Tin Nông thôn mới

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ xây dựng NTM của 05 xã còn lại trên địa bàn huyện

Chiều ngày 15/02/2019, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ xây dựng NTM của 05 xã còn lại trên địa bàn huyện, gồm: Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Tân Tiến, Yên Lập, Kim Xá.

 

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Tổng số xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 26 xã, hiện còn 05 xã gồm: Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Yên Lập, Kim Xá phấn đấu được công nhận năm 2019. Các xã hiện đã đạt từ 16/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại UBND huyện đã tổ chức ký cam kết với BCĐ các xã thời gian chậm nhất đến 30/4/2019 hoàn thành 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Các tiêu chí các xã chưa hoàn thành chủ yếu là tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đề ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, giúp huyện phấn đấu hoàn thành NTM theo kế hoạch đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các đồng chí HUV phụ trách xã tích cực phối hợp với 5 xã tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; các xã kịp thời báo cáo các vấn đề khó khăn cần tháo gỡ để lãnh đạo UBND huyện có phương hướng giải quyết; các phòng chuyên môn, nhất là phòng Tài nguyên& Môi trường, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện tích cực hướng dẫn các xã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là những xã có tiêu chí, hạng mục công trình cần cưỡng chế; tiến hành mời các Sở, ban, ngành liên quan thẩm định các tiêu chí đã hoàn thành tại các xã; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra,…

 

Kiều Trang

Ngày đăng: 16/02/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*