Quy hoạch đô thị

Quyết định về việc phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1 thuộc Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

...

Xem chi tiết quy hoạch tại Content/UpLoads/FileUploads/Quyet dinh phe duyet Tho tang.pdf

 

 

Ngày đăng: 06/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*