Quy Hoạch

Hội đồng nhân dân

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c LÊ MINH THỊNH

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN THỊ NHUNG

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Đ/c LÊ NGUYỄN THÀNH TRUNG

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

II. CÁC BAN HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

     1. Ban Pháp chế

Đ/c NGUYỄN NGỌC TRIỂN

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 
 

 

     1. Ban Kinh tế - Xã hội

Đ/c ĐÀM HỮU KHANH

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

 

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 30/06/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục