Mục Văn hóa - Xã hội

Vĩnh Tường tổng kết công tác khuyến học năm 2013, triển khai, nhiệm vụ năm 2014

Ngày 08/01/2014, Hội khuyến học huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nhung - HUV - Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Tường.

            Trong năm 2013 được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, hội khuyến học đã làm tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của tổ chức hội và công tác khuyến học khuyến tài. Tập trung triển khai Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác khuyến học khuyến tài. Đã xây dựng và củng cố tổ chức hội từ huyện đến cơ sở, dòng họ, trường học, các cơ quan, đơn vị hành chính- sự nghiệp, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Đến nay 29/29 xã, thị trấn trong huyện có Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng. Hiện nay có 618 chi hội tăng 67 chi hội so với năm 2012; có 42.497 hội viên, tăng 6106 hội viên so với năm 2012, trong nhiều chi hội khuyến học thôn làng, dòng họ,…cơ quan, các trường học cũng được thành lập và đang tổ chức hoạt động có hiệu quả thu hút đông đảo học viên tham gia

 

           Đ/c: Nguyễn Thị Nhung - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

            Hiện nay toàn huyện có 19.998 gia đình hiếu học tăng 2836 gia đình so với năm 2012. có 326 dòng họ hiếu học tăng 52 dòng họ. Điển hình gia đình hiếu học và dòng họ hiếu học tiêu biểu như: gia đình cụ Lê Văn Cung xã Vũ Di, gia đình cụ Lương Ngọc Xuất Thị Trấn Vĩnh Tường, gia đình cụ Trần Thành Đăng xã Phú Đa, ông Tạ Văn Hát xã Chấn Hưng, chi họ Trần Bá xã Vĩnh Thịnh, chi hội dòng họ Kim xã Vân Xuân; dòng họ Đỗ Văn xã Ngũ Kiên; dòng họ Lê gốc Mạc xã Vũ Di. Điển hình cộng đồng khuyến học thôn Nghĩa Lập cả làng đều tham gia khuyến học với khẩu hiệu “ Nhà nhà lam khuyến học, người người làm khuyến học” mọi người tự nguyện xây dụng quỹ.

            Việc xây dựng, sử dụng quỹ khuyến học được đẩy mạnh với sự đóng góp tích cực của các tập thể cá nhân. Điển hình về đóng góp ông Trịnh Văn Quyết tặng khuyến học xã Vĩnh Thịnh 50 triệu đồng. ông Nguyễn Văn Thắng tặng 30 triệu đồng cho khuyến học Vĩnh Tường, ông Hoàng Thiện tặng 10 triệu đồng cho khuyến học thôn Nghĩa Lập xã Chấn Hưng.

            Năm 2013 các trung tâm học tập cộng đồng trong huyện đã mở được 488 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên đề cho 46.338 học viên, 70 lớp dạy nghề ngắn hạn với 7408 học viên góp phần nâng cao kiến thức cho nhân dân để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

 

 

Cũng tại hội nghị có 6 tập thể và 5 cá nhân được huyện hội tặng giấy khen./.

         .

 

 

 

 

T/h: Quốc Chính

 

Ngày đăng: 09/01/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục