PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường

1. Tên cơ quan:

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường

* Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Thị Trấn Vĩnh Tường-Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc-Điện thoại: 02113.782.514

+ Cơ sở 2: Thị Trấn Thổ Tang-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc-Điện thoại: 02113.820.040  

- Email 1:  ttgd_vt@vinhphuc.gov.vn

- Email 2:  ttgdtxdn.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn       

- Website: http://gdtxvinhtuong.vinhphuc.edu.vn/

 * Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

- Quản lý đội ngũ nhân viên, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

- Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

- Liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo trình độ trung cấp nghề; phối kết hợp với các trường Cao đẳng, Đại học để đặt địa điểm đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực của địa phương góp phần nâng cao dân trí và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Đ/c Đỗ Trọng Thành - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm.

- Số điện thoại: 0966.943.468.

- Địa chỉ Email:

+ Email 1:  thanhdt7@vinhphuc.gov.vn

+ Email 2: dotrongthanh.pgdgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và một nhiệm vụ cụ thể

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của trung tâm;

+ Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

+ Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong trung tâm;

+ Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên và người học trong trung tâm;

+ Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác tuyển sinh; Công tác GDNN, đào tạo A1, chuyển giao KHKT; thiết bị dạy nghề, xưởng thực hành nghề.

+ Phụ trách tổ Hành chính - Tổng hợp và tổ Đào tạo nghề- HN;

+ Giữ mối liên hệ trực tiếp và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của trung tâm với huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường; sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB và XH, Sở GTVT.

+ Báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách và báo cáo huyện ủy, HĐND,  UBND huyện.

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó: Đ/c Tạ Trường Khiêm - Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm.

- Số điện thoại: 0962.409.930

- Địa chỉ Email:

+ Email 1:  khiemtt@vinhphuc.gov.vn

+ Email 2: tatruongKhiem.pgdgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

- Nhiệm vụ :

+ Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách: Công tác GDTX, CNTT, Pháp chế, Công tác học sinh, sinh viên, Hệ thống QLGD, Hệ thống tin nhắn, Website, Hệ thống Kiểm định, Cơ sở vật chất, Thiết bị đồ dùng dạy học các bộ môn văn hóa, công tác lao động vệ sinh môi trường.

+ Tổ trưởng tổ chủ nhiệm các lớp văn hóa; Phụ trách tổ GDTX và tổ Giáo vụ.

+ Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi được Giám đốc ủy quyền;

+ Trưởng các ban: Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Y tế học đường, Vì sự tiến bộ phụ nữ, Phòng chống TNXH; ATGT; phòng chống cháy nổ.

+ Đại diện phát ngôn của Trung tâm.

+ Báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công và các báo cáo về Sở GD&ĐT.

+ Khi giải quyết công việc do Giám đốc giao, được thay mặt Giám đốc để giải quyết và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về kết quả công việc được giao.

 

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

SĐT

1.                    

Phan Văn Hoàng

Chủ tịch Công đoàn

Phanvanhoang.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0988173026

2.                    

Trần Tuấn Mạnh

Tổ trưởng ĐTN - HN

Bí thư đoàn thanh niên

trantuanmanh.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0917973901

3.                    

Lưu Thị Phượng

Tổ trưởng Giáo vụ

Thư ký HĐSP

luuthiPhuong.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0986875081

4.                    

Đặng Thị Huế

Tổ trưởng tổ GDTX

dangthihue.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0981182486

5.                    

Hoàng Việt Anh

Giáo viên

hoangvietanh.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0979372257

6.                    

Đỗ Thị Mai Uyên

Phó BT Đoàn TN

dothimaiuyen.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0977858035

7.                    

Lê Thị Nga

Giáo viên

lethinga.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0385165835

8.                    

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

nguyenthithuha.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0979692282

9.                    

Nguyễn Thị Thu Hường

Giáo viên

nguyenthithuhuong.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0962320767

10.                 

Khổng Thị Lý

Giáo viên

khongthily.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0368959887

11.                 

Đỗ Thị Hồng Lê

Giáo viên

dothihongle.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0368878159

12.                 

Đàm Thị Tĩnh

Tổ phó tổ GDTX

damthitinh.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0986605448

13.                 

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giáo viên

nguyenthibichthuy.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0385165848

14.                 

Đào Thị Dung

Tổ trưởng tổ HC

daothidung.nvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0981405889

15.                 

Lê Thi Kim Huy

Nhân viên

lethiKimhuy.nvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0912772229

16.                 

Bùi Thị Giáng Hương

Nhân viên

buithiGianghuong.nvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0379018024

17.                 

Bùi Ngọc Dũng

Nhân viên

buingocdung.nvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0979820040

Ngày đăng: 22/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục