CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Thị trấn Thổ Tang

 

 

Trụ sở UBND Thị trấn Thổ Tang

 

Thị trấn Thổ Tang

1. Đảng ủy Thị trấn

* Bí thư Đảng ủy: Vũ Đức Kim

Số điện thoại: 0982.746.388

Địa chỉ email: kimvd77@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

 

* Phó bí thư: Bùi Đức Thu

Số điện thoại: 0912 310 430

Địa chỉ email:

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

 

* Phó bí thư

Lê Kim Thành

Số điện thoại: 0968 958 630

Địa chỉ email:

Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền 

 

2. HĐND Thị trấn

* Chủ tịch: Nguyễn Văn Vân

Số điện thoại: 038 592 552

Địa chỉ email:

Lĩnh vực phụ trách: Hoạt  động của Hội đồng nhân dân

 

* Phó chủ tịch: Lê Văn Long

Số điện thoại: 0915 071 232

Địa chỉ email: levanlong1972@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Thường trực HĐND

 

3. UBND Thị trấn

* Chủ tịch: Lê Kim Thành

Số điện thoại: 0968 958 630

Địa chỉ email: lekimthanh70@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung Công tác chính quyền

 

*Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Sáng

Số điện thoại: 0982 820 857

Địa chỉ email:

Lĩnh vực phụ trách: Đất đai, kinh tế

 

* Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Hào

Số điện thoại: 0982 032 216

Địa chỉ email:

Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - xã hội

   

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 I. Đặc điểm tình hình.

Thổ Tang là thị trấn có dân số đông ở huyện Vĩnh T­ường, số nhân khẩu hiện tại là 16.898 người. Là nơi đất chật ng­ười đông, dân cư sống tập trung trong một làng (làng Giang) được chia làm 6 thôn dân cư. Địa bàn thị trấn có đư­ờng Tỉnh lộ 304 chạy qua trung tâm, có chợ Giang và các điểm mua bán hàng hoá hoạt động  suốt ngày đêm, nhân dân có truyền thống kinh doanh dịch vụ - thương mại, có thị trư­ờng kinh doanh buôn bán sôi động (nhất là ở khu Kinh tế- Xã hội) là nơi giao lư­u, đầu mối trung chuyển hàng hoá với nhiều địa ph­ương trong và ngoài nư­ớc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đư­ợc giữ vững. Sự nghiệp  kinh tế văn hoá xã hội liên tục được phát triển và tăng trư­ởng ở mức độ cao, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao về mọi mặt.

II. Những thuận lợi, khó khăn.

* Thuận lợi: Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thổ Tang có truyền thống cách mạng, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên được tặng huy hiệu 30- 40- 50- 60- 65- 70 năm tuổi Đảng. 

- Đảng bộ luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện uỷ Vĩnh Tường trong công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Từ đó đã tạo động lực để đảng bộ và nhân dân thị trấn giữ vững ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hoá- xã hội không ngừng phát triển.

III. Những thuận lợi, khó khăn.

* Thuận lợi: Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thổ Tang có truyền thống cách mạng, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên được tặng huy hiệu 30- 40- 50- 60- 65- 70 năm tuổi Đảng. 

Đảng bộ thị trấn luôn đoàn kết thống nhất, từ đó đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, vận dụng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

* Khó khăn: Địa phương đất trật, người đông do đó công tác quản lý xã hội gặp nhiều khó khăn phức tạp, việc lấn chiếm đất đai và sử dụng sai mục đích còn sảy ra. Ảnh hưởng tác động mặt trái của cơ chế thị trường, các tai tệ nạn xã hội: Cờ bạc,  buôn bán và sử dụng ma tuý còn tiềm ẩn. Trật tự ATGT chưa được tốt; vệ sinh môi trường rác thải ngày càng nhiều. Mưa lớn, ách tắc dòng chảy gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu của nhân dân.

IV.truyền thống của địa phương; Nhân dân thị trấn Thổ Tang  có truyền thống cách mạng, luôn cấn cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, có truyền thống kinh doanh dịch vụ - thương mại, có thị trư­ờng kinh doanh buôn bán sôi động (nhất là ở khu Kinh tế- Xã hội) là nơi giao lư­u, đầu mối trung chuyển hàng hoá với nhiều địa ph­ương trong và ngoài nư­ớc.

V. Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng.

 1- Lãnh đạo phát triển kinh tế: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXV nhiệm kỳ 2010-2015 và Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo UBND tập trung chỉ đạo nhân dân không ngừng phát triển dịch vụ thương mại, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang làm dịch vụ-thương mại, tiểu thủ công nghiệp; Ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được mở mang phát triển như các DN may CN, sản xuất tôn thép định hình, cắt xén giấy; Các ngành nghề sửa chữa, cơ khí, khung nhôm kính, inox,  mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm, ổn định tiếp tục duy trì và phát triển, thu nhập năm sau cao hơn năm trước

+Tổng thu nhập năm 2011 là 361,6 tỷ đồng; Bình quân thu nhập 23.300.000  đồng/người /năm. Đến năm 2015 là 493 tỷ đồng; Bình quân thu nhập 30,3 triệu đồng/người /năm.

2- Lãnh đạo phát triển văn hóa – xã hội: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển nhanh, khá toàn diện cả về quy mô, loại hình, chất lượng; đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên thường xuyên được kiện toàn, bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh đạt nhiều kết quả tốt.

Đảng uỷ thường xuyên lãnh đạo thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thiết chế văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo đúng quy định.

Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội… luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

3- Lãnh đạo công tác quốc phòng an ninh: Công tác quốc phòng an ninh luôn được chú trọng. Hàng năm đều ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác  quốc phòng, an ninh; hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Xây dựng được phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Lực lượng công an thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. Từ đó hạn chế số vụ việc phức tạp, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

VI. Phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới

Phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ - thương mại, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đưa thị trấn Thổ Tang phát triển toàn diện và bền vững.

1. Kinh tế:

Tăng cường chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp để tăng thu nhập cho gia đình và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi động viên, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phát triển bền vững.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm là: 10%. Trong đó DV-TM tăng 12%, CN-XD tăng 12%; NN-CN-TS tăng 2%.

Mục tiêu kinh tế: Phấn đấu mức tăng trưởng  hàng năm 10% , có tổng thu nhập xã hội từ  542,3 tỷ đồng  trở lên, bình quân thu nhập đầu người 37,5 triệu đồng/ người/năm.

2. Văn hóa - xã hội:

-Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị 27 của Bộ chính trị và Chỉ thị 03 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Quy định của địa phương về   về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ …Thực hành tiết kiệm chống xa hoa lãng phí,  làm tốt công tác VSMT.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường học, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; cả 4 nhà trường giữ vững các tiêu chí chuẩn Quốc gia; đầu tư xây dựng mới trường MN Bắc Nam, phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia.

- Trạm y tế giữ vững đơn vị lá cờ đầu y tế cơ sở, hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã.

- Mức giảm tỷ lệ sinh hằng năm từ 0,025-0,030%.

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 hằng năm từ 3-5%.

- Giải quyết việc làm giai đoạn 2015-2020 là 1.100 lao động (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 220 lao động).

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 0,3-0,5%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 45-50%.

- Cơ cấu lao động đến năm 2020: Công nghiệp + dịch vụ chiếm 70%.

-  6/6 thôn đạt thôn VH cấp tỉnh; hằng năm phấn đấu có 88-90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

 

Đình Thổ Tang: Một trong số các ngôi đình cổ tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc đình làng Bắc bộ (thế kỷ thứ XVII)

 

3. Công tác quốc phòng an ninh

 Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện hiệu quả đề án xây dựng khu vực phòng thủ dân sự của huyện giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Thực hiện tốt huấn luyện dân quân, quản lý nguồn nhập ngũ, nguồn dự bị động viên. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác Đảng, công tác chính trị và hậu phương quân đội.

 

Ngày đăng: 13/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục