Hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường giám sát công tác lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của thị trấn Vĩnh Tường

Sáng ngày 03/5/2019, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của thị trấn Vĩnh Tường . Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Ngọc Triển - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện; đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện và một số phòng, đơn vị liên quan; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, thành viên các ban của HĐND, các ngành, đoàn thể thị trấn Vĩnh Tường.

 

Đ/c Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Qua giám sát các thành viên trong Đoàn ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của UBND thị trấn Vĩnh Tường trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy trình, thủ tục, qua đó đáp ứng nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và nâng cao đời sống nhân dân. Trong giai đoạn 2016 – 2020, UBND thị trấn dự kiến đầu tư với tổng số dự án là 29, tổng mức đầu tư dự kiến 213.827 triệu đồng, chủ yếu đầu tư xây dựng trường học, công sở, hạ tầng thiết yếu. Các trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 luôn chấp hành đúng Luật đầu tư công; việc đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện đầy đủ,…

Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ rõ một số hạn chế của thị trấn trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn như: Một số chủ đầu tư chưa bám sát công tác chuẩn bị đầu tư dẫn đến một số dự án chậm được thi công; việc quản lý một số dự án còn hạn chế; chưa phát huy hiệu quả vai trò của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng,… Đồng thời, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ các dự án đầu tư của thị trấn Vĩnh Tường trong thời gian qua.

Để khắc phục những vấn đề còn tồn tại, cũng như phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND thị trấn Vĩnh Tường cần tăng cường công tác khảo sát, giám sát để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; phát huy hiệu quả các dự án; cân đối nguồn vốn phê duyệt đầu tư theo quyết định; phê duyệt các dự án theo đúng quy trình, quy định; nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch đầu tư hằng năm, có trọng tâm, trọng điểm; chấp hành tốt Luật đầu tư công; thực hiện nghiệm thu, quản lý công trình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các công trình theo quy định; lựa chọn nhà thầu, đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo nhanh, hiệu quả, chất lượng,…

 

                                                        Thanh Huyền – Trung Thành

Ngày đăng: 03/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục