Xây dựng Đảng

Vĩnh Tường học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW, Chỉ thị 30-CT/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII

Sáng ngày 11/6/2019, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư khóa XII.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Dự hội nghị có đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể; đảng viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Chi bộ Dân vận và các chi bộ cơ quan thuộc UBND huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

 

 

Đ/c Hoàng Văn Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung cơ bản Nghị quyết, các Chỉ thị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Văn Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp TW truyền đạt nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019  của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, các chỉ thị; chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua học tập, quán triệt, các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 

Đ/c Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Dân vận Huyện ủy

thông báo Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện của Huyện ủy.

 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy quán triệt một số nội dung triển khai của Huyện ủy về học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW, Chỉ thị 30-CT/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII. Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện theo Kế hoạch số 162 ngày 13/5/2019 của BTV Huyện ủy; triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW, Chỉ thị 30-CT/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII được thực hiện theo Kế hoạch số 163 ngày 13/5/2019 của BTV Huyện ủy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết, các Chỉ thị với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, để tạo sự thống nhất, đồng thuận, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc. Theo kế hoạch, sau hội nghị cán bộ cấp huyện (ngày 11/6/2019), các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thời gian hoàn thành xong trong tháng 06/2019.

 

Tin: Trung Hiếu - Ảnh: Trung Thành

 

 

 

Ngày đăng: 11/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục