Thời sự tổng hợp

Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên tại huyện Vĩnh Tường

Sáng 04/10/2013, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Uỷ viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Vĩnh Tường về việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Tiếp và làm việc với đoàn có: lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Tường.

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thúy Hiền - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Quốc gia

về Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với huyện Vĩnh Tường. 

 

            Trong những năm qua, các cấp chính quyền, đoàn thể huyện Vĩnh Tường đã tích cực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Chương trình phát triển thanh niên huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2013 – 2020 và các chính sách đối với thanh niên. Trong đó, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, nâng cao trình đọ học vấn, năng lực khoa học công nghệ, trình độ chuyên môn; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần; chăm lo phát triển và phát huy tài năng trong thanh niên được huyện quan tâm thực hiện. Đặc biệt, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được quan tâm, đẩy mạnh, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu chủ trương xã hội hóa và đa dạng hóa về loại hình, ngành nghề, mang lại kết quả tốt. Các thiết chế văn hóa, thể thao đối với thanh niên đã từng bước được đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần để phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Tường còn tích cực quan tâm thực hiện chính sách với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Huyện đã đề nghị và được các cấp duyệt hưởng chế độ cho 466 cựu thanh niên xung phong, 382 hội viên của Hội cựu thanh niên xung phong đã được Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong; đồng thời phát động ủng hộ xây dựng được 11 ngôi nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương đã đánh giá cao tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên ở huyện Vĩnh Tường. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, huyện Vĩnh Tường cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Nghiên cứu đổi mới công tác quản lý thanh niên trên địa bàn; quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo nguồn lực cho thanh niên; làm tốt kế hoạch phát triển thanh niên; đối với các xã, thị trấn phải có hướng dẫn về công tác quản lý thanh niên.v.v…

 

 

T/h: Trung Hiếu, Quốc Chính

 

Ngày đăng: 05/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục