CO QUAN TO CHUC KHAC

Trạm khuyến nông

  

Tên cơ quan: Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Tường

- Số điện thoại: 02113.839.340

1. Trưởng trạm: Lê Thị Lý

   - Số điện thoại: 0988418388

   - Địa chỉ mail công vụ: lyLT@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: Trồng trọt; bảo vệ thực vật; công tác khuyến nông

2. Phó Trưởng trạm: Nguyễn Thị Thảo

   - Số điện thoại: 0975893077

   - Địa chỉ mail công vụ: ThaoNT@vinhphuc.gov.vn

 

   - Lĩnh vực phụ trách: Trồng trọt; bảo vệ thực vật; công tác khuyến nông

3. Chức năng, nhiệm vụ

Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, trên địa bàn huyện nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp&PTNT.

Trạm khuyến nông là một đơn vị sự nghiệp, có đủ tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch. Xây dựng và hướng dẫn chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện và định hướng khuyến nông tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ cập kiến thức, tập huấn kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn, tổng kết và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, cung cấp thông tin cần thiết (khoa học kỹ thuật, thị trường...) cho cán bộ khuyến nông và nông dân.

- Tham gia dịch vụ giống cây con, vật tư cho các mô hình trình diễn và các chương trình khuyến nông trọng điểm triển khai trên địa bàn huyện.

- Quảng bá giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và đội ngũ cán bộ, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

3. Cán bộ Trạm Khuyến nông

Đặng Văn Thành

   - Số điện thoại: 0869963286

   - Địa chỉ mail công vụ: thanhDV@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: Công tác thủy lợi

Nguyễn Đức Hạnh

   - Số điện thoại: 0914822427

   - Địa chỉ mail công vụ: hanhND@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách:

Phan Thị Thu Hiền

   - Số điện thoại: 0986465569

   - Địa chỉ mail công vụ: hienPTT@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: Trồng trọt

Nguyễn Thị Hà

   - Số điện thoại: 0966717563

   - Địa chỉ mail công vụ: haNT5@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: Kế toán kiêm văn thư trạm khuyến nông.

Lê Thanh Thảo

   - Số điện thoại: 0985061252

   - Địa chỉ mail công vụ: thaoLT2@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: Chăn nuôi thú y.

Nguyễn Thị Bích Tuyên

   - Số điện thoại: 0979692504

   - Địa chỉ mail công vụ: tuyenNTB@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: Trồng trọt kiêm thủ quỹ của Trạm Khuyến nông

Nguyễn Thị Huyền

   - Số điện thoại: 01676015141

   - Địa chỉ mail công vụ: huyenNT4@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: Trồng trọt

Đỗ Thành Cao

   - Số điện thoại: 0977141308

   - Địa chỉ mail công vụ: caoDT@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: Công tác thủy lợi

 

  

 

 

Ngày đăng: 18/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục