Bảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ tịch huyện

Bảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan,đơn vị theo yêu cầu của chủ tịch UBND huyện

 

TT

NỘI DUNG

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN BÁO CÁO, TRẢ LỜI

GHI CHÚ

 

 TUẦN 09( 26/02- 04/3)

 

 

 

 

1

Huyện ủy Vĩnh Tường: Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Kim Đức khu 8 thị trấn Tứ Trưng

59-PC/HU

Chuyển VP HĐND&UBND  nghiên cứu tham mưu giao cơ quan giải quyết

B/c Thường trực HU vào ngày 05/3/2018

Đến ngày 01/3/2018

2

Đơn công dân: Nguyễn Mạnh Tiến - Lũng Thượng - Tam Hồng- Yên Lạc

 

Chuyển VP HĐND&UBND đề xuất giao cơ quan giải quyết dứt điểm việc trả lời đơn

Y/c trước 05/3/2018

Đến ngày 02/3/2018

Ngày đăng: 02/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục