Xây dựng Đảng

Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (Phiên họp thứ 15)

Sáng ngày 05/12/2018, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (Phiên họp thứ 15). Đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

 Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị nghe và cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác Xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác Xây dựng Đảng năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2018, dự toán năm 2019; báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, kế hoạch đầu tư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh năm 2018, kế hoạch giao chỉ tiêu pháp lệnh năm 2019; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; tình hình dự phòng ngân sách năm 2018; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3); Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.    

 

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo

kết quả công tác Xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

 

Dự thảo báo cáo kết quả công tác Xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đã khẳng định: Năm 2018, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời  của Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành của tỉnh cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, các chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện đã bám sát tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2018. Hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cấp ủy huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 01 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tốt Đề án số 04 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; chỉ đạo thực hiện nghiêm Chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là chủ trương GPMB các dự án trọng điểm, xây dựng NTM, thực hiện DTĐR; tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2018. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Vĩnh Tường (29/8/1938-29/8/2018). Lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, có 15/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện chính sách đất dịch vụ, đất giãn dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội,v.v…

 

Đ/c Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND huyện, năm 2018, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nên kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 12.517,4 tỷ đồng, đạt 100,45% kế hoạch, tăng 11,66% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng: Công nghiệp – Xây dựng đạt 51,53%; Dịch vụ 32,9%; Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản 15,57%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 41,5 triệu đồng/người/năm (tăng 4,5 triệu đồng so với cùng kỳ). Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 578.351 triệu đồng (đạt 164,62% dự toán năm và bằng 81,97% so với cùng kỳ); Chi ngân sách ước thực hiện 1.174.554 triệu đồng (đạt 121.21% dự toán năm và bằng 117,8% so cùng kỳ). Trong năm, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý vi phạm Luật đất đai, giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân, tập trung đẩy mạnh công tác BT –GPMB thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; tích cực triển khai công tác DTĐR, xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý, cải tạo, chỉnh trang đô thị tiếp tục có bước chuyển biến rõ rệt. Trung tâm hành chính công huyện từng bước vận hành hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua. Một số đại biểu có ý kiến đề nghị thống nhất số liệu đạt được ở lĩnh vực công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở mức độ 1 và mức độ 2; tình trạng thiếu giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, chỉ tiêu về thu thuế, tỷ lệ người lao động qua đào tạo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; các giải pháp để làm tốt công tác xử lý đơn thư, KNTC của công dân, xử lý vi phạm Luật đất đai, quản lý tôn giáo, tín ngưỡng; công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức hành chính; công tác tuyên truyền vận động nhân dân gieo trồng cây vụ Đông, giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ, quản lý kênh tiêu, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải,v.v…

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí cũng nhấn mạnh, làm rõ hơn một số ý kiến tham gia tại hội nghị, đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện yêu cầu UBND huyện và các cơ quan chuyên môn cần khắc phục ngay tình trạng thu thuế ngoài quốc doanh, hoàn thành thu thuế chức bạ để đảm bảo thu ngân sách; các đồng lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, các các ban Đảng tiếp tục lãnh đạo hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm; chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ, các cơ quan tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2018; tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết ý kiến của cử  tri theo luật định; tổ chức tốt Kỳ họp HĐND cuối năm theo phương thức đổi mới nội dung, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đánh giá đúng, đủ, chính xác các chức danh do HĐND bầu; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức kỳ họp tháng 12, đồng thời lấy ý kiến đánh giá các đồng chí trong BTV Huyện ủy. Đồng chí yêu cầu trong năm 2019, huyện tiếp tục GPMB thu hút đầu tư, xử lý nghiêm vi phạm Luật đất đai, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phấn đấu huyện đạt nông thôn mới. Đối với các phòng, ban của huyện tiếp tục chỉ đạo 05 xã còn lại hoàn thành nông thôn mới năm 2019 theo tiêu chí trực tiếp đơn vị mình phụ trách. Đồng chí đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, rà soát tham mưu bổ sung cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã, đề nghị tổ chức thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học. UBND huyện làm việc với Sở GD&ĐT để có kinh phí sửa chữa trụ sở Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dân số cũ để bàn giao cho Phòng GD&ĐT huyện,v.v…

 

                                         Tin: Trung Hiếu. Ảnh: Quốc Chính

             

 

Ngày đăng: 05/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục