Xây dựng Đảng

Đoàn khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội khóa XIII làm việc với Huyện ủy Vĩnh Tường

Sáng ngày 08/6/2019, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội khóa XIII do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Vĩnh Tường.

  

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Văn Túy - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; các đồng chí: Hoàng Văn Toàn – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, về phía Huyện ủy Vĩnh Tường có đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo một số Ban XDĐ; Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn: Ngũ Kiên, Tuân Chính, Phú Thịnh, Thượng Trưng, Kim Xá, Tứ Trưng, Thổ Tang.

 

  

Đ/c Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội khóa XIII;

đ/c Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc

 

            Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh đã báo cáo với đoàn khảo sát tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng và việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Tường từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay. Theo đó, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường hiện có 319 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó có 302 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn; 17 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan, đơn vị sự nghiệp); tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ 9.032 đồng chí. Với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.  

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnbáo cáo tình hình,

kết quả công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

 

Về công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy Vĩnh Tường đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn; kịp thời tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy thành quy định, nghị quyết chuyên đề của cấp ủy huyện; tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, v.v....

Về kết quả thi hành Điều lệ Đảng, do làm tốt công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương nên đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn giữ vững được tiêu chuẩn đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, v.v... Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thi hành nghiêm túc Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thực hiện thành lập, giải thể, sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức đảng ở cơ sở, đảm bảo đồng bộ với sự sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Hệ thống tổ chức Đảng trong Đảng bộ huyện hiện nay khá phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ, phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng. 

Tại buổi làm việc, huyện Vĩnh Tường đề xuất với Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII một số nội dung như: Trong nhiệm kỳ tới, cơ cấu trưởng các ban chuyên trách của HĐND tỉnh, HĐND huyện nằm trong cấp ủy cùng cấp; đề nghị trung ương nghiên cứu không thành lập Đảng bộ bộ phận; có hướng dẫn cụ thể về hình thức sinh hoạt tổ Đảng, quy trình xây dựng nghị quyết của chi bộ có trên 30 đảng viên; sửa đổi Điều lệ Đảng quy định nhiệm kỳ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở 5 năm 1 lần; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa; bổ sung trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả thi hành Điều lệ Đảng của Huyện ủy Vĩnh Tường, các thành viên trong Đoàn khảo sát đều ghi nhận sự chỉ đạo chủ động của cấp ủy cấp tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt với những cách làm hay, sáng tạo của cấp ủy cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương; một số chủ trương có thể coi là kinh nghiệm quý từ thực tiễn làm cơ sở cho Trung ương Đảng xây dựng, ban hành nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, v.v....

 

 

BTV Huyện ủy Vĩnh Tường chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn khảo sát

 

Ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị và những kết quả nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường thời gian qua, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội khóa XIII khẳng định, báo cáo của BTV Huyện ủy Vĩnh Tường đã nêu rõ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; khắc họa được toàn cảnh về các đảng bộ cơ sở, đảng viên cơ sở, về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, về xây dựng Đảng; cung cấp những bài học kinh nghiệm quý báu bổ sung quá trình xây dựng nghị quyết Trung ương Đảng đảm bảo bám sát tình hình thực tiễn; qua đó cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy tối đa. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng BTC Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị BTV Huyện ủy cần tiếp tục bổ sung vào các báo cáo về phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác tổ chức, đánh giá cán bộ; định hướng trong nhiệm kỳ tới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu theo các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, v.v...

Trước đó, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc tại Đảng ủy xã Ngũ Kiên.

 

 

Đồng chí Trưởng BTC Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Đảng ủy xã Ngũ Kiên

 

Trên cơ sở nội dung của buổi khảo sát tại Huyện ủy Vĩnh Tường và Đảng ủy xã Ngũ Kiên, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII sẽ tổng hợp các đề nghị, cũng như những mô hình hay, cách làm mới của của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường và Đảng ủy xã Ngũ Kiên để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ huyện Vĩnh Tường và xã Ngũ Kiên tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Trung Thành

 

Ngày đăng: 09/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục