT, KT&HT, Tư pháp ban hành Hướng dẫn về thí điểm về đầu tư xây dựng theo hướng trang trại sản xuất nông nghiệp phục vụ Dồn thửa đổi ruộng áp dụng cho xã Phú Đa.

Đề nghị của đại biểu xã Thượng Trưng UBND huyện tiếp thu, đồng thời giao các ngành liên quan đánh giá việc thí điểm tại xã Phú Đa. Nếu thật sự hiệu quả, phù hợp với quy định thì sẽ báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền để ban hành hướng dẫn tổng thể triển khai trên địa bàn huyện.

* Nội dung 2: Tình trạng nước thải chưa qua xử lý của xã Tân Cương xả thải xuống diện tích sản xuất nông nghiệp khu Đồng Tre, thôn Chùa Chợ, xã Thượng Trưng gây ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Tân Cương, xã Thương Trưng kiểm tra và giải quyết theo kiến nghị của đại biểu trong thời gian tới.

* Nội dung 3: Dự án xây dựng đường Thượng Trưng-Cao Đại hiện nay đang thi công (nâng cốt đường cao hơn nhà) làm ảnh hưởng cuộc sống của 05 hộ dân giáp đường (do mùa mưa thường xuyên bị ngập úng vào nhà). Đề nghị huyện kiểm tra và khắc phục tình trạng trên. 

Trả lời: Hiện nay đoạn đường qua 05 hộ dân Thượng Trưng-Cao Đại chưa hoàn thiện do do chưa có mặt bằng thi công (05 hộ dân thuộc diện tái định cư, tuy nhiên do khu tái định cư Đầm Minh xã Thượng Trưng chưa được thi công, nên chủ đầu tư chưa có quỹ đất để tái định cư cho các hộ), Hiện nay chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục để triển khai khu tái định cư cho các hộ, sau khi có quỹ đất hoàn trả cho các hộ, Chủ đầu tư thi công hoàn thiện đoạn đường trên thì việc tiêu thoát nước sẽ được khắc phục.

 

4. Đại biểu xã Vũ Di: Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xử lý việc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư An Hưng xả khói, mùi, nước thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

 

Trả lời: Công ty Sản xuất Thương mại và Đầu tư An Hưng bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ tháng 9/2018. Trước khi đi vào hoạt động sản xuất, Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-BTNMT ngày 13/02/2017.

Đầu năm 2019, công dân xã Vũ Di đã có kiến nghị, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Công an huyện kiểm tra và ban hành văn bản số 303/UBND-TNMT ngày 18/02/2019 yêu cầu Công ty phải khắc phục những tồn tại và nghiêm túc thực hiện theo đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TN&MT phê duyệt.

UBND huyện đã làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật BVMT của Công ty trong năm 2019. Sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện sẽ thông báo kết quả đến đại biểu để biết và giám sát theo quy định.

 

5. Đại biểu thị trấn Thổ Tang:

Đường kéo dài từ cụm kinh tế-xã hội Tân Tiến-Thổ Tang đi Thượng Trưng qua một số xứ đồng, thị trấn Thổ Tang, tuyến đường cắt qua một số hệ thống mương tưới tiêu của thị trấn, thiết kế chưa phù hợp, dẫn đến diện tích gần 1ha tại cánh đồng (Trổ Cống) này thường xuyên ngập úng không canh tác được. Đề nghị huyện cho kiểm tra và khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: Toàn bộ Hệ thống cống tiêu thoát nước của dự án đường trục trung tâm huyện trước khi thiết kế Chủ đầu tư đã thỏa thuận với Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn.

Qua theo dõi cánh đồng Trổ Cống mùa mưa năm nào cũng ngập (Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường đã đưa máy bơm dã chiến chống ngập). Hiện nay, dự án đường cụm kinh tế- xã hội Tân Tiến-Thổ Tang đi Thượng Trưng đã xây hoàn trả mương đất cũ bằng cống vuông có khẩu độ 1,5x1,5m. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp đang xây dựng trạm bơm tại cánh đồng Trổ Cống để bơm nước ra Sông Phan.

 

6. Đại biểu xã Bình Dương đề nghị 02 nội dung:

* Nội dung 1: Đường trục trung tâm huyện qua xã Bình Dương, vị trí lắp đặt cống ngang qua đường và rãnh tiêu thoát nước 02 bên đường chưa hợp lý dẫn đến thường xuyên ngập úng trong mùa mưa; một số đoạn rãnh thoát nước do việc vận chuyển đất phục vụ thi công tuyến đường trên làm sập cống gây ách tắc tiêu thoát nước. Đề nghị huyện kiểm tra và khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: Toàn bộ Hệ thống cống tiêu thoát nước của dự án đường trục trung tâm huyện trước khi thiết kế Chủ đầu tư đã thỏa thuận với Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn.

Hiện nay nhà thầu đang thi công 02 cống D1000, thay cho rãnh hở B=50cm và mương đất (như vậy cống mới có khẩu độ lớn hơn rãnh cũ), sau khi hoàn thiện sẽ đấu nối vào mương cũ (mương cũ là mương đất) bằng hệ thống mương cứng việc tiêu thoát nước sẽ được khắc phục hiệu quả.

* Nội dung 2: Đường từ thôn Hoa Phú vào nghĩa trang, đoạn qua bờ kênh chính Liễn Sơn quá hẹp. Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí cho thôn tự xây dựng để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Trả lời: Tuyến đường đại biểu kiến nghị nằm trên bờ kênh chính Liễn Sơn do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn quản lý. Về nội dung này UBND huyện tiếp thu và báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo kiến nghị của đại biểu.

 

7. Đại biểu xã Tân Cương đề nghị 03 nội dung:

* Nội dung 1: Tiến độ thi công đường Thượng Trưng- Cao Đại (đoạn qua địa phận xã Tân Cương) thi công rất chậm, đề nghị huyện có kế hoạch thời gian cụ thể thi công công trình này.

 

 

Trả lời: Theo kế hoạch, hết tháng 11/2019 sẽ hoàn thành BT-GPMB phần diện tích đất thổ cư thuộc tuyến đường; sau khi có mặt bằng sạch dự án sẽ tiếp tục triển khai thi công tiếp các hạng mục còn lại để hoàn thành toàn tuyến.  

* Nội dung 2: Đề nghị UBND huyện làm việc với các ngành liên quan của tỉnh để giải quyết dứt điểm những vướng mắc về nước sạch, viễn thông, điện… liên quan đến quá trình thi công đường Thượng Trưng- Cao Đại.

Trả lời: Về nội dung này, thời gian tới UBND huyện sẽ tổ chức hội nghị mời các đơn vị liên quan trong quá trình thi công dự án: UBND xã, Trung tâm nước sạch và VSMT Tỉnh, Điện lực Vĩnh Tường, nhà thầu thi công để thống nhất phương pháp thực hiện và làm rõ trách nhiệm của các bên, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và giao thông đi lại của nhân dân (Dự kiến hội nghị tổ chức vào đầu tháng 8/2019).

* Nội dung 3: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Cống giáp đê Trung ương để phục vụ việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện đã có kế hoạch triển khai thực hiện trong tháng 8/2019.

* Nội dung 4: Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Vĩnh Tường, tuyến Thượng Trưng - Cao Đại tiếp nối với đê tả sông Hồng có 02 nhánh đi lên, hiện nay đơn vị thi công dự án đê tả sông Hồng đã bịt một nhánh đi lên đê về Phú Thịnh, gây bức xúc cho nhân dân. Đề nghị UBND huyện giữ nguyên hai đường dốc lên xuống như trước để thuận lợi cho việc đi lại, đảm bảo ATGT.

Trả lời: Về nút giao kết nối với dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông, hiện nay đã được Sở GTVT Vĩnh Phúc thẩm định bổ sung vào thiết kế BVTC của dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Vĩnh Tường, tuyến Thượng Trưng - Cao Đại tại Văn bản số 1227/SGTVT-QLCLCTGT ngày 27/6/2019, theo đó nêu rõ việc bổ sung thiết kế vuốt nối nút giao cuối tuyến với đê tả sông Hồng dạng chữ Y gồm 02 nhánh đi lên (bề rộng mặt đường mỗi nhánh: Bmặt=7,0m). UBND huyện đã đôn đốc các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục về pháp lý và BT-GPMB, sau đó đôn đốc nhà thầu triển khai thi công hoàn thiện trong năm 2019.

 

8. Đại biểu xã An Tường đề nghị 03 nội dung:

* Nội dung 1: Đề nghị huyện kiến nghị với tỉnh cho phép điều chỉnh thiết kế rãnh thoát nước thải trong khu dân cư theo chương trình của tỉnh từ rãnh xây sang đặt cống hoặc máng để hạn chế việc cắt đường bê tông.

Trả lời: Tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường; trong đó, đưa ra 03 loại kết cấu rãnh gồm: Rãnh chịu lực bằng gạch xây (mẫu chọn để áp dụng); rãnh chịu lực bằng Bê tông xi măng đổ tại chỗ; rãnh chịu lực bằng Bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép (mẫu để tham khảo; trường hợp địa phương nào lựa chọn phải báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh trước khi thực hiện).

Như vậy, nếu Nhân dân đồng thuận cao áp dụng rãnh chịu lực bằng Bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép hoặc đặt cống thì UBND xã An Tường phải có báo cáo bằng văn bản nêu rõ khối lượng thực hiện, số lượng người dân đồng thuận, các khoản Nhân dân đóng góp,... để UBND huyện làm cơ sở báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

* Nội dung 2: Đề nghị UBND huyện khẩn trương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kết luận số 4129 về giao đất 49 năm cho 3 doanh nghiệp trên địa bàn xã.

 

Trả lời: Nội dung này, UBND huyện tiếp thu, trong tháng 7/2019 UBND huyện sẽ tổ chức Hội nghị mời các sở, ngành liên quan của tỉnh để làm việc với UBND xã An Tường và 03 doanh nghiệp có liên quan để thống nhất phương án giải quyết các nội dung đã nêu.

* Nội dung 3:  Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư tuyến đường nối từ đê TW đến đường liên xã Lý Nhân - An Tường thuộc địa phận thôn Bích Chu.

Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện tiếp thu và sẽ giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, đề xuất phương án đầu tư trong thời gian tới.

 

9. Đại biểu xã Cao Đại:

Đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư làm Gờ giảm tốc tại các vị trí vào khu dân cư, các điểm tập trung đông người trên các tuyến được Cao Đại- Lũng Hòa, Cao Đại- Thổ Tang) để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Nội dung này UBND huyện Vĩnh Tường tiếp thu và giao cơ quan chuyên môn kiểm tra đề xuất.

 

10. Đại biểu xã Yên Lập đề nghị 02 nội dung:

* Nội dung 1: Đề nghị nâng cấp tuyến đường QL2A đi Yên Lập lên đường tỉnh lộ 304.

Trả lời: Nội dung kiến nghị của đại biểu về nâng cấp tuyến đường QL2A đi Yên Lập lên đường tỉnh lộ là hoàn toàn phù hợp. Tháng 3/2017 UBND huyện đã có văn bản gửi Sở Giao thông-Vận tải báo cáo đề xuất với UBND tỉnh phê duyệt kéo dài tuyến đường TL304 lên đê Tả Đáy. Song, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh về nội dung trên.

* Nội dung 2: Đề nghị làm rào chắn barrier đoạn đường sắt qua xã Yên Lập:

Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện đã kiến nghị rất nhiều lần tại các cuộc họp với ngành đường Sắt và Ban ATGT tỉnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được chấp thuận với lý do Tiêu chí để được bố trí lắp đặt barie và xây dựng trạm gác có người trực thì phải là các tuyến đường Tỉnh quản lý trở lên. Vì vậy, sau khi UBND tỉnh phê duyệt cho nâng cấp tuyến đường trên lên đường tỉnh, UBND huyện sẽ báo cáo, đề xuất với Ban ATGT tỉnh, Tổng Cục đường Sắt cho xây dựng Trạm gác để đảm bảo an toàn giao thông.

 

11. Đại biểu xã Bồ Sao:

Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư các Cầu qua kênh 6A trên địa bàn xã để phục vụ việc đi lại của nhân dân, hiện nay các cầu đã xuống cấp, không có lan can, việc đi lại nguy hiểm.

 

Trả lời: Về nội dung kiến nghị của đại biểu, UBND huyện đã có rất nhiều văn bản báo cáo đề xuất với UBND tỉnh cho đầu tư cải tạo các cầu bắc qua kênh 6A, 6B đã cũ và xuống cấp trên địa bàn huyện trong đó có các cầu qua kênh 6A thuộc địa bàn xã Bồ Sao. Đến nay, UBND tỉnh đã có văn bản số 207/UBND-NN3 ngày 08/01/2019 trong đó giao Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp đơn vị liên quan rà soát, tổng thể và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, lộ trình đầu tư đảm bảo đồng bộ và phù hợp nguồn lực báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trong thời gian tới nếu được UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng một số cầu qua kênh 6A, 6B thì UBND huyện sẽ xem xét đề xuất ưu tiên cho địa phương.

 

12. Đại biểu xã Lũng Hòa:

Việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất trong khu dân cư đối với phần diện tích đất tăng, hình thể không thay đổi được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Nội dung này đã được Sở tài nguyên và MT, Văn phòng đăng ký ĐĐ- Chi nhánh huyện Vĩnh Tường trả lời rất nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước đây. Song, đại biểu xã Lũng Hòa vẫn tiếp tục có ý kiến.

Về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận, căn cứ Khoản 5 điều 98 Luật đất đai 2013 quy định, cụ thể:

+ Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

+ Đối với phần diện tích tăng vận dụng thực hiện theo khoản 5 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Điều 103 Luật đất đai năm 2013 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên giấy chứng nhận đã cấp. Do đó khi cấp đổi giấy chứng nhận thì diện tích đất ở được xác định như trên giấy chứng nhận đã cấp,  phần diện tích tăng lên được xác định theo hiện trạng sử dụng đất (VPĐK đất đai sẽ có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã, người sử dụng đất kiểm tra hiện trạng và xác định cụ thể).

 UBND huyện yêu cầu UBND xã Lũng Hòa nghiên cứu cụ thể các quy định trên của Luật đất đai để thực hiện, tránh trường hợp hồ sơ phải thực hiện lại nhiều lần gây bức xúc trong nhân dân.

 

13. Đại biểu xã Yên Bình:

Đề nghị UBND huyện xem xét, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 21 hộ dân (thôn Nội và thôn Yên Trù) trúng đấu giá từ năm 2004?

Trả lời: Nội dung này UBND huyện tiếp thu ý kiến phản ánh của đại biểu và giao Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện làm việc với UBND xã Yên Bình để kiểm tra, xác minh và đề xuất UBND huyện phương án chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc trong thời gian tới.

14. Đại biểu xã Đại Đồng:

Đề nghị huyện xem xét sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ có lợn dịch tả lợn châu phi bị tiêu hủy, đồng thời có giải pháp tái đàn lợn trong thời gian tới?

Trả lời:

* Về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ có lợn bị tiêu hủy:

- Đến nay, UBND tỉnh đã cấp kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho các hộ có lợn bị tiêu hủy từ ngày 22/4/2019 đến ngày 07/5/2019. UBND huyện đã cấp đợt 1 cho 44 hộ của 11 xã tại Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 20/6/2019. Trong đó, xã Đại Đồng được hỗ trợ 05 hộ với số tiền là: 229.950.000đ (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng). Đề nghị xã UBND xã Đại Đồng thực hiện hỗ trợ cho các hộ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Về kinh phí đợt 2 được tổng hợp từ ngày 08/5/2019 đến 31/5/2019 (toàn huyện là 758 hộ với kinh phí đề nghị hỗ trợ là 14.584.914.000 đồng; riêng xã Đại Đồng có 71 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.413.499.000 đồng). UBND huyện đã có Tờ trình đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ. Hiện UBND tỉnh chưa có Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ cho huyện Vĩnh Tường.

- Kinh phí hỗ trợ đợt 3 từ ngày 01/6/2019 đến ngày 26/6/2019, UBND triển khai đến tất cả các xã, thị trấn yêu cầu thống kê và gửi về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp & PTNT trước ngày 15/7/2019.

UBND huyện tiếp thu và sẽ kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy ngay sau khi UBND tỉnh cấp tiền hỗ trợ cho huyện.

* Về giải pháp tái đàn lợn:

- Hiện nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang là ổ dịch tả lợn Châu Phi, thời gian kết thúc dịch chưa có cơ sở xác định. Do vậy, việc tái đàn trong lúc dịch chưa kết thúc là chưa thể thực hiện được.

- Để bù bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND huyện đã có văn bản số 1716/UBND-NN&PTNT ngày 09/7/2019 về việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phát triển chăn nuôi gia cầm, trâu, bò, thủy sản tiếp tục sản xuất và chỉ thực hiện tái đàn khi các vùng đã được công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi sau 30 ngày. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện trên địa bàn.

 

15. Đại biểu xã Chấn Hưng: Đề nghị cho sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh mương từ khu Đề cát đi vào xứ đồng Úng?

Trả lời: Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn thì phản ánh của đại biểu xã Chấn Hưng là đúng. Tuy nhiên, đây là công trình do Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn quản lý, UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi huyện kiểm tra thực tế tuyến kênh này, đồng thời có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn sớm sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

 

16. Đại biểu xã Tân Tiến:

Đề nghị Huyện sớm có chủ trương, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng đất trũng?

Trả lời: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (đặc biệt là những vùng đất trũng) là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải được quy hoạch thành vùng cụ thể để tổ chức thực hiện. Nội dung này UBND huyện tiếp thu, giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng KT&HT, TN&MT làm việc với UBND xã Tân Tiến để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

 

17. Đại biểu thị trấn Vĩnh Tường:

Đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn ban hành hướng dẫn sắp xếp lại các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể ở thôn, TDP sau khi tiến hành sáp nhập theo lộ trình cụ thể.

 

Trả lời:

Về nội dung này, UBND huyện tiếp thu ý kiến và sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc sắp xếp lại các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 22/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật.

 

18. Đại biểu thị trấn Tứ Trưng nêu 02 nội dung:

* Nội dung 1: Giải pháp giải quyết dứt điểm đối với công tác BT-GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện để đưa vào hoạt động.

 

Trả lời:

Trong thời gian tới, huyện sẽ  tiếp tục triển khai những giải pháp sau:

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BT-GPMB để triển khai công tác BT-GPMB được nhanh, hiệu quả hơn.

- Tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chuyên môn của huyện, giữa cấp huyện và cấp xã trong công tác BT-GPMB.

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện trực tiếp gặp gỡ người dân, tuyên truyền vận động nhân dân, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác BT-GPMB.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo bằng Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, nhất là đối với các xã, chi bộ thôn về công tác bồi thường GPMB. Phải xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng, hàng quý của cấp uỷ, đề cao vai trò của Đảng viên; cương quyết xử lý các Đảng viên vi phạm điều lệ Đảng để làm gương cho nhân dân.

* Nội dung 2: Trách nhiệm thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các công trình: Chùa Già Du và Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa Hưng.

Trả lời:

- Công trình: Chùa Già Du và Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa Hưng đã được UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất; đồng thời đã chỉ đạo Ban thực hiện cưỡng chế và các cơ quan có liên quan thực hiện các bước chuẩn bị cưỡng chế đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Hiện nay, do nhận định của các cơ quan chức năng khi thực hiện cưỡng chế các thành phần bị cưỡng chế thu hồi đất sẽ chống đối quyết liệt, do đó, UBND huyện đã báo cáo Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và huy động lực lượng. Công an tỉnh đang thẩm định phương án do Ban thực hiện cưỡng chế lập để đảm bảo thành công và tuyệt đối an toàn khi tổ chức cưỡng chế.

- Sau khi Công an tỉnh phê duyệt phương án, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban thực hiện cưỡng chế. UBND các xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Sơn sẽ phải tổ chức thực hiện.

 

19. Đại biểu xã Tuân Chính đề nghị xem xét 03 nội dung:

* Nội dung 1: UBND huyện có dự kiến xây dựng bãi rác hoặc nhà máy xử lý rác thải tập trung không, ở đâu?

Trả lời:

- Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn huyện rất lớn khoảng 150 tấn/ ngày dẫn đến các bãi rác tạm tại các xã, thị trấn hầu hết đã đầy, không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Tại một số xã, thị trấn được UBND tỉnh quan tâm đầu tư lắp đặt lò đốt rác NF105, song, công suất lò nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu xử lý rác phát sinh hàng ngày.

- Trước tình hình đó, UBND huyện đã có Tờ trình số 1422/TTr-UBND ngày 07/6/2019 về việc xin chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy tại xã Lũng Hòa với diện tích quy hoạch từ 7 đến 10 ha. UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương tại văn bản số 4443/UBND-NN4 ngày 17/6/2019 và giao cho các Sở ngành hướng dẫn UBND huyện triển khai theo quy định.

* Nội dung 2: Đề nghị huyện có cơ chế cùng với xã xem xét, hỗ trợ 30% kinh phí di chuyển mồ mả trong thực hiện dồn thửa đổi ruộng.

Trả lời:

- Kinh phí hỗ trợ di chuyển mồ mả đã được UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 10212A/UBND-NN2 về việc hỗ trợ di chuyển mồ mả khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng đó là: “ngân sách tỉnh hỗ trợ tương ứng 70%; ngân sách cấp huyện, cấp xã hỗ trợ 30% (Theo khả năng ngân sách từng cấp)”

- Tại Nghị quyết số 07-NQ-HU ngày 15/12/2016 của Huyện ủy Vĩnh Tường  đã nêu trong mục 5 phần III “Ngân sách huyện: UBND huyện bố trí ngân sách đầu tư hỗ trợ thêm công tác tuyên truyền, chỉ đạo và khen thưởng”. Mặt khác, hiện nay do nguồn ngân sách huyện không có để hỗ trợ cho công tác này, nên UBND các xã căn cứ vào nguồn ngân sách của địa phương để xem xét, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định.

* Nội dung 3: Khi xã đã giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo hết thẩm quyền, nhưng công dân vẫn không đồng ý; Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn giúp đỡ cấp xã giải quyết dứt điểm.

Trả lời:

- Qua theo dõi việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các xã, thị trấn trong huyện, nhất là qua việc tiếp công dân cho thấy: Một số xã, thị trấn giải quyết vụ việc chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chất lượng giải quyết chưa cao;....Mặc dù vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, nhưng xét thấy, quy trình giải quyết của cấp xã chưa đúng theo quy định nên UBND huyện vẫn yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó tiếp tục giải quyết theo đúng quy định.

- UBND huyện đã ban hành quyết định số 3626/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác (gọi tắt là Tổ 3626) có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn xem xét, giải quyết các vụ việc tồn đọng ngay từ cơ sở (Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Tổ trưởng, lãnh đạo một số cơ quan làm thành viên). Từ khi thành lập đến nay, Tổ 3626 hoạt động tích cực, bám sát cơ sở, giúp đỡ, hướng dẫn các xã, thị trấn giải quyết được nhiều vụ việc, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài ở cơ sở.

- Vì vậy, UBND huyện yêu cầu UBND xã Tuân Chính trong quá trình giải quyết đơn thư chủ động phối hợp với Tổ 3626 và các cơ quan liên quan của huyện để được hướng dẫn giải quyết.

 

20. Đại biểu xã Phú Đa đề nghị 04 nội dung:

* Nội dung 1: Đề nghị huyện có cơ chế thưởng thêm cho các Tiểu ban dồn thửa đổi ruộng các xã.

Trả lời:

- Về việc thực hiện sử dụng ngân sách nhà nước khi hỗ trợ dồn thửa, đổi ruộng theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh đã được liên sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 68/HDLS-TC-NN&PTNT-TN&MT-XD ngày 11/1/2019. Trong đó, hỗ trợ cho việc họp Ban chỉ đạo xã, ban chỉ đạo thôn, xóm, khu hành chính, hỗ trợ cho các Tiểu ban dồn thửa tại các thôn là 01 triệu đồng/ 01 ha.  Mặt khác, để khuyến khích cho các Tiểu ban dồn thửa đổi ruộng tại các thôn hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, UBND huyện đã thống nhất thưởng thêm 1,5 triệu/ha.

- Như vậy, ngoài các nội dung hỗ trợ cho các Tiểu ban của các thôn nêu trên thì không có khoản hỗ trợ nào khác.

* Nội dung 2: Đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu từ Cống Hộp xã Phú Đa ra Cống Hậu Lộc xã Vĩnh Ninh để đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Đây là tuyến kênh Phú Đa - Vĩnh Ninh. Nội dung này, UBND huyện đã có văn bản số 2506/UBND-NN&PTNT ngày 05/10/2018 đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn cho khảo sát, lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp. UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành của tỉnh về làm việc, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có báo cáo đề xuất với UBND tỉnh là cần thiết đầu tư. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Tài chính nghiên cứu bố trí nguồn vốn để đầu tư dự án. Nội dung này, UBND huyện tiếp thu và tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh sớm quan tâm bố trí kinh phí để sớm triển khai thực hiện dự án, phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

* Nội dung 3: Tỉnh đã hỗ trợ 70% tiền giống lúa cho nhân dân, đề nghị huyện hỗ trợ nốt 30% còn lại để khuyến khích nhân dân gieo trồng hết diện tích.

Trả lời:

- Thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND, ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND, ngày 22/12/2015 và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh quy định: Hỗ trợ 70% chi phí mua giống lúa chất lượng cho người sản xuất, mức hỗ trợ không quá 1,05 triệu đồng/ha.

- Đây là một chương trình lớn của tỉnh, cơ chế hỗ trợ bao gồm nhiều nội dung như: hỗ trợ về chính sách đất đai, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản; hỗ trợ mua máy nông nghiệp… mà trong đó hỗ trợ giống lúa chỉ là một trong số rất nhiều các nội dung được hỗ trợ. Để đảm bảo thực hiện tốt, có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh mà chủ thể là người nông dân, tổ chức, doanh nghiệp được thụ hưởng, thực hiện; ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thì việc đối ứng kinh phí của người dân, doanh nghiệp, tổ chức là cần thiết phải có.

* Nội dung 4: Đề nghị huyện có cơ chế hỗ trợ kinh phí tu bổ, nâng cấp đền Đá Phú Đa, vì di tích đang xuống cấp.

Trả lời:

- Tính đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Phúc chưa có quy định cơ chế nào hỗ trợ kinh phí cho việc tu bổ, tôn tạo di tích LSVH.

- Tuy nghiên, ở Huyện ta đã có cơ chế hỗ trợ kinh phí tu bổ được thể hiện rõ trong Đề án 2136/DA-UBND, ngày 23/12/2015 của UBND huyện Vĩnh Tường về phát triển Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2016- 2020: Ngân sách huyện hỗ trợ thực hiện Đề án trong 5 năm 2016 -2021 cho việc tu bổ tôn tạo di tích đã được xếp hạng, cụ thể:

+ Hỗ trợ 50 triệu đồng/1di tích (khi có vốn đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa từ 01 tỷ đến dưới 03 tỷ);

+ Hỗ trợ 100 triệu đồng/1di tích (khi có vốn đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa từ 3 tỷ trở lên).

Đối chiếu với nội dung trên, UBND huyện yêu cầu UBND xã Phú Đa nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo việc tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định.

 

 21. Đại biểu xã Ngũ Kiên đề nghị 02 nội dung:

* Nội dung 1: Đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chống ngập úng trên địa bàn xã Ngũ Kiên.

Trả lời:

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh giao Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài làm chủ đầu tư; các hạng mục của dự án trên địa bàn xã Ngũ Kiên gồm kênh dẫn, hồ chứa, trạm bơm… Hiện nay, Chủ đầu tư đang thực hiện công tác kiểm kê diện tích phải thu hồi; đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị đấu thầu… Tuy nhiên, theo phản ánh của đại biểu xã Ngũ Kiên là đúng, vì công tác GPMB đã được Chủ đầu tư triển khai từ tháng 9/2018 đến nay chưa xong hồ sơ kiểm kê. UBND huyện tiếp thu, đồng thời có văn bản đề nghị Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

* Nội dung 2: Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho người tham gia công tác phòng chống bệnh DTLCP.

Trả lời:

- Ngày 26/2/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 26/KH-UBND về Kế hoạch hành động khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó quy định: Phần kinh phí phòng chống dịch khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở các thôn trên địa bàn xã, thì UBND cấp xã quyết định và hỗ trợ kinh phí theo thẩm quyền bằng nguồn kinh phí dự phòng của địa phương. Trong trường hợp nguồn lực về phòng chống dịch bệnh động vật vượt quá khả năng của địa phương, UBND cấp xã tổng hợp đề nghị UBND cấp huyện hỗ trợ theo quy định.

- Kinh phí hỗ trợ cho người tham gia công tác Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về việc hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy gia súc, gia cầm (Kể cả gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm do các lực lượng chống buôn lậu, tổ cơ động, chốt, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy); lực lượng phun hóa chất khử trùng tiêu độc vùng dịch và phục vụ tại các chốt kiểm dịch và tổ cơ động. Mức chi 100.00đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ lễ, ngày tết.

 

22. Đại biểu xã Tam Phúc:

Đề nghị đầu tư tuyến kênh tưới từ Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phúc đến Trường THPH Hồ Xuân Hương (cũ).

Trả lời: UBND huyện tiếp thu và sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT cùng các cơ quan liên quan kiểm tra đề xuất ngay sau kỳ họp.

 

23. Đại biểu xã Vĩnh Thịnh: Đề nghị tiếp tục triển khai dự án nước sạch nông thôn tại xã Vĩnh Thịnh - Vĩnh Ninh - An Tường.


Trả lời:

- Đầu năm 2015, UBND tỉnh có Quyết định đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh với tổng mức đầu tư là 75 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của ngân hàng thế giới. Việc đầu tư hệ thống cấp nước cho 3 xã An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh là cần thiết nhưng hiện nay, nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới không còn; do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo dừng thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh từ tháng 4/2018.

- Hiện nay, UBND tỉnh đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, vị trí, địa điểm, hướng tuyến dự án cấp nước sinh hoạt Nông thôn cho Công ty Procons tại xã Tam Phúc. Mục tiêu của dự án là cấp nước cho Cụm Công nghiệp Đồng Sóc và các xã còn lại của huyện Vĩnh Tường chưa có dự án nước sinh hoạt nông thôn. Hiện Công ty đang thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác BT GPMB để triển khai dự án trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của các đại biểu và tổng hợp trả lời ý kiến đại biểu của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn tại phiên thảo luận các Tổ diễn ra chiều ngày 15/7/2019. Ban Biên tập Cổng Thông tin - GTĐT huyện tổng hợp, giới thiệu.

 

 

BAN BIÊN TẬP

 

Ngày đăng: 16/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục