Hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Sáng ngày 30/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 

 

Đ/c Nguyễn Kim Khải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát

  

Trong thời gian qua, UBND huyện Vĩnh Tường đã kịp thời ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020. Các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Tính đến hết năm 2018, giá trị sản xuất ngành NN-LN-TS đạt 1.949,5 tỷ đồng, cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm 15,57% trong tổng cơ cấu kinh tế của huyện. Huyện đã xác định một số cây, con chủ lực, thế mạnh của huyện, như: vùng sản xuất lúa, vùng cây hàng hóa (bí đỏ, rau, cà chua,…), vùng cây ăn quả, vùng sen, cùng chăn nuôi bò sữa, vùng sản xuất cá giống. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới được chuyển giao, ứng dụng góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thay đổi tập quán canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thực hiện Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến vụ xuân năm 2019, số diện tích được cung cấp nước tưới đạt 187.269 ha (kinh phí do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn thực hiện), nạo vét 14.481 km mương tiêu nội đồng với tổng kinh phí trên 14,2 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020, trong 3 năm 2016 – 2018, huyện đã hỗ trợ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, xử lý chất thải chăn nuôi, hỗ trợ sản xuất máy nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tổng số tiền 40.071,446 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện đã tiến hành hỗ trợ sản xuất cây vụ đông, hỗ trợ phun thuốc diệt chuột.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn muốn đi dự làm rõ thêm các số liệu thực hiện các Nghị quyết; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã, đơn vị cung ứng trong triển khai thực hiện; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa sau dồn thửa đổi ruộng; thực trạng công tác tưới tiêu; xác định ưu tiên hỗ trợ sản xuất nông nghiệp,…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho toàn dân và cho các đối tượng đặc thù. Thời gian qua, huyện Vĩnh Tường đã triển khai thực hiện tốt một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Để thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về cơ chế, chính sách hỗ trợ; kịp thời tổng hợp báo cáo tình hình, số liệu sản xuất để các cơ quan chức năng có các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, đơn vị trong thực hiện; tập trung phát triển các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phối hợp tốt với các đơn vị cung ứng dịch vụ nông nghiệp, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. … Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên HĐND tỉnh để hoàn thiện báo cáo gửi HĐND tỉnh.

 

Kiều Trang – Trung Thành

 

Ngày đăng: 30/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục