Tin Nông thôn mới

Xã An Tường tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

Sáng ngày 08/7/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã An Tường tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Dự hội nghị có đại diện BCĐ xây dựng NTM mới huyện; BCĐ xây dựng NTM xã, đại diện Ban phát triển NTM thôn mới các thôn.

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

   Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xã An Tường đã có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân; số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; đặc biệt, xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã huy động tổng nguồn lực xây dựng NTM từ năm 2010-2020 là: 117,7 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 17,4 tỷ đồng, ngân sách huyện: 3,6 tỷ đồng, ngân sách xã: 11,7 tỷ đồng; nguồn khác: 0,8 tỷ đồng; cộng đồng dân cư: 84,2 tỷ đồng. Hiện 100% đường xã, đường trục thôn, đường ngõ, xóm, đường trục chính giao thông nội đồng được cứng hóa; 3/3 trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia theo quy định; Trung tâm văn hóa – Thể thao xã có đủ các hạng mục theo quy định; 4 thôn của xã đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. Trên địa bàn xã không còn hộ ở nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng là 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn của toàn xã đạt 100%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 85 %. Xã đã có đủ số lượng cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng theo quy định; an ninh trật tự luôn được giữ vững, đảm bảo bình yên.

   Để tiếp tục duy trì, nâng cao tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, xã An Tường tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn xóm trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Phấn đấu xây dựng xã nông thôn nâng cao, thôn khu dân cư kiểu mẫu giàu - đẹp - văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; hệ thống chính trị vững mạnh, xã hội ổn định; trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững; môi trường, sinh thái được cải thiện; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao,v.v…

                                                   

     Tin: Trung Hiếu. Ảnh: Vũ Soi

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 08/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục