Tin Nông thôn mới

Sở Tài nguyên & Môi trường kiểm tra tình hình thực hiện NTM tại xã Yên Lập

Sáng ngày 15/3/2019, Sở Tài nguyên & Môi trường đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn xã Yên Lập. Dự buổi kiểm tra có Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện; BCĐ xây dựng NTM xã Yên Lập.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Yên Lập

 

            Thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, BCĐ xây dựng NTM xã Yên Lập đã xây dựng kế hoạch cho từng tiêu chí, từng giai đoạn; phân công trách nhiệm cho từng thành viên BCĐ, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ủng hộ phong trào xây dựng NTM. Tính đến tháng 3/2019, xã Yên Lập đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm; các tiêu chí chưa đạt xã phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2019.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nhà văn hoá thôn Phủ Yên 3 và Phủ Yên 4; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá liên thôn theo đề án hỗ trợ xây dựng NTM các xã gặp nhiều khó khăn; giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình,…

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra NTM của tỉnh yêu cầu BCĐ xây dựng NTM của xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; đề xuất BCĐ xây dựng NTM của huyện các giải pháp tháo gỡ khó khăn; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của huyện để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

 

 

Kiều Trang

Ngày đăng: 15/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục