Tin Nông thôn mới

Đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Tân Tiến để tháo gỡ khó khăn xây dựng NTM

Chiều ngày 16/11/2018, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Tân Tiến để cùng tháo gỡ khó khăn một số tiêu chí trong xây dựng NTM. Dự hội nghị có đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã; thủ trưởng các phòng chuyên môn; thành viên BCĐ, Tổ trưởng tổ công tác của huyện; BCĐ xây dựng NTM xã Tân Tiến.

 

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 Theo đó, đến thời điểm hiện nay, xã Tân Tiến đã hoàn thành 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa hoàn thành là: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Khó khăn, vướng mắc hiện nay của  xã Tân Tiến là: đường giao thông ĐXM2 còn vướng 03 điểm chưa GPMB được; do Trung tâm văn hóa xã chuyển địa điểm xây dựng nên tuyến ĐXM1 thay đổi; các tuyến giao thông nội đồng chậm do chưa GPMB và bị ngập nước nên ảnh hưởng đến tiến độ; một số hộ dân chưa nhận tiền BT-GPMB trung tâm văn hóa xã,...

Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn của huyện và xã Tân Tiến đã cùng nhau thảo luận đưa ra hướng giải quyết những tổn tại, vướng mắc đối với các tiêu chí còn chưa đạt để đảm bảo thời gian về đích trong xây dựng NTM của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Tân Tiến cần có cam kết để các nhà thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ xây dựng NTM của xã; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ chương trình xây dựng NTM; các phòng chuyên môn của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các tiêu chí được giao có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn xã để hoàn thành các tiêu chí, nếu đến thời hạn hoàn thành mà xã chưa hoàn thành các tiêu chí thì cơ quan chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiêu chí do đơn vị mình phụ trách. Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thành viên tổ công tác và các phòng chuyên môn liên quan đến các tiêu chí cần bám sát xã để hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc và phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM. Đối với các tiêu chí đã đạt, Phòng NN&PTNT huyện (cơ quan thường trực của BCĐ xây dựng NTM) đôn đốc các phòng chuyên môn làm hồ sơ công nhận xong trước 31/12/2018.

Cũng tại hội nghị, xã Tân Tiến  đã ký cam kết thời gian hoàn thành các tiêu chí, cơ bản các tiêu chí xong trước ngày 30/3/2019.

                                                                                      Tin, ảnh: Thanh Huyền

Ngày đăng: 17/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*