Tin Văn hóa - Xã hội

Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện Vĩnh Tường họp bàn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2019

Chiều ngày 31/10/2018, đồng chí Lê Chí Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện chủ trì hội nghị họp bàn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2019. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2019.

 

Đ/c Lê Chí Thái - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,

Trưởng BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện duy trì thảo luận tại hội nghị

 

Xác định nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm chỉ đạo sát sao. UBND huyện thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;  thường xuyên theo dõi, giám sát lộ trình xây dựng trường chuẩn của từng trường; gắn xây dựng trường chuẩn quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện tốt xã hội hóa nhằm huy động sự đóng góp của nhân dân, phụ huynh,.... Hiện nay, toàn huyện có 96/97 trường Mầm non, Tiểu học, THCS đã đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 98,97% tổng số trường; trong đó, 33/33 trường mầm non và 34/34 trường Tiểu học, 29/30 trường THCS (Trường THCS Yên Lập đã làm hồ sơ gửi Sở GD&ĐT xem xét kiểm tra đề nghị công nhận năm 2018).

Cùng với phát triển mạng lưới quy mô trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác phát triển đội ngũ nhà giáo được nâng lên, tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn các cấp học tiếp tục được nâng cao. Cụ thể, cấp Mầm non có 99,28% đạt chuẩn trở lên (trong đó có 92,97% trên chuẩn); cấp Tiểu học có 100% đạt chuẩn trở lên (trong đó 98,95% đạt trên chuẩn); cấp THCS có 100% đạt chuẩn trở lên (trong đó 81,6% đạt trên chuẩn).

Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Vĩnh Tường tập trung  xây dựng 16 trường công nhận lại chuẩn các mức độ (trong đó: 04 trường Mầm non, 05 trường Tiểu học, 07 trường THCS); 16 trường đạt chuẩn mức độ 2. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn, nguyên nhân và phương hướng trong thời gian tới để được công nhận lại và xây dựng đạt chuẩn mức độ 2 theo đúng kế hoạch, trong đó tập trung vào: đầu tư cơ sở vật chất; kinh phí đầu tư lớn, đề nghị các cấp, các ngành có sự quan tâm, cơ chế hỗ trợ; quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công,…

 

 

Đ/c Lê Chí Thái - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện kết luận hội nghị

 

Để đạt được mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia 2018, đồng chí Lê Chí Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện yêu cầu Phòng GD&ĐT thực hiện tốt công tác tham mưu với UBND huyện, BCĐ chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia; phân công cán bộ, chuyên viên phòng phụ trách từng trường để đôn đốc thực hiện các công việc như hoàn thiện hồ sơ, bố trí các phòng chức năng,... theo quy định của Bộ GD&ĐT; tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên các trường trong kế hoạch xây dựng chuẩn; kiểm tra rà soát lại các tiêu chí, nhất là CSVC từ đó tham mưu với UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các trường từ nguồn kinh phí của UBND huyện; chỉ đạo các trường trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2019 xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của nhà trường. Các thành viên BCĐ căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia của các đơn vị trong kế hoạch. Các xã, thị trấn kiện toàn lại BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia; làm tốt công tác tuyên truyền để vận động nhân dân tham gia xây dựng CSVC trường học; cân đối ngân sách để đảm bảo điều kiện cho công tác xây dựng CSVC cho các nhà trường; tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình cơ bản trong nhà trường theo theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng dạy và học; tích cực tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hóa, tiết kiệm các nguồn chi để đầu tư thêm vào xây dựng CSVC đảm bảo các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia; hoàn thiện hồ sơ đề nghị để được công nhận trường chuẩn quốc gia.

                                                 

   Tin: Thanh Huyền - Ảnh: Trung Thành

 

Ngày đăng: 31/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục