Hoạt động HĐND các cấp

Tường thuật trực tiếp Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021: Ngày làm việc thứ Hai (16/7)

        

- 11 giờ 30: Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc, thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung chương trình Kỳ họp đề ra. Các đại biểu làm lễ chào cờ.

 

- Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 30 :  Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp.

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh – Chủ tọa Kỳ họp khẳng định: Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm; Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thu, chi ngân sách của huyện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thảo luận, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019, v.v.… Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và ý kiến của các đại biểu thể hiện sự tán thành đối với các nội dung được trình tại Kỳ họp, quyết định ban hành 6 Nghị quyết. Đây chính thực sự là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt 8 nội dung sau:

 Một là, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019. Tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội. Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Khu du lịch sinh thái Đầm Rưng, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm,... Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác dồn thửa đổi ruộng năm 2018 làm cơ sở để nhân rộng DTĐR trên địa bàn huyện. Chỉ đạo 02 xã đăng ký DTĐR năm 2019 tích cực thực hiện các bước DTĐR theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Hai là, tập trung đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách. Bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định.

Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp và công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là về thuế, đất đai, cấp phép xây dựng, các thủ tục đầu tư... Triển khai Đề án chính quyền điện tử. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Rà soát và luân chuyển các chức danh cán bộ công chức phải luân chuyển theo quy định. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bốn là, tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/7/2007 của Huyện ủy; thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 1232-TB/HU, ngày 18/6/2019 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn. Kiên quyết chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai trước và sau ngày 01/7/2014 (nhất là các trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014) và không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm định chất lượng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để công nhận trường chuẩn QG mức độ 2 theo kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin; chỉ đạo hoàn thiện các bước thủ tục theo quy định trong công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức sáp nhập 10 trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học &THCS trên địa bàn thành 05 trường; sáp nhập các xã, thôn, TDP đủ điều kiện theo kế hoạch của tỉnh.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm; thực hiện tốt chương trình xuất khẩu lao động, tập trung vào thị trường có tiềm năng như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách.

Bảy là, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện 1 bên 2 cấp năm 2019. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình an ninh chính tri, an ninh nông thôn, an ninh trật tự phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phòng chống cháy nổ, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tám là, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm các việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra bức xúc cho nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh cũng yêu cầu, sau kỳ họp này, UBND huyện; các ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm Nghị quyết của HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện. 

 

 

- Từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 00: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điều hành biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết HĐND huyện.

Trên tinh thần tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết với tỷ lệ 100% nhất trí.

 

 

 

 

 


Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp gồm:

1.Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2018.

2. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020;.

3. Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Nghị quyết về kết quả giám sát công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cấp xã theo Luật Đầu tư công.

5. Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

6. Nghị quyết về thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng.

  

- Từ 10 giờ 35 đến 10 giờ 40: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phần giám sát chuyên đề.

 

Kết luận hoạt động giám sát chuyên đề, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: hoạt động giám sát chuyên đề diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, sôi nổi, làm rõ trách nhiệm của đối tượng được giám sát, đồng thời cho thấy năng lực của đại biểu HĐND huyện được phát huy. Qua hoạt động giám sát chuyên đề, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục. Các ý kiến đã tập trung làm rõ các vấn đề được quan tâm liên quan đến công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cấp xã theo Luật đầu tư công trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Nội dung giải đáp của UBND huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu của các đại biểu, cử tri và nhân dân trong huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu ngay sau Kỳ họp, UBND huyện tập trung thực hiện tốt công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cấp xã theo Luật đầu tư công, đặc biệt là các giải pháp đã được thảo luận thông qua tại Kỳ họp.

  

- Từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 35: Đồng chí Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện giải trình các ý kiến của đại biểu chất vấn chuyên đề giám sát.

 

- Từ 9 giờ 50 đến 10 giờ 15: Các đại biểu HĐND  nêu chất vấn giám sát chuyên đề “Công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cấp xã theo Luật đầu tư công”.

           Đại biểu Nguyễn Xuân Hòa – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, tổ đại biểu số 1 HĐND huyện hỏi: Qua báo cáo giám sát cho thấy: Đội ngũ làm công tác kế hoạch đầu tư cấp xã còn hạn chế về năng lực, giải pháp của UBND huyện đó là mở lớp tập huấn. Tuy nhiên, thời lượng trung bình mỗi lớp tập huấn từ 1 - 3 ngày chưa khắc phục được nhiều, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư XDCB. Vậy trong thời gian tới, xin hỏi UBND huyện có giải pháp nào hiệu quả hơn không?

 

 

Đại biểu Đặng Hữu Tuấn – Chính trị viên BCH Quân sự huyện, tổ đại biểu số 2 HĐND huyện hỏi: Vừa qua, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề “Công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cấp xã theo Luật đầu tư công” của các xã, thị trấn. Hiện nay 29 xã, thị trấn đã có nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, tuy nhiên vẫn còn một số công trình, dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư nhưng đã đưa vào danh mục đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, như vậy là sai quy định của Luật Đầu tư công. UBND huyện cần có những chỉ đạo gì để khắc phục tình trạng này?

 

 

 

Đại biểu Bùi Đức Thu – Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn Thổ Tang, tổ đại biểu số 5 HĐND huyện hỏi: Vừa qua, Theo báo cáo giám sát của đoàn giám sát chuyên đề HĐND huyện về công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cấp xã thì tiến độ huy động nguồn vốn đầu tư khá chậm (chỉ đạt 33,6% trong 3 năm), đặc biệt từ thu tiền sử dụng đất, cá biệt có một số xã chưa thu được như Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, Cao Đại, v.v.... Vậy nguyên nhân chính do đâu? UBND huyện có giải pháp cụ thể nào để chỉ đạo tháo gỡ trong thời gian tới?

 

 

 

Đại biểu Phùng Thành Công- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Lập, tổ đại biểu số 3 HĐND huyện nêu một số khó khăn vướng mắc ở cơ sở khi thực hiện Luật Đầu tư công.

 

 

Đồng chí Nguyễn Công Xuyên – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kim Xá và đồng chí Trần Văn Phú – Chủ tịch UBND xã Yên Bình nêu Một số giải pháp thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; vấn đề huy động nguồn vốn đầu tư để thực hiện các công trình, đặc biệt từ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn.

 

 

- Từ 9 giờ 45 đến 9 giờ 50: Kỳ họp tiếp tục diễn ra đưới sự điều hành của Chủ tọa. Đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điều hành nội dung giám sát chuyên đề “Công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cấp xã theo Luật Đầu tư công”

 

 

- Từ 9 giờ 20: Kỳ họp giải lao 15 phút.

- Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 20:

Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua Báo cáo giám sát chuyên đề “Công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cấp xã theo Luật đầu tư công”.

 

 

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) là công cụ đổi mới quan trọng về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư công. Theo đó, cơ chế lập kế hoạch đầu tư công được chuyển từ lập kế hoạch hàng năm sang kết hợp giữa xây dựng kế hoạch trung hạn với kế hoạch hàng năm, áp dụng lần đầu tiên cho giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Đối với huyện Vĩnh Tường, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020 được khẩn trương triển khai ở tất cả các cấp với việc chuyển từ lập kế hoạch ngắn hạn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, khả năng cân đối nguồn vốn, thu hút vốn từ các thành phần kinh tế khác, đảm bảo cân đối vĩ mô và an toàn nợ công. Việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thực hiện theo mục tiêu ưu tiên (ngành, lĩnh vực) trong từng thời kỳ. Điều này góp phần đảm bảo các dự án được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo đúng quyết định phê duyệt, khắc phục tình trạng không cân đối được nguồn vốn, bị động, đầu tư cắt khúc ra từng năm như trước đây. Đồng thời, kế hoạch đầu tư công cũng đã được phân loại một cách rõ ràng theo từng tiêu chí: Cấp quản lý, nguồn vốn và thời hạn kế hoạch. Nhờ vậy, các kế hoạch đầu tư công đảm bảo tính toàn diện, thống nhất, là điều kiện quan trọng để các nguồn lực đầu tư được huy động và phân bổ một cách có hiệu quả.

Việc lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được đánh giá là bước chuyển nhằm từng bước xóa bỏ tư tưởng cấp – phát nguồn vốn ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công ở tất cả các cấp, đặc biệt ở cấp xã. Việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ.

- Từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 30: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông qua kết luận thảo luận Tổ.

 

  

            Phát biểu kết luận chất vấn và trả lời chất vấn thảo luận tổ trong phiên họp buổi chiều hôm qua, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh đánh giá cao sự điều hành của các tổ trưởng, các đại biểu và các vị khách mời dự họp tại 4 điểm thảo luận với 44 ý kiến phát biểu ở 96 nội dung trên nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT (bao gồm cả XD NTM): 35 nội dung; Giao thông- Công nghiệp- Xây dựng (gồm cả BT-GPMB): 31 nội dung; Tài nguyên&Môi trường (gồm cả DTĐR): 14 nội dung; Tài chính-kế hoạch: 04 nội dung; An ninh trật tự: 02 nội dung; Nội vụ: 03 nội dung; Văn hóa-Thông tin: 02 nội dung; Thủ tục giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: 05 nội dung.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh khẳng định: Nhìn chung, ý kiến thảo luận của các đại biểu đều thể hiện sự tán thành đối với các nội dung được trình tại kỳ họp. Đồng thời các đại biểu đã tập trung phân tích và làm rõ bức tranh toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Điều này thể hiện sự phấn đấu, cố gắng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong huyện, tạo hiệu quả và sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Một trong những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở một số địa phương chưa tốt, chưa nhất quán, vận dụng thiếu linh hoạt dẫn đến lúng túng, chậm chễ trong tổ chức thực hiện; Việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi ở một số nơi còn chủ quan, hiệu quả thấp, chưa được khống chế, ngăn chặn kịp thời; Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn bộc lộ nhiều hạn chế, một số nơi vi phạm Luật đất đai diễn biến phức tạp; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy ổn định song vẫn còn tiềm ẩn, nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy, tín dụng đen …

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp là cần thiết, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, có tính khả thi cao, thúc đẩy sự phát triển của huyện trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh – Chủ tọa Kỳ họp ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND huyện. Lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã tiếp thu, giải trình, trả lời làm rõ 100% các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, trong đó: có 53/96 nội dung đã được lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện trả lời, giải quyết thỏa đáng tại phiên thảo luận, các đại biểu đều đồng tình và không có ý kiến gì thêm; Có 26/96 nội dung các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện có báo cáo kết quả giải quyết; còn 17/96 nội dung UBND huyện và các cơ quan chuyên môn xin được tiếp thu, phối hợp với các cơ quan cơ quan cấp trên và đề nghị có lộ trình giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Như vậy, trong thời gian thảo luận ngắn, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng, các đại biểu dự họp đã tạo ra không khí thảo luận sôi nổi. Có rất nhiều ý kiến với nội dung phong phú, sâu sắc và bao quát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… phản ánh được nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm gửi tới UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Đồng chí Lê Minh Thịnh cũng đề nghị UBND huyện ngay sau Kỳ họp này, cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết những ý kiến, kiến nghị mà đại biểu, cử tri quan tâm; đồng thời, trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề như: Xử lý vi phạm Luật đất đai, công tác vệ sinh môi trường; xây dựng Nông thôn mới, dồn thửa đổi ruộng; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; an toàn giao thông; chăm lo đời sống nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm; phòng chống tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư, KNTC; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đề ra.

 

 

- Từ 7 giờ 35 đến 8 giờ 15: Đồng chí Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện giải trình các ý kiến thảo luận Tổ.

 

 

Báo cáo tổng hợp và trả lời ý kiến của các đại biểu trong phiên thảo luận của các Tổ tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, khóa XIII do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đặng Quang Thủy nêu rõ: Trong phiên thảo luận của 04 tổ đại biểu HĐND huyện, có 44 lượt ý kiến phát biểu, với 96 nội dung; trong đó:

- Nông nghiệp và PTNT (bao gồm cả XD NTM): 35 nội dung;

- Giao thông- Công nghiệp- Xây dựng (gồm cả BT-GPMB): 31 nội dung;

- Tài nguyên&Môi trường (gồm cả DTĐR): 14 nội dung;

- Tài chính-kế hoạch: 04 nội dung;

- An ninh trật tự: 02 nội dung;

- Nội vụ: 03 nội dung;

- Văn hóa-Thông tin: 02 nội dung;

- Thủ tục giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: 05 nội dung.

Tại phiên thảo luận ở các Tổ, có 53 nội dung của các đại biểu đã được lãnh đạo UBND huyện và các các cơ quan chuyên môn của UBND huyện giải trình, làm rõ. Các đại biểu đều đồng tình, nhất trí và không có ý kiến gì thêm. 

Còn 43 nội dung ý kiến, kiến nghị của đại biểu, UBND huyện tổng hợp, báo cáo trả lời ý kiến các đại biểu (trong đó có 17 nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND huyện tiếp thu, đồng thời báo cáo UBND tỉnh và phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới theo quy định).

 

- Từ 7 giờ 30 đến 7 giờ 35: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông qua kết luận thảo luận Tổ.

  

 

Sáng ngày 16/7/2019, HĐND huyện Vĩnh Tường tiếp tục ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ Mười Một, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp giữa năm). Các đồng chí: Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đồng chủ tọa Kỳ họp.

 

 

Tới dự có các đồng chí: Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vĩnh Tường); Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường); các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

 

 

BAN BIÊN TẬP

Ngày đăng: 16/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục