Bảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ tịch huyện

Bảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan,đơn vị theo yêu cầu của chủ tịch UBND huyện

 

BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO YÊU CẦU CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

 

NỘI DUNG

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN BÁO CÁO, TRẢ LỜI

GHI CHÚ

 TUẦN 09( 26/02- 04/3)

 

 

 

 

Huyện ủy Vĩnh Tường: Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Kim Đức khu 8 thị trấn Tứ Trưng

59-PC/HU

Chuyển VP HĐND&UBND  nghiên cứu tham mưu giao cơ quan giải quyết

B/c Thường trực HU vào ngày 05/3/2018

Đến ngày 01/3/2018

Đơn công dân: Nguyễn Mạnh Tiến - Lũng Thượng - Tam Hồng- Yên Lạc

 

Chuyển VP HĐND&UBND đề xuất giao cơ quan giải quyết dứt điểm việc trả lời đơn

Y/c trước 05/3/2018

Đến ngày 02/3/2018

TUẦN 11(12/3-18/3)

 

 

 

 

Huyện ủy Vĩnh Tường : Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Đào, Bạch Thị Sinh – Liên Bảo- Vĩnh Yên

60-PC/HU

Chuyển VP HĐND&UBND đề xuất giao cơ quan giải quyết, giao Thanh tra huyện làm việc cụ thể với ông Đào và UBND xã

Báo cáo Chủ tịch trước 25/3/2018

Đến ngày 14/3/2018

Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Đào- Liên Bảo - Vĩnh Yên

31/PC-CAT-PV24

Chuyển đ/c Khiêm PCT chỉ đạo

Y/c xong trước 31/3/2018

Đến ngày 14/3/2018

TUẦN 20(14/5-20/5)

 

 

 

 

UBND xã Vân Xuân: TT v,v xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình: đường giao thông nội đồng xã Vân Xuân

11/TTr-UBND

Chuyển đ.c Thủy- PCTTT chỉ đạo; Phòng KT- HT, TC- KH, NN&PTNT kiểm tra đề xuất

Báo cáo TT UBND vào phiên họp ngày 18/5/2018

Đến ngày 13/5/2018

Chi cục thi hành án dân sự huyện: TT v,v xin hỗ trợ kinh phí hoạt động THADS

08/TTR-CCTHADS

Chuyển đ.c Thủy- PCTTT; phòng TC- KH nghiên cứu đề xuất

BC UBND huyện ngày 18/5/2018

Đến ngày 15/5/2018

UBND tỉnh Vĩnh Phúc: v,v hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất tỉnh VP

3302/UBND-KT2

Chuyển lãnh đạo UB (đ.c Thủy- PCTTT chỉ đạo); phòng TC- KH báo cáo, đề xuất

Báo cáo tại phiên họp ngày 18/5/2018

Đến ngày 16/5/2018

TUẦN 21(21/5-27/5)

 

 

 

 

UBND thị trấn Tứ Trưng: BC v,v nguy cơ mất ANCT , ổn định tình hình tại địa phương

 

Chuyển đ/c Thủy PCTTT chỉ đạo; Thanh tra huyện tham mưu, Phòng Nội vụ, Công an huyện phối hợp làm việc với thị trấn Tứ Trưng

Xử lý xong trước 31/5/2018

Đến ngày 25/5/2018

TUẦN 22(28/5-03/6)

 

 

 

 

Công an huyện Vĩnh Tường: BC đề xuất xử lý vi phạm đất đai hộ Đỗ Văn Quốc thôn Quảng Cư xã Tam Phúc

724/BC-CAH

Chuyển đ/c Khiêm PCT chỉ đạo, Phòng TNMT tham mưu

Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn xã Tam Phúc, xong trước 15/6

Đến ngày 01/6/2018

TUẦN 23(04/6-10/6)

 

 

 

 

Công an huyện Vĩnh Tường: BC tình hình xử lý vi phạm lấn chiếm đất đã thu hồi GPMB dự án hợp phần mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên trên địa bàn huyện

731/BC-CAH

Chuyển đ/c Khiêm-  PCT chỉ đạo, phòng TNMT tham mưu đề xuất ngay

Xử lý xong trước 08/6/2018

Đến ngày 04/6/2018

Ngày đăng: 05/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục