Xây dựng Đảng

Vĩnh Tường quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 03/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 9 điểm cầu các huyện, thành phố. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Tường

 

Dự tại điểm cầu huyện Vĩnh Tường có các đồng chí: Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đảng viên các chi bộ các Ban xây dựng Đảng; Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Văn Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phổ biến nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, tổ chức thảo luận; chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; hướng dẫn cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội. Thời gian tiến hành đại hội được BTV Tỉnh ủy dự kiến: Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội đại biểu cấp huyện và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy không quá 3 ngày, hoàn thành trước 31/8/2020; Đại hội Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày, tiến hành trước ngày 31/10/2020. Đại hội điểm cấp cơ sở tiến hành vào quý I/2020, Đại hội điểm cấp huyện tiến hành vào đầu quý II/2020. Thời gian họp trù bị Đại hội đại biểu cấp huyện trở lên không quá ½ ngày.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai những quy định của Trung ương về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung liên quan đến thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các cấp, các ngành rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, từ đó, tham mưu Tỉnh ủy giải pháp thực hiện các chỉ tiêu còn lại. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn thu, thực hiện nhiệm vụ chi cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo. Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng các dự án và giải ngân tốt vốn đầu tư công; chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dồn thửa đổi ruộng. Rà soát các dự án đã được phê duyệt để cập nhật, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, tránh việc điều chỉnh, bổ sung dự án. Tổ chức phát động phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 70 năm ngày thành lập tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy; sắp xếp thôn, tổ dân phố; nắm chắc tình hình ở cơ sở, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Vĩnh Tường

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh; trong đó, nắm vững, hiểu rõ 6 yêu cầu, 6 nội dung mà Chỉ thị đã đề ra đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đại hội đảm bảo yêu cầu, nội dung, quy trình theo kế hoạch của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Rà soát lại đội ngũ cán bộ, kiện toàn, sắp xếp những nơi còn thiếu, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng yêu cầu nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, lựa chọn Đảng bộ, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt đại hội điểm; tổng kết, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo chung. Cấp ủy các cấp rà soát những chỉ tiêu đã đạt và những chỉ tiêu khó đạt, chưa đạt trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 để đề ra giải pháp phấn đấu, thực hiện bằng được trong 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đối với việc triển khai các quy định của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt và triển khai thực hiện các quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong tháng 7/2019. Chủ động rà soát, xây dựng quy chế, quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với những nội dung mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát,...

 

Kiều Trang – Hoàng Hằng

Ngày đăng: 04/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục