Thời sự tổng hợp

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2018

Sáng ngày 30/10/2018, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 10. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Phòng GD&ĐT huyện. Mời dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

 

 

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào một số nội dung: Tình hình chi trả đất dịch vụ các xã còn lại năm 2018 trên địa bàn huyện; tiến độ xây dựng nông thôn mới, dồn thửa đổi ruộng (DTĐR); Dự thảo báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 01 và Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Kiểm điểm theo Thông báo số 1412, ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ và một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), huyện Vĩnh Tường đã ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016-2020; xây dựng Đề án phân luồng và hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn giai đoạn 2017-2020; Chỉ thị số 07, ngày 10/9/2018 của UBND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cho học sinh trên địa bàn. Đến nay, quy mô và mạng lưới trường, lớp trong huyện cơ bản ổn định, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học. Huyện đã sáp nhập một số trường Tiểu học với trường THCS theo quy định, nhiều chỉ tiêu về giáo dục đạt và vượt theo kế hoạch, chương trình đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được quan tâm. Nhất là chất lượng học sinh giỏi luôn đứng đầu tỉnh, chất lượng đại trà ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học từng bước được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục và dạy học,v.v...

Trên cơ sở các dự thảo báo cáo được thông qua và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi tập trung thảo luận. Đối với dự thảo báo báo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các đại biểu đề nghị chỉnh sửa câu từ, chính tả, bố cục, cơ cấu báo cáo để đảm bảo cho chính xác, phù hợp. Báo cáo cần bổ sung, đánh giá cụ thể hơn một số vấn đề như: Các chỉ tiêu không đạt, nguyên nhân, giải pháp thực hiện, tỷ lệ huy động các cháu đi nhà trẻ, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia, nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục đại trà không đều, việc bố trí nguồn lực đầu tư cho giáo dục, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm...

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu để chỉnh sửa báo báo đảm bảo logic, phù hợp. Đồng chí yêu cầu bổ sung thêm một số nội dung như: Kết quả thực hiện các mục tiêu, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên, đổi mới phương pháp, cách thức hỗ trợ cho giáo dục; nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan các chỉ tiêu giáo dục không đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, duy trì 100% trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2,v.v...

Tham gia ý kiến về tình hình chi trả đất dịch vụ đối với các xã còn lại năm 2018 trên địa bàn huyện; tiến độ xây dựng nông thôn mới, dồn thửa đổi ruộng, các đại biểu đề nghị: Cần sớm có quy hoạch khu sản xuất tập trung nghề làm bánh, bún tại xã Lũng Hòa để đảm bảo môi trường cho nhân dân; sự vào cuộc chưa thực sự tích cực của một số cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cải thiện môi trường; cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chi trả đất dịch vụ đối với các xã còn lại, có giải pháp mạnh hơn trong thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đôn đốc các xã triển khai thực hiện dồn thửa đổi ruộng,v.v...

Kết luận nội dung này, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh nhấn mạnh: Việc chi trả đất dịch vụ là một nhiệm vụ thường xuyên của huyện, tồn tại từ rất lâu mà kỳ nào họp BTV Huyện ủy cũng đưa vào để xin ý kiến chỉ đạo, còn xây dựng nông thôn mới cũng là nhiệm vụ đưa vào chỉ tiêu pháp lệnh của tỉnh, dồn thửa đổi ruộng theo Nghị quyết số 07 của huyện đưa ra, đồng thời tỉnh cũng có cơ chế hỗ trợ, đem lại lợi ích cho nhân dân. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dồn thửa đổi ruộng, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trong huyện cần tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện; đối với những xã thuận lợi như Phú Đa tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời UBND huyện đề nghị với tỉnh có hướng dẫn chi hỗ trợ 30 triệu đồng/ha và chi cho việc di chuyển mồ mả; hoàn thành DTĐR chắc theo từng xã, từng thôn trên cơ sở lấy kết quả đó để đánh giá, nhân rộng. Đối với trả đất dịch vụ, đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét đánh giá rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức đối với một số xã trong thực hiện nhiệm vụ. Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc chi trả đất dịch vụ tại các xã. Về xây dựng nông thôn mới, từ nay đến cuối năm, đồng chí yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đăng ký với tỉnh để nghiệm thu các tiêu chí  đảm bảo tiến độ thực hiện.

Cho ý kiến vào báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 01 và Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa số liệu, câu từ cho phù hợp; bổ sung thêm phần đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay đổi tên thôn thành tổ dân phố đối với các thị trấn (Thị trấn Tứ Trưng, Thị trấn Thổ Tang); giải pháp để đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khó khăn về nguồn kết nạp đảng viên; tăng cường phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp,v.v...

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Việc thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện đã góp phần giảm đầu mối nhưng chức năng nhiệm vụ vẫn đảm bảo, việc thực hiện không chạy theo thành tích. Đối với Đề án 04, đồng chí yêu cầu tiếp tục duy trì triển khai, đồng thời đồng chí cũng giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo.

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Kiểm điểm theo Thông báo số 1412, ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo vả tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; đồng thời cho ý kiến vào một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

                                                     Tin: Trung Hiếu - Ảnh: Quốc Chính

 

 

Ngày đăng: 30/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục