Thời sự tổng hợp

Hội CCB huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2019 – 2024

Sáng ngày 20/6/2019, Hội CCB huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2019 – 2024. Tới dự hội nghị có đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; đồng chí Phan Dương Tiến – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cùng gần 100 đại biểu CCB tiêu biểu trong toàn huyện.

 

 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

 

Trong 5 năm qua (2014 – 2019), phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" của Hội CCB huyện Vĩnh Tường đã có bước phát triển mạnh mẽ, liên tục, cả bề rộng lẫn chiều sâu, bao quát 7 nhiệm vụ, 5 chuyên đề công tác hội. Các cấp hội đã phát huy truyền thống bản chất của “Bộ đội Cụ Hồ”,  tích cực tham gia trên nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung của phong trào thi đua CCB gương mẫu được gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB huyện Vĩnh Tường đã đoàn kết, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, huy động và khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực đưa phong trào  CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng đạt được nhiều kết quả thiết thực. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 57 tỷ đồng, giải quyết cho trên 2122 viêc làm. Tổ chức Hội và cán bộ, hội viên tích cực giúp đỡ nhau về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và bao tiêu sản phẩm. Nhờ vậy, CCB toàn huyện đã xây dựng và phát triển được 40 doanh nghiệp, 10 Hợp tác xã, 1.104 trang trại, gia trại thu hút 3.943 lao động. Đến nay, toàn Hội đã có 325 hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi ở cấp xã, huyện, 38 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Số hộ khá, giàu tăng lên 67,59%; 05 xã, thị trấn không còn CCB nghèo.

Cùng với giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, Hội CCB huyện còn gương mẫu đi đầu thực hiện các cuộc vận động tại địa phương. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM các gia đình CCB tham gia hiến 39.394m2 đất, 11.076 ngày công, 1 tỷ 102 triệu đồng xây dựng NTM. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội luôn gương mẫu thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, Hội tích cực tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an toàn giao thông. Ngoài ra, Hội luôn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ,…

5 năm qua, Hội luôn trú trọng giáo dục, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của BCH Trung ương, của Bộ Chính trị, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền cổ vũ động viên CCB gương mẫu thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội. Tính đến hết năm 2018, toàn hội đã kết nạp được 2.163 hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 12.661 đồng chí, đạt 98,8% CCB vào tổ chức Hội. Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cấp hội đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đã gắn chặt chẽ công tác xây dựng hội TSVM với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội, của địa phương. Kết quả bình xét hàng năm, có 96,8% hội viên đạt gương mẫu; 96,62% gia đình CCB văn hóa; 98,36% chi hội đạt TSVM; 100% Hội cơ sở đạt TSVM,…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB huyện Vĩnh Tường vận động cán bộ, hội viên tiếp tục đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Hội TSVM, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu hàng năm có 100% Hội cơ sở đạt TSVM, trong đó có 35 - 38% đạt TSVM xuất sắc, 98% trở lên hội viên đạt gương mẫu, gia đình CCB văn hóa; đến năm 2024, giảm hộ CCB nghèo xuống dưới 0,2%, xóa hết nhà dột nát cho CCB; quỹ hội đạt bình quân 1.200.000 đồng trở lên/hội viên.

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Phan Dương TiếnPhó Chủ tịch Hội CCB tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của các cấp Hội CCB huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong  phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” suốt 5 năm qua. Thời gian tới, Hội tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua CCB gương mẫu trong hệ thống Hội gắn với việc làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, nhất là trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, tích cực thực hiện chủ trương DTĐR; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thường xuyên chăm lo xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; cán bộ phải thực sự nêu gương trong CCB và nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, góp phần tích cực vào thành công Đại hội Đảng các cấp,…

 

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa

của Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện chúc mừng Hội CCB huyện

  

 

 Đ/c Phan Dương Tiến – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CCB huyện

 

Nhân dịp này, đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Phan Dương Tiến – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã tặng hoa chúc mừng hội CCB huyện.

 

 

Đ/c Phan Dương Tiến – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thành tích xuất sắc

trong phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019

   

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy tặng giấy khen của UBND huyện cho 07 tập thể

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019

 

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 -2019 được tặng bằng khen và giấy khen. Hội nghị cũng đã cử 29 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra trong thời gian tới.

 

                                         Tin: Thanh Huyền. Ảnh:  Hoàng Hằng

 

Ngày đăng: 20/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục