Tin Nông thôn mới

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các tiêu chí văn hóa đạt chuẩn NTM xã Chấn Hưng.

Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Chấn Hưng đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đến cuối tháng 4/2019, Chấn Hưng đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM; Trong đó, đáng ghi nhận là việc xây dựng tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa (CSVCVH): Trung tâm VH-TT xã, NVH các thôn. Đây là một trong các tiêu chí khó thực hiện, bởi việc xây dựng tiêu chí cần nhiều nguồn lực và đủ diện tích mặt bằng theo quy định. Nhưng, nhờ có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của huyện và xã, Chấn Hưng đã xây dựng cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra về xây dựng CSVCVH.

 

Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã được quy hoạch, đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 14.200 m2 gồm: Khu vực sân vận động diện tích 11.995,7 m2, có các hạng mục: sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh, đường rãnh tiêu thoát nước...; hội trường UBND xã kiêm Nhà văn hóa xã diện tích 1.050 m2,, quy mô 300 chỗ ngồi, có đủ các phòng chức năng: Quản lý điều hành, truyền thống, thư viện, phòng để các dụng phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao. Các phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của NVH xã (bục để tượng Bác Hồ, bục phát biểu, bàn ghế đại biểu, điện thắp sáng, quạt điện, tăng âm, loa đài...) được trang bị đầy đủ. Việc trang trí, khánh tiết được thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa &Thông tin. Ngoài diện tích sân chơi, bãi tập thể thao được quy hoạch, xây dựng tại khu Trung tâm Văn hóa & Thể thao xã, Chấn Hưng còn quy hoạch 1.155 m2 xây dựng sân chơi, bãi tập thể thao: bóng chuyền, cầu lông, đá cầu trong khuôn viên UBND xã, đáp ứng tốt nhu cầu tậpluyện thể dục, thể thao của cán bộ và nhân dân trong các ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

 

NVH thôn Đình được xây dựng khang trang, đủ phương tiện phục vụ hoạt động.

 

Xã Chấn Hưng có 7 thôn dân cư, trong đó có 01 thôn (thôn Nội) được sử dụng chung Hội trường UBND xã kiêm NVH xã (Hội trường UBND xã kiêm NVH xã nằm trên địa bàn thôn Nội); 6 thôn khác gồm: Thôn Nha, thôn Quyết Tiến, thôn Đình, thôn Xuôi, thôn Thành Công, thôn Khoát đều xây dựng NVH thôn theo chuẩn NTM: Tổng diện tích khuôn viên mỗi NVH thôn từ đạt 800 m2 trở lên (bao gồm cả diện tích sân chơi, bãi tập thể thao tại vị trí khác liền kề), quy mô xây dựng đạt từ 100- 150 chỗ ngồi, có sân thể thao, nhà vệ sinh đơn giản, hệ thống rãnh tiêu thoát nước. NVH các thôn ngay sau khi xây dựng hoàn thành đều được trang bị đủ các thiết bị phục vụ hoạt đông (bục để tượng Bác Hồ, bục phát biểu, tăng âm, loa đài, bàn ghế, điện thắp sáng, quạt điện, nguồn nước phục vụ các hoạt động của NVH).

Thực hiện văn bản số 60/HD-VHTT, ngày 19/11/2018 của Phòng Văn hóa & Thông tin, UBND xã Chấn Hưng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện việc trang trí, khánh tiết tại NVH xã, NVH các thôn đảm bảo yêu cầu về nội dung, hình thức. Nội quy, quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, NVH xã, NVH các thôn được xây dựng, treo, lắp đặt ở các vị trí hợp lý, khoa học.

 

Một số hạng mục phụ trợ của NVH thôn Khoát được đẩy nhanh tiến độ xây dựng

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng CSVCVH theo tiêu chí số 6 ở xã Chấn Hưng còn một số khó khăn, tồn tại như: Diện tích sân chơi, bãi tập thể thao trong khuôn viên UBND xã với diện tích 1.155 m2 chưa được xây dựng, cải tạo hoàn thiện; NVH thôn Quyết Tiến, thôn Nha, thôn Khoát còn một số hạng mục chưa hoàn thành như: Việc trát tường nhà, lát nền, đổ bê tông sân thể thao; Đường kẻ sân thể thao của NVH thôn Xuôi, thôn Thành Công bị mờ qua thời gian sử dụng...

 

NVH thôn Nha được đẩy nhanh tiến độ thi Công phấn đầu hoàn thành vào đầu tháng 5/2019

 

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn diện tiêu chí số 6 (CSVCVH) và hoàn thiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã Chấn Hưng đạt chuẩn NTM các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa, Phòng Văn hóa & thông tin huyện sau kiểm tra thực tế tại xã Chấn Hưng đã có văn bản báo cáo số 06/BC-VHTT, ngày 04/5/2019 đề xuất một số các giải pháp chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã văn hóa NTM; trong đó có một số nội dung như: UBND xã Chấn Hưng cần xây dựng, cải tạo, sửa sang lại các sân chơi, bãi tập thể thao trong khuôn viên UBND xã với diện tích 1.155 m2; chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của BCĐ xây dựng NTM huyện, UBND huyện để có giải pháp chỉ đạo hợp lý, hiệu quả đối với phần diện tích 1.569 m2 được dành riêng để làm đường đi, trồng cây xanh và mở rộng sân chơi, bãi tập thể thao, hiện chưa được đổ đất, san gạt mặt bằng, vì phần diện tích này nằm trong tổng diện tích 11.955,7 m2 đã có Quyết định thu hồi, GPMB xây dựng công trình Khu Trung tâm VH-TT xã Chấn Hưng (Quyết định số 114/QĐ-UBND, ngày 26/1/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường). Theo Quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017- 2020, thì diện tich xây dựng Trung tâm VH- TT xã cần đạt tối thiểu 14.000 m2 đối với xã đồng bằng.

Xã cần xác định vị trí, có kế hoạch tổ chức trồng cây xanh xung quanh Trung tâm VH-TT xã hợp lý, khoa học; Tập hợp đầy đủ các văn bản, biểu bảng số liệu liên quan đến việc quy hoạch, GPBM, đầu tư xây dựng Trung tâm VH-TT xã gửi kèm Hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM.

Tại NVH các thôn: thôn Khoát, thôn Quyết Tiến, thôn Nha còn một số phần việc chưa hoàn thành (trát nhà, làm nền nhà, làm tường rào, đổ bê tông sân, làm rãnh thoát nước) cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công; Chỉ đạo làm tốt việc kiểm tra, rà soát lại các phương tiện: Tăng âm, loa đài, bàn ghế, bục các loại, đầu tư trang bị cho NVH còn thiếu và bố trí, sắp xếp đảm bảo khoa học, hợp lý; Tổ chức tốt việc trang trí, khánh tiết tại các NVH các thôn sau khi xây dựng hoàn thành theo văn bản hướng dẫn số 60/HD-VHTT, ngày 19/11/2018 của Phòng VH-TT; Kẻ mới các sân thể thao mới xây dựng, kẻ lại các sân thể thao đã bị mờ đường kẻ qua thời gian sử dụng; Tổ chức tổng vệ sinh sạch sẽ toàn bộ các khu vực Trung tâm VH-TT xã, NVH xã, NVH các thôn, các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã; kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền bị hư hỏng, hoặc hết thời hạn tuyên truyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT- XH- ANQP và các ngày lễ lớn của dân tộc bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền cổ động trực quan (làm pa nô, băng zôn, khẩu hiệu...), viết tin, bài, biên tập nội dung chương trình phát thanh trên Đài TT xã, nhằm tạo nên bầu không khí tưng bừng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Về Tiêu chí số 8 (thông tin và truyền thống) và tiêu chí số 16 (Văn hóa) đều được xây dựng đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, về hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM đối với hai tiêu chí này còn thiếu một số thông tin, số liệu, báo cáo theo quy định. Đề nghị BCĐ xây dựng NTM xã, UBND xã Chấn Hưng chỉ đạo bổ sung thông tin, số liệu theo quy định và hoàn thiện báo cáo thành tích về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới của BCĐ phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02/12/2011 của Bộ VH, TT và DL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM (Báo cáo thành tích năm 2017 và Báo cáo thành tích năm 2018); chuẩn bị các Quyết định, văn bản liên quan đến việc công nhận danh hiệu thôn Văn hóa, gia đình văn hóa năm 2017, năm 2018 gửi kèm hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM./.

                                                                                            Kim Văn Hùng

                                                               (Phó Trưởng Phòng VH-TT huyện)

Ngày đăng: 07/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*