Xây dựng Đảng

Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (Phiên họp thứ 16)

Sáng ngày 02/4/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thứ 16, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy.

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019; tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới; dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn huyện và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Quý I năm 2019, Huyện ủy Vĩnh Tường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong quý, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo kiện toàn một số chức danh cấp ủy, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở; thực hiện các bước bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng, xây dựng nông thôn mới, BT-GPMB,… Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Tường tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận; các chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, về cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung các báo cáo được thông qua. Một số đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề như: Công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm Luật đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo, hỗ trợ di chuyển mồ mả trong dồn thửa đổi ruộng, kịp thời khen thưởng các đơn vị hoàn thành dồn thửa đổi ruộng; xây dựng thí điểm cống rãnh trong khu dân cư; thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, tuyên truyền nhân dân đồng thuận dồn thửa đổi ruộng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kết nạp đảng viên, trao huy hiệu đảng,v.v…

 

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt tại hội nghị

 

Để triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đổi mới sinh hoạt chi bộ; quán triệt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng đảm bảo số lượng và chất lượng,… Quyết liệt chỉ đạo 05 còn lại hoàn thành xây dựng NTM theo đúng tiến độ đã cam kết; tháo gỡ khó khăn, thực hiện dồn thửa đổi đổi ruộng tại Phú Đa, Lý Nhân, Vĩnh Ninh theo kế hoạch. Bên cạnh đó, hoàn thành xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải theo mô hình thí điểm của tỉnh; chuẩn bị các bước thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ của huyện; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện,…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành quy trình bổ sung nhân sự Ủy viên UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Trung Hiếu – Kiều Trang

Ngày đăng: 02/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục