Tin Nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới

Chiều ngày 22/11/2018, đồng chí Trần Việt Cường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

            Theo Quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì huyện đạt chuẩn NTM phải đạt 4 điều kiện: có đăng ký đạt chuẩn NTM và được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện; có 100% số xã đạt chuẩn NTM theo quy định; có 100% tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn theo quy định; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Theo đó, huyện phấn đấu Quý 3/2019 được công nhận là huyện NTM và nội dung này đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện. Tổng số xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 26 xã, đến ngày 20/11/2018  tổng số xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn là 19/26 xã (đạt 73,09%), còn 07 xã chưa được công nhận. Trong đó, 02 xã Vân Xuân, Lũng Hòa đã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017, UBND huyện đã tổ chức thẩm tra và đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018; 05 xã gồm: Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Yên Lập, Kim Xá đã đạt từ 14/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại UBND huyện đã tổ chức ký cam kết với BCĐ các xã thời gian chậm nhất đến 30/4/2019 hoàn thành 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh công nhận. Trong 09 tiêu chí huyện NTM gồm: tiêu chí Quy hoạch; tiêu chí Giao thông; tiêu chí Thủy lợi; tiêu chí Điện; tiêu chí Y tế, Văn hóa, Giáo dục; tiêu chí Sản xuất; tiêu chí Môi trường; tiêu chí An ninh, trật tự xã hội; tiêu chí chỉ đạo xây dựng NTM huyện còn 02 tiêu chí: Quy hoạch và Môi trường chưa đạt.

            Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, giúp huyện phấn đấu hoàn thành NTM theo kế hoạch đề ra.

            Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầuPhòng Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện rà soát các tiêu chí, điều kiện huyện đạt chuẩn NTM, tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan đơn vị, ngành có liên quan theo dõi, phụ trách hoàn thành các tiêu chí theo quy định, thời gian đề ra, phấn đấu đưa huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với xã Lũng Hòa, Vân Xuân trình UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững các tiêu chí; xây dựng điểm xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Tin: Trung Thành. Ảnh: Quốc Chính

 

Ngày đăng: 23/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*