Hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 6/2019

Chiều ngày 28/6/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan đến giải quyết kiến nghị của cử tri.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp

 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện. Theo đó, toàn huyện có 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri 07 xã, thị trấn thuộc thẩm quyền cấp huyện hoặc UBND huyện cần phối hợp với cấp trên giải quyết. Các kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, an ninh trật tự, chế độ - chính sách. Theo đề nghị của HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc giải quyết xong 04 ý kiến, phối hợp với cấp trên giải quyết 04 ý kiến, đang giải quyết 02 ý kiến.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cần trả lời kiến nghị ngắn gọn, rõ ràng đúng trọng tâm; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết kiến nghị của cử tri; đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết các ý kiến còn chưa giải quyết xong, v.v…

Cũng tại phiên họp, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cấp xã trên địa bàn; xem xét, cho ý kiến các nội dung do Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; cho ý kiến Tờ trình của UBND huyện về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2018 và nguồn dự phòng ngân sách năm 2019; đồng thời, triển khai một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo, một số ý kiến đề nghị cần xem xét lại một số số liệu, quá trình triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh, công tác huy động vốn tại các xã, thị trấn, v.v.…

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND huyện tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trả lời kịp thời, chính xác các kiến nghị của cử tri. Cơ quan Thường trực HĐND huyện chú trọng hơn nữa trong việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm phát huy vai trò giám sát của HĐND, đưa hoạt động tiếp xúc cử tri đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Đối với công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cấp xã trên địa bàn, UBND huyện cần rà soát chặt chẽ các nguồn thu và nhu cầu đầu tư tại các xã, thị trấn, từ đó bổ sung, cắt giảm phù hợp với nguồn vốn; bên cạnh đó, UBND nghiên cứu tổ chức tập huấn cho các cán bộ liên quan đến lĩnh vực đầu tư công ở cơ sở. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, các ban HĐND huyện hoàn thiện các báo cáo, tờ trình đảm bảo khoa học, ngắn ngọn, đúng trọng tâm khi ban hành.

  

Kiều Trang – Trung Thành

Ngày đăng: 29/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục