Bảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ tịch huyện

Biểu tổng hợp đơn, thư giao các cơ quan, đơn vị đến thời hạn/quá thời hạn giải quyết, báo cáo (tính đến 31/12/2017)

 

Biểu tổng hợp vui lòng xem tại đây: Bảng tổng hợp

Ngày đăng: 09/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục