Hoạt động HĐND các cấp

HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường)

Chiều ngày 29/10/2018, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường) để xem xét và thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến chủ trương đầu tư công các công trình dự án trên địa bàn huyện năm 2018, giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện dự và chủ tọa kỳ họp.

 

 

Các đại biểu làm lễ chào chờ.

 

Các đồng chí: Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì tọa kỳ họp.

 

Tới dự Kỳ họp có đồng chí đồng chí Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vĩnh Tường); đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn: Phú Đa, Ngũ Kiên, Tam Phúc, Bình Dương, Vĩnh Sơn, Tuân Chính, Thượng Trưng, Thị trấn Tứ Trưng, Thị trấn Thổ Tang và Thị trấn Vĩnh Tường.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện sẽ nghe, thảo luận, phân tích đánh giá quyết định các vấn đề quan trọng: Nghe Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc bãi bỏ Nghị quyết số 24, ngày 20/7/2017 của HĐND huyện về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện phê duyệt các công trình, dự án đầu tư công giữa hai kỳ họp; Tờ trình của UBND huyện đề nghị HĐND huyện thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa Đầm Rưng; Tờ trình của UBND huyện về việc xin chủ trương đầu tư một số chương trình, dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa Đầm Rưng; Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư các công trình dự án đầu tư công của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh khẳng định việc ban hành Nghị quyết về Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa Đầm Rưng và Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số công trình dự án đầu tư công là những vấn đề rất cần thiết có ý nghĩa hết sức quan trọng để tiếp tục thực hiện công tác đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Nghị định số 120, ngày 13/9/2018 của Chính phủ, góp phần xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, phát triển du lịch trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện nhà tiếp tục phát triển ổn định. Theo đó, tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung, thảo luận, phân tích sâu sắc đóng góp ý kiến xác đáng vào các dự thảo nghị quyết xem đã đảm bảo tính pháp lý, tính thực tiễn chưa, có khả thi không, cần bổ sung, điều chỉnh những nội dung gì để HĐND huyện xem xét, quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như, mong đợi của cử tri và nhân dân trong toàn huyện, góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.  

 

Đ/c Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

thông qua Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 24, ngày 20/7/2017 của HĐND huyện về việc ủy quyền

cho Thường trực HĐND huyện phê duyệt các công trình, dự án đầu tư công giữa hai kỳ họp.

 

Theo Tờ trình của HĐND huyện, để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng trên địa bàn, thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định, tại kỳ họp giữa năm 2016, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết 24 ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện quyết định các chương trình, dự án đầu tư công giữa 2 kỳ họp. Tuy nhiên, tháng 9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 120 về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 77 và 136, trong đó có nội dung bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND. Vì vậy, việc ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện quyết định các chương trình, dự án đầu tư công giữa 2 kỳ họp đã không còn phù hợp, cần được bãi bỏ.

 

Đ/c Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua Tờ trình

đề nghị HĐND huyện thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa Đầm Rưng

và Tờ trình xin chủ trương đầu tư một số công trình, dự án.

 

 

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa Đầm Rưng

và Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư một số công trình, dự án đầu tư công.

 

Đối với Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa Đầm Rưng do UBND huyện làm chủ đầu tư đã được đơn vị tư vấn lập và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư liên quan; được BTV Huyện ủy cho ý kiến thông qua và đang chờ Sở Xây dựng thẩm định. Với quy mô hơn 300 ha, việc thông qua Đồ án quy hoạch sẽ giúp huyện Vĩnh Tường triển khai xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng cấp tỉnh trên cơ sở đảm bảo hài hòa và khớp nối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng nguyện vọng của đại bộ phận người dân, du khách.

  

       

 

 

  

Các đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã cho ý kiến và thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư với 3 dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 304 đoạn nội thị huyện Vĩnh Tường; cải tạo, nâng cấp đường 304 thị trấn Vĩnh Tường – Thổ Tang; Trung tâm hội nghị huyện Vĩnh Tường và chấp thuận đầu tư 2 dự án: Đường vành đai 3 tỉnh Vĩnh Phúc đoạn qua Bình Dương (quốc lộ 2C) – Vĩnh Sơn; đường nối từ ĐT304 – đê Tả Hồng đoạn qua huyện Vĩnh Tường. Đây đều là những dự án phù hợp với nguồn vốn dự kiến được đầu tư từ nguồn ngân sách huyện; nằm trong các công trình, dự án dự kiến đầu tư đã được HĐND huyện thông qua và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết.

 

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở pháp lý, động lực để các cấp, ngành trên địa bàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2018 và những năm tiếp theo.

Để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung xây dựng kết hoạch, quyết liệt chỉ đạo triển khai các nghị quyết vừa được thông qua đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp tới đông đảo cử tri. Qua đó, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện.

 

                                                            

     Tin: Trung Hiếu - Ảnh: Quốc Chính

 

 

Ngày đăng: 30/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục