Hoạt động HĐND các cấp

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp giữa năm)

Sáng ngày 15/7/2019, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp giữa năm). Dự và chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

 

 

Các đại biểu làm lễ chào cờ

 

Tới dự có đồng chí Hà Quang Tiến – Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Trần Duy Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Thịnh – Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vĩnh Tường); đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

và đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đồng chủ tọa Kỳ họp.

 

Theo chương trình, Kỳ họp lần này sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình xin phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2018; Tờ trình của UBND huyện đề nghị thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tứ Trưng; Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND năm 2018; Báo cáo tóm tắt công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tóm tắt công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Các Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2019; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020;

Kỳ họp tiến hành thông qua dự thảo 06 nghị quyết: Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về kết quả giám sát công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cấp xã theo Luật Đầu tư công; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm hành lang giao thông; Nghị quyết về thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng. Đồng thời, thảo luận tổ và giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ; giám sát chuyên đề về công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cấp xã theo Luật Đầu tư công.

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2019 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25; là năm thứ 3 trong nhiệm kỳ của HĐND các cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện ta thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện; kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực: Công nghiệp - Xây dựng có mức tăng trưởng khá; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát triển; các hoạt động an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn tiếp tục được đặc biệt quan tâm, với mức quà của huyện dành cho người nghèo cao nhất từ trước đến nay. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với nhân dân được triển khai tốt. Việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo. Đề án số 01 ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt, góp phần quan trọng làm cho hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm còn có không ít những tồn tại, hạn chế như: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, chưa được khống chế, ngăn chặn; Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện còn có những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm; Thu ngoài quốc doanh đạt thấp so kế hoạch; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích ở một số xã, thị trấn chưa chặt chẽ, thủ tục, hồ sơ còn chậm; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia Mức độ 2 chậm so với kế hoạch; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao;...

 

Các đại biểu dự Kỳ họp

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, các đại biểu tập trung trí tuệ để bàn, thảo luận, phân tích, đánh giá, quyết nghị các vấn đề quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế, phát triển Nông - Lâm - Thủy sản, Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ, thu - chi ngân sách, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, quốc phòng an ninh,…Trong đó, đề nghị các đại biểu tập trung phân tích sâu hơn, kỹ hơn, làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm.

Để kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện chỉ trình bày tóm tắt báo cáo, tờ trình. Các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung tâm lực, trí lực nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, nhằm giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện; góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

 

Nhóm phóng viên

 

Ngày đăng: 15/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục