Tin kinh tế

Thôn Gồ, xã Phú Đa tổ chức giao ruộng và cắm mốc thực địa cho các hộ nhận đất 02 vụ lúa

Sáng ngày 08/6/2019, thôn Gồ, xã Phú Đa tổ chức giao ruộng và cắm mốc thực địa cho các hộ nhận đất 02 vụ lúa.

 

Tiểu ban DTĐR thôn Gồ (Phú Đa) đo đạc diện tích thực tế để giao ruộng cho nhân dân.

 

            Để việc DTĐR được triển khai theo đúng kế hoạch, cấp ủy, chính quyền và Tiểu ban dồn thửa đổi ruộng trong thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nguyên tắc dồn thửa đổi ruộng, đồng thời xác định dồn thửa đổi ruộng là vì lợi ích của người dân, góp phần phát huy tiềm năng ruộng đất, xây dựng các vùng sản xuất hàng, tăng thu nhập cho người dân.

Đến nay, thôn Gồ đã triển khai thực hiện đầy đủ các khâu, các bước theo quy định như: Tổ chức cho các hộ dân tham gia ký cam kết quy hoạch đồng ruộng, xác định diện tích, cắm mốc giao thông, thủy lợi ngoài đồng; tổ chức họp, xin ý kiến nhân dân về các nội dung liên quan đến công tác dồn thửa đổi ruộng, v.v…Trước khi tổ chức giao ruộng, Thôn Gồ đã tổ chức họp dân bàn phương án gắp thăm nhận ruộng tại sơ đồ; thông qua Nội quy nhận ruộng và Quy chế gắp thăm nhận ruộng trên sơ đồ, hội nghị bàn bạc, thống nhất, tiến hành biểu quyết  nội dung chia ruộng làm 03 thửa (01 thửa ba vụ, 01 thửa hai vụ, 01 thửa một vụ),…

 

Nhân dân thôn Gồ phấn khởi nhận ruộng và cắm mốc tại thực địa

 

Tuy tuổi đã cao nhưng cụ Nguyễn Thị Đọn – thôn Gồ đã ra đồng từ rất sớm để nhận phần ruộng của gia đình mình, cụ vui vẻ cho biết: Phiếu nhận ruộng của gia đình cụ gồm 04 hộ, trước đây ruộng của gia đình cụ chia làm rất nhiều thửa, manh mún, không thuận lợi cho việc canh tác. Nay thực hiện DTĐR, gia đình cụ chỉ còn 03 thửa ruộng rất thuận tiện cho việc canh tác sau này. Cụ mong muốn được nhận ruộng sớm để kịp thời gieo cấy vụ Mùa tới đây.

Việc giao ruộng được tính toán trên máy và bản đồ, sau đó, Tiểu ban dồn thửa đổi ruộng của thôn sẽ tiến hành đóng cột mốc và bàn giao tới từng hộ. Trong sáng ngày 08/6, BCĐ DTĐR xã, Tiểu ban DTĐR thôn tổ chức giao ruộng cho 23 hộ nhận đất 02 vụ lúa tại cánh đồng Gốc 1, phấn đấu trong ngày sẽ giao hết cho các hộ thuộc đội 6 nhận đất 2 vụ lúa.

Sau khi giao ruộng xong, BCĐ dồn thửa đổi ruộng xã, Tiểu ban DTĐR thôn yêu cầu các hộ sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, diện tích, ranh giới được giao và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Các hộ được nhận ruộng vui mừng, phấn khởi, cắm mốc, đánh dấu diện tích đất ruộng nhà mình, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt tay vào sản xuất cho kịp khung thời vụ.

 

                                                                                           Thanh Huyền

Ngày đăng: 08/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*