Xây dựng Đảng

Đảng ủy Công an huyện học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW, Chỉ thị 30-CT/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII

Sáng ngày 17/6/2019, Đảng ủy Công an huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 28-CT/TW; Chỉ thị số 30-CT/TW; Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên Công an huyện.

 


Lãnh đạo, đảng viên Công an huyện Vĩnh Tường quán triệt và triển khai học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Thị Trang – Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy, Báo cáo viên cấp huyện trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019  của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, các chỉ thị; chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua học tập, quán triệt, các cán bộ, chiến sỹ, đảng viên có thêm thông tin, kiến thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

                                                           Thanh Huyền – Trung Hiếu

 

Ngày đăng: 17/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục