Thời sự tổng hợp

Thôn Thượng, xã Phú Đa tổ chức hội nghị gắp thăm nhận ruộng tại sơ đồ

Ngày 17/05/2019, Thôn Thượng, xã Phú Đa tổ chức hội nghị gắp thăm nhận ruộng tại sơ đồ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Tổ giúp việc BCĐ thực hiện DTĐR; Ban Chỉ đạo DTĐR xã và các hộ được gắp thăm nhận ruộng tại sơ đồ.

 

Với phương châm công khai, dân chủ, các hộ dân trực tiếp thực hiện gắp thăm chia ruộng tại sơ đồ

            Để DTĐR được thành công, xã, thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc DTĐR, đồng thời xác định DTĐR là vì lợi ích của người dân, góp phần phát huy tiềm năng ruộng đất, tăng thu nhập cho người dân.

            Trước đó, ngày 16/05/2019, Thôn Thượng đã tổ chức họp dân bàn phương án gắp thăm nhận ruộng tại sơ đồ thông qua Nội quy nhận ruộng và Quy chế gắp thăm nhận ruộng trên sơ đồ, hội nghị bàn bạc, thống nhất, tiến hành biểu quyết  nội dung chia ruộng làm 03 thửa (01 thửa Ba vụ, 01 thửa Hai vụ, 01 thửa Một vụ); thống nhất bờ vùng, bờ thửa; phương án gắp thăm nhận ruộng trên sơ đồ,v.v… Đã có 27 hộ tự san ghép với nhau, chỉ còn 102 hộ đăng ký gắp thăm nhận ruộng tại sơ đồ.

Sau gắp thăm nhận ruộng, các hộ nhận được ruộng tại sơ đồ đều hết sức vui mừng, mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện trình tự, thủ tục và các điều kiện cần thiết khác để nhân dân nhận ruộng triển khai sản xuất.

Tin: Trung Thành. Ảnh: Vũ Soi

Ngày đăng: 18/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục