Tin Văn hóa - Xã hội

Vĩnh Tường quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện

Hiện nay, tổng số người trong độ tuổi có khả năng lao động trên địa bàn huyện trên địa bàn huyện là 115.575 người, nhiều nhất là ở khu vực nông thôn. Xác định con người là nguồn lực đặc biệt trong sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Những năm qua, cùng với quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, huyện Vĩnh Tường luôn chú trọng tới đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực được đào tạo, có trình độ tay nghề, đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường hiện nay.

 

Song song với làm tốt công tác giáo dục phổ thông, UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn như tiến hành thu thập, tổng hợp thông tin phần cung lao động; xây dựng và triển khai đề án Đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; liên kết với Trường Cao đẳng Nghề số 2 – Bộ Quốc phòng về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai kế hoạch thí điểm dạy tiếng Nhật trong các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề; có cơ chế hỗ trợ nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác tư vấn, XKLĐ, v.v.....

 

 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện và Trường Cao đẳng Nghề số 2 - Bộ Quốc phòng

ký kết chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động huyện giai đoạn 2017-2020

 

Nhờ vậy đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện đạt 76%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,5%. Riêng năm 2018, đã giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động (tăng 200 lao động so chỉ tiêu), trong đó xuất khẩu được 500 lao động (tăng 120 lao động so với chỉ tiêu). Toàn huyện có trên 3.800 hộ được vay vốn giải quyết việc làm, có 403 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 hiện chỉ còn 2,67% (tương đương 1.636 hộ).

Để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,5% vào cuổi năm 2019; giải quyết việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động; tỷ lệ qua đào tạo đạt 76,5%, thực hiện xuất khẩu 500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 1,89%; huyện Vĩnh Tường sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1956/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg, Quyết định sổ 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Vĩnh Tường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 781/KH-UBND ngày 09/4/2019 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với tạo việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu đào tạo phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

 

 

Khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tháng 11/2018 tại xã Thượng Trưng

 

Theo đó, trong năm 2019 sẽ tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp cho 211 lao động và đào tạo dưới 3 tháng cho 30 lao động, trong đó: Nghề nông nghiệp (nuôi và phòng, trị bệnh cho trâu bò, lợn; trồng và nhân giống nấm, trồng rau an toàn) là 140 lao động, nghề phi nông nghiệp (hàn điện, lắp đặt điện nội thất) là 71 lao động, đảm bảo chỉ tiêu dạy nghề cho người khuyết tật chiếm ít nhất 10% và lao động nữ chiếm  ít nhất 40% chỉ tiêu. Mục tiêu sau đào tạo sẽ có từ 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Đối tượng học nghề bao gồm có lao động nữ, người khuyết tật, lao động nông thôn trong độ tuổi lao động (từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi với nam, đến 55 tuổi với nữ) có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm. Đối tượng hỗ trợ; nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ; nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ học nghề cụ thể cho từng đối tượng thực hiện theo Quyết định số 1315/QĐ- UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với những nghề có mức chi phí đào tạo lớn hơn mức hỗ trợ tối đa quy định tại Quyết đnh nêu trên thì cơ sở đào tạo chủ động huy động sự hỗ trợ của doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác để đảm bảo chi phí đào tạo.

Nghề đào tạo, chương trình, thời gian đào tạo và mức chi phí đào tạo cho từng nghề được thực hiện theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 4/5/2017 của UBND tinh Vĩnh Phúc phê duyệt Danh mục 29 nghề, chương trình đào tạo và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, trong đó: Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp: Thực hiện theo chương trình dạy nghề nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành, nghề phi nông nghiệp do Tổng cục Dạy nghề ban hành. Trên cơ sở chương trình dạy nghề trên, các cơ sở đào tạo biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-TB&XH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp để tổ chức dạy nghề đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đối với chương trình, tài liệu đào tạo nghề nông nghiệp dưới 3 tháng thực hiện theo Quyết định số 698/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/11/2017 của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Vĩnh Phúc.

 

 

 

Đại diện Trung tâm tuyển sinh và quan hệ dạy nghề của Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc

tư vấn cho học sinh cuối cấp trường THCS Lũng Hòa (tháng 4/2018). Ảnh Vanhien

 

Về quy mô đào tạo tối đa 35 học viên/lớp, được tổ chức linh hoạt tại cơ sở đào tạo hoặc lưu động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tinh. Trường hợp dạy lưu động thì cơ quan đặt hàng đào tạo (Phòng Lao động – TB&XH; Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện) phải kiểm tra thực tế địa điểm dạy về phòng học, phương tiện, thiết bị dạy học. .. đảm bảo các điều kiện mới ký hợp đồng đặt hàng đào tạo. Ưu tiên tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn tại các xã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Việc đặt hàng đào tạo thông qua phương thức hợp đồng đặt hàng với các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện tham gia dạy nghề theo quy định. Việc đặt hàng đào tạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và Hướng dẫn liên sở của Sở Lao động TB&XH- Sờ Tài chính

Để đảm bảo kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2019 đảm bảo theo chỉ tiêu, số lượng, chất lượng đề ra. UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của người lao động về vai trò của đào tạo nghề, để nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tổ chức đào tạo nghề đảm bảo hiệu quả về giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo, phù hợp với nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động và yêu cầu của thị trường lao động, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, lĩnh vực và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan; UBND các xã, thị trấn, các cơ sở đào tạo có sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, đảm bảo các yêu cầu, mục tiêu đề ra./.

 

Nguyên Hồng

 

Ngày đăng: 21/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục