Thời sự tổng hợp

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp chuyên đề: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện

Sáng ngày 17/6/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp chuyên đề. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan.

  


Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị 

 

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào Báo cáo xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện và một số Tờ trình do UBND huyện đề xuất.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai, ngày 05/7/2017, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong quản lý đất đai”; năm 2013, ban hành Chỉ thị số 06-CT/HU về “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý dịch vụ điện trên địa bàn huyện”, trong đó yêu cầu ngừng cấp điện sinh hoạt, điện sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai. Huyện ủy, BCĐ xử lý vi phạm Luật Đất đai huyện đã chỉ đạo UBND huyện ban hành nhiều văn bản, quyết liệt triển khai các giải pháp để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; một số xã, thị trấn đến nay không để phát sinh vi phạm Luật Đất đai, cương quyết xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp phát sinh mới, như: Cao Đại, Phú Thịnh, Vũ Di, Ngũ Kiên, Thị trấn Vĩnh Tường, Thị trấn Tứ Trưng.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, một số xã để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về đất đai nhưng chưa được xử lý kịp thời (chủ yếu là vi phạm lấn đất, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích). Các trường hợp vi phạm nhưng chưa được xử lý dứt điểm chủ yếu tập trung vào 05 xã là Đại Đồng, Tân Tiến, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Lũng Hòa (phát sinh vi phạm tại 05 xã chiếm 60% vi phạm toàn huyện). Nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, chính quyền các xã chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn phát sinh vi phạm Luật Đất đai, như: sự phối hợp giữa các cơ quan của huyện và cơ sở trong phát hiện, xử lý vi phạm còn thiếu chặt chẽ, thống nhất; thực hiện Chỉ thị 06-CT/HU một số nơi chưa nghiêm túc; công tác tuyên truyền về đất đai có lúc chưa thường xuyên, liên tục; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế,… Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp khắc phục vi phạm, như: nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; nghiên cứu hình thức xử lý cán bộ nơi để xảy ra nhiều vi phạm; kiện toàn tổ công tác xử lý vi phạm; bố trí lực lượng tuần tra tại các xã, thị trấn; có ý kiến đề xuất với tỉnh để chuyển đổi diện tích thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế; bố trí ngân sách phục vụ nhiệm vụ giải quyết vi phạm phát sinh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, v.v.…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cần phải thực hiện kiên quyết, chặt chẽ. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đồng chí Lê Minh Thịnh yêu cầu: Các đồng chí thành viên BCĐ xử lý vi phạm Luật Đất đai huyện, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn bám sát cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách, tích cực vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới. UBND huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn trong xử lý vi phạm, xác định thời gian thực hiện, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ không thực hiện nghiêm túc xử lý vi phạm Luật Đất đai; nghiên cứu hình thức xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều vi phạm. Có văn bản báo cáo, đề nghị các cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, thống nhất về trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt phương án đối với những trường hợp vi phạm. Nghiên cứu công tác quy hoạch sử dụng đất tại các xã, thị trấn, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Cấp ủy, chính quyền cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, phát hiện, xử lý vi phạm lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trên địa bàn, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công theo dõi các xã, thị trấn nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường nắm bắt tình hình, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, v.v.…

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến vào một số Tờ trình do UBND huyện đề xuất./.

 

Tin: Kiều Trang. Ảnh: Trung Thành

           

 

Ngày đăng: 17/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục