Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019

Sáng ngày 23/4/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 4. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện một số phòng trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

 

 Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị 

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 04 thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Vân Xuân, xã An Tường; báo cáo tiến độ thực hiện công tác xây dựng NTM, DTĐR trên địa bàn huyện; triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Tham gia vào dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các thông báo kết quả, kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Vân Xuân, xã An Tường các đại biểu nhất trí với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, kết quả đó đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là đã gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan đơn vị,… Tuy nhiên tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm về việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai Nghị quyết đã sát thực chưa; công tác tuyên truyền, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, việc viết cam kết, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt chi bộ; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; giải pháp thực hiện trong thời gian tới; bổ sung thêm một số nhiệm vụ mà huyện đã triển khai thực hiện trong thời gian qua như công tác DTĐR, công  tác BT GPMB, xây dựng NTM, giải quyết đất dịch vụ, kết quả tinh giản biên chế; làm rõ thêm việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết đối với Đảng ủy xã An Tường, xã Vân Xuân,…

Thực hiện công tác xây dựng NTM, tổng số xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 26 xã, hiện còn 05 xã gồm: Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Yên Lập, Kim Xá phấn đấu được công nhận năm 2019. Các xã hiện đã đạt từ 16/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại UBND huyện đã tổ chức ký cam kết với BCĐ các xã thời gian chậm nhất đến 30/4/2019 hoàn thành 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Các tiêu chí các xã chưa hoàn thành chủ yếu là tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đề ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu hoàn thành NTM theo kế hoạch đề ra. Đối với công tác DTĐR, đến nay có 02 xã (Tuân Chính, Phú Thịnh) đã tổ chức giao đất tại thực địa cho nhân dân với tổng diện tích 187,2 ha; 03 xã (Phú Đa, Lý Nhân, Vĩnh Ninh) đang tuyên truyền vận động và triển khai họp dân để tổ chức gắp thăm và giao ruộng cho nhân dân; tuy nhiên còn một số khó khăn như: nhân dân yêu cầu phải giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp từ trước; một số hộ dân xã Phú Đa đề nghị chia lại phần diện tích đất vượt 5% do UBND xã quản lý,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu, đối với dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã An Tường, xã Vân Xuân, đồng chí yêu cầu bổ sung thêm các ý kiến tham gia của các đại biểu để báo cáo hoàn thiện hơn trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05; nhân rộng điểm cầu trực tuyến học tập Nghị quyết tại các xã, thị trấn trong huyện; nêu rõ thêm trách nhiệm của cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã An Tường và Vân Xuân,… Đối với công tác xây dựng NTM, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tiếp tục nắm bắt cơ sở, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình để các xã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo kế hoạch. Để thực hiện công tác DTĐR đối với xã Vĩnh Ninh, đồng chí yêu cầu UBND huyện giao cho đơn vị chuyên môn kiểm tra lại hợp đồng thầu khoán; kiểm tra lại tuyến đường mà nhân dân thôn Hậu Lộc đã đề nghị; đối với xã Lý Nhân, tiếp tục triển khai thực hiện theo hướng đang làm, làm việc với đoàn luật sư tỉnh; với xã Phú Đa khi chọn 2 thôn tổ chức họp dân (làm điểm) cần chuẩn bị đầy đủ nội dung cuộc họp (chuẩn bị đầy đủ các vấn đề người dân quan tâm, kiến nghị để trả lời), sau đó tổ chức họp ở các thôn còn lại, việc trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân nhân phải thật sự thống nhất; UBND huyện có công văn gửi các xã về việc không có đền bù lỡ vụ cho nhân dân; UBND huyện làm việc với Cảnh sát giao thông đường sông của tỉnh vào cuộc kiểm tra xem có còn tình trạng khai thác cát trên địa bàn xã Vĩnh Ninh?,…

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

 

                                                          Thanh Huyền – Hoàng Hằng

Ngày đăng: 23/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục