Hoạt động HĐND các cấp

Sáng mai (15/7), khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII

Sáng mai (15/7), Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII sẽ chính thức khai mạc tại Hội trường Huyện ủy.

 

Toàn cảnh các đại biểu làm lễ chào cờ tại Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIII

 

  Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XIII sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 15/7 đến hết buổi sáng ngày 16/7) với nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2018; Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tứ Trưng; Thông báo tình hình hoạt động khối ĐĐK toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2018; Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện; về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện, v.v.…

Kỳ họp cũng tiến hành thảo luận nhóm, tổ, cho ý kiến trực tiếp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; nghe lãnh đạo UBND huyện giải trình các ý kiến thảo luận tại các tổ, v.v…. Kỳ họp lần này sẽ có giám sát chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013.

Dự kiến, sẽ có 06 dự thảo nghị quyết được trình và thông qua tại Kỳ họp, gồm:

Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách huyện năm 2018;

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020;

Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện;

Nghị quyết về kết quả giám sát Công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cấp xã theo Luật đầu tư công;

Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện;

Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tứ Trưng.

Cổng Thông tin – GTĐT huyện sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ diễn biến nội dung kỳ họp, bắt đầu từ phiên khai mạc sáng mai (15/7) vào lúc 7 giờ 30. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu./.

Ban Biên tập

Ngày đăng: 14/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục