Xây dựng Đảng

Đảng ủy thị trấn Thổ Tang triển khai sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930 – 2019

Chiều ngày 08/4/2019, Đảng ủy thị trấn Thổ Tang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch biên soạn, tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ thị trấn Thổ Tang giai đoạn 1930 – 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy; đơn vị tư vấn (Công ty Truyền thông Văn hóa Việt); các đồng chí thành viên BCĐ nghiên cứu, biên soạn, tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn giai đoạn 1930-2019.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Thổ Tang giai đoạn 1930-2019; Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên BCĐ; triển khai Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ thị trấn Thổ Tang; nội dung chính của cuốn lịch sử Đảng bộ thị trấn Thổ Tang.

Theo đó, nội dung chính của cuốn lịch sử Đảng bộ thị trấn gồm có: Lời giới thiệu, mở đầu, 06 chương, kết luận, phụ lục, ảnh tư liệu, mục lục. Trong đó 06 chương gồm: Chương I – Thổ Tang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1945); Chương II – Sự ra đời của chi bộ Đảng, nhiệm vụ xây dựng củng cố chính quyền và  cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Chương III – Chi, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); Chương IV – Đảng bộ và nhân dân xã Thổ Tang cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 1985); Chương V – Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 2000); Chương VI – Đảng bộ Thổ Tang lãnh đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2000 - 2019), tại mỗi chương đều có các mục theo từng giai đoạn lịch sử hoặc theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ.

Các đại biểu tham gia ý kiến cơ bản nhất trí với bản Dự thảo và cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, bổ sung thêm tư liệu để cho cuốn lịch sử Đảng bộ hoàn chỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh sự cần thiết và ý nghĩa chính trị của cuốn lịch sử Đảng bộ. Đồng chí yêu cầu BTV Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, BCĐ bám sát văn bản của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy để triển khai thực hiện đúng với yêu cầu của thời điểm; tập trung lãnh đạo, chủ động việc biên soạn tái bản đảm bảo nội dung cuốn sách phải chính xác, khách quan, khoa học, lịch sử, giáo dục, đúng kế hoạch đề ra; quan tâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để việc biên soạn được hiệu quả. Đồng chí đề nghị đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn cần tập trung sưu tầm thêm tư liệu, bổ sung làm rõ nội dung cuốn sách, tăng cường nhân lực, cử cán bộ có chuyên môn sâu để đạt hiệu quả tốt nhất,…

 

Tin: Hoàng Hằng. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày đăng: 09/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục