Tin kinh tế

Thống nhất nội dung hoàn thiện thủ tục và ứng kinh phí để hoàn trả cho nhà đầu tư tại dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng

Sáng ngày 21/6/2019, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất nội dung hoàn thiện thủ tục và ứng kinh phí để hoàn trả cho doanh nghiệp tại dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng.

 

 

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng đã được triển khai từ năm 2004, tổng số hộ có đất nông nghiệp 95% và đất treo nằm trong phạm vi xây dựng dự án là 662 hộ, tính đến ngày 25/4/2019, đã chi trả đền bù được 597 hộ, vẫn còn tồn tại 65 hộ. Hiện nay dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 65 hộ còn lại. Để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất: Đồng ý thu hồi chủ trương giao chủ đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Chấn Hưng (là Công ty CP Tập đoàn FLC). Ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp, sau đó tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các quy trình, thủ tục về thu hồi, bãi bỏ các quyết định giao chủ đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư và các quyết định khác theo quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định. Xây dựng phương án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện xây dựng kinh doanh hạ tầng.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các phương án, lộ trình hoàn trả kinh phí Công ty CP Tập đoàn FLC đã ứng để chi trả giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo quy định của pháp luật. Tính đến nay, kinh phí Công ty CP Tập đoàn FLC đã chuyển cho UBND huyện Vĩnh Tường để chi trả là trên 43,3 tỷ đồng.

Để có căn cứ thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất: UBND huyện sẽ có tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá đất dịch vụ để có kinh phí hoàn trả Tập đoàn FLC đã ứng cho UBND huyện Vĩnh Tường chi trả đất dịch vụ bằng tiền cho nhân dân; về phần kinh phí chênh lệch sau khi được duyệt lên so với số tiền thực tế đã chi trả cho nhân dân mà tập FLC đã ứng cho UBND huyện Vĩnh Tường, hội nghị thống nhất đề nghị UBND huyện sẽ có biên bản thống nhất với Tập đoàn FLC; Sở Tài chính và Quỹ phát triển sẽ phối hợp cùng UBND huyện Vĩnh Tường để hoàn thành nhiệm vụ theo văn bản chỉ đạo số 4508/UBND-CN2 ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc,…

 

                                    Tin: Thanh Huyền – Ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 21/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục