Bảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ tịch huyện

Bảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan,đơn vị theo yêu cầu của chủ tịch UBND huyện

 BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO YÊU CẦU CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 

TT

NỘI DUNG

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN BÁO CÁO, TRẢ LỜI

GHI CHÚ

 

 TUẦN 09( 26/02- 04/3)

 

 

 

 

1

Huyện ủy Vĩnh Tường: Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Kim Đức khu 8 thị trấn Tứ Trưng

59-PC/HU

Chuyển VP HĐND&UBND  nghiên cứu tham mưu giao cơ quan giải quyết

B/c Thường trực HU vào ngày 05/3/2018

Đến ngày 01/3/2018

2

Đơn công dân: Nguyễn Mạnh Tiến - Lũng Thượng - Tam Hồng- Yên Lạc

 

Chuyển VP HĐND&UBND đề xuất giao cơ quan giải quyết dứt điểm việc trả lời đơn

Y/c trước 05/3/2018

Đến ngày 02/3/2018

 

TUẦN 11(12/3-18/3)

 

 

 

 

1

Huyện ủy Vĩnh Tường : Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Đào, Bạch Thị Sinh – Liên Bảo- Vĩnh Yên

60-PC/HU

Chuyển VP HĐND&UBND đề xuất giao cơ quan giải quyết, giao Thanh tra huyện làm việc cụ thể với ông Đào và UBND xã

Báo cáo Chủ tịch trước 25/3/2018

Đến ngày 14/3/2018

2

Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Đào- Liên Bảo - Vĩnh Yên

31/PC-CAT-PV24

Chuyển đ/c Khiêm PCT chỉ đạo

Y/c xong trước 31/3/2018

Đến ngày 14/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 20(14/5-20/5)

 

 

 

 

1

UBND xã Vân Xuân: TT v,v xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình: đường giao thông nội đồng xã Vân Xuân

11/TTr-UBND

Chuyển đ.c Thủy- PCTTT chỉ đạo; Phòng KT- HT, TC- KH, NN&PTNT kiểm tra đề xuất

Báo cáo TT UBND vào phiên họp ngày 18/5/2018

Đến ngày 13/5/2018

2

Chi cục thi hành án dân sự huyện: TT v,v xin hỗ trợ kinh phí hoạt động THADS

08/TTR-CCTHADS

Chuyển đ.c Thủy- PCTTT; phòng TC- KH nghiên cứu đề xuất

BC UBND huyện ngày 18/5/2018

Đến ngày 15/5/2018

3

UBND tỉnh Vĩnh Phúc: v,v hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất tỉnh VP

3302/UBND-KT2

Chuyển lãnh đạo UB (đ.c Thủy- PCTTT chỉ đạo); phòng TC- KH báo cáo, đề xuất

Báo cáo tại phiên họp ngày 18/5/2018

Đến ngày 16/5/2018

 

TUẦN 21(21/5-27/5)

 

 

 

 

1

UBND thị trấn Tứ Trưng: BC v,v nguy cơ mất ANCT , ổn định tình hình tại địa phương

 

Chuyển đ/c Thủy PCTTT chỉ đạo; Thanh tra huyện tham mưu, Phòng Nội vụ, Công an huyện phối hợp làm việc với thị trấn Tứ Trưng

Xử lý xong trước 31/5/2018

Đến ngày 25/5/2018

 

TUẦN 22(28/5-03/6)

 

 

 

 

1

Công an huyện Vĩnh Tường: BC đề xuất xử lý vi phạm đất đai hộ Đỗ Văn Quốc thôn Quảng Cư xã Tam Phúc

724/BC-CAH

Chuyển đ/c Khiêm PCT chỉ đạo, Phòng TNMT tham mưu

Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn xã Tam Phúc, xong trước 15/6

Đến ngày 01/6/2018

 

TUẦN 23(04/6-10/6)

 

 

 

 

1

Công an huyện Vĩnh Tường: BC tình hình xử lý vi phạm lấn chiếm đất đã thu hồi GPMB dự án hợp phần mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên trên địa bàn huyện

731/BC-CAH

Chuyển đ/c Khiêm-  PCT chỉ đạo, phòng TNMT tham mưu đề xuất ngay

Xử lý xong trước 08/6/2018

Đến ngày 04/6/2018

2

UBND tỉnh Vĩnh Phúc: V/v thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế

4027/UBND-TH1

Chuyển lãnh đạo UB (đ/c Thái- PCT chỉ đạo); phòng Nội vụ tham mưu; các cơ quan phối hợp; VP sao gửi TTHU, TTHĐND huyện

Xử lý xong trước 10/6/2018

Đến ngày 06/6/2018

3

UBND Xã Yên Bình: TT v,v điều chỉnh bổ sung thông báo thu hồi đất

183/TTR-UBND

Chuyển đ/c Khiêm- PCT chỉ đạo; phòng TNMT tham mưu

Xử lý xong trước 15/6/2018

Đến ngày 06/6/2018

 

TUẦN 28(09/7-15/7/2018)

 

 

 

 

1

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc: BC kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo , đề nghị, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh đến tháng 6/2018

50/BC-TTR

Chuyển đ/c Chánh Thanh tra huyện nghiên cứu đề xuất giải pháp triển khai giải quyết dứt điểm nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Báo cáo TTUB trước ngày 15/7/2018

Đến ngày 09/7/2018

 

TUẦN 30(23/7-29/7)

 

 

 

 

1

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc: v,v bến đò hoạt động trái phép trên địa bàn xã An Tường

1488/SGTVT-TTR

Chuyển đ.c Thủy- PCTTT chỉ đạo; phòng KT- HT tham mưu

Làm văn bản chỉ đạo ngay xong trước 16h ngày 27/7/2018

Đến ngày 27/7/2018

 

TUẦN 33(13/8-19/8)

 

 

 

 

1

UBND tỉnh Vĩnh Phúc: v,v thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh

6115/UBND-KT1

Chuyển đ.c Thủy- PCTTT chỉ đạo; Ban QLDA, phòng TC- KH thực hiện

Khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, trường hợp không thực hiện được phải báo cáo

Đến ngày 17/8/2018

 

TUẦN 35(27/8-02/9)

 

 

 

 

1

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc: v,v thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017

1478/STC-QLNS

Chuyển lãnh đạo UB (đ.c Thủy- PCTTT chỉ đạo); phòng TC- KH tham mưu; phòng GD- ĐT, KT- HT, VP, Ban QLDA, Trung tâm PT Cụm CN phối hợp

Phòng TCKH tham mưu văn bản triển khai thực hiện xong trước 30/8/2018

Đến ngày 28/8/2018

 

TUẦN 38(17/9-23/9)

 

 

 

 

1

UBND xã Chấn Hưng: TT v,v xin chủ trương đầu tư công trình: cải tạo nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã Chấn Hưng

81/TTR-UBND

Chuyển lãnh đạo UB (đ/c Thái- PCT chỉ đạo); phòng TC- KH tham mưu; Trung tâm VHTTTT phối hợp

Yêu cầu xong trước 20/9/2018

Đến ngày 18/9/2018

 

TUẦN 48(26/11-02/12)

 

 

 

 

1

Đơn công dân: Đỗ Thị Xuyến thôn Mới xã Bồ Sao

 

Chuyển VP HĐND&UBND làm văn bản gửi phòng TNMT, giao phòng TNMT làm việc với xã Bồ Sao giải quyết kiến nghị công dân

Yêu cầu khẩn trương làm việc xong trước 31/12/2018

Đến ngày 27/11/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 28/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục