PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Trung tâm GDTX&DN Vĩnh Tường

1. Trung Tâm GDTX&DN huyện Vĩnh Tường

- Số điện thoại: 02113.820.040

- Địa chỉ Email: ttgdtxdn.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

a. Nhiệm vụ GDTX

* Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

- Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

- Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;

- Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT.

* Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

* Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa phương.

* Tổ chức liên kết đào tạo với Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học-cao đẳng khi thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên.

b. Nhiệm vụ dạy nghề

* Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề.

* Tổ chức xây dựng và thực hiện các chư­ơng trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với nghề đ­ược phép đào tạo.

* Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

* Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH.

* Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

* Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình ngư­ời học nghề trong hoạt động dạy nghề; tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

c. Nhiệm vụ Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

* Dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông.

* Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT.

* Liên kết với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thanh thiếu niên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

d. Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật

* Trung tâm liên kết với trường chuyên nghiệp, dạy nghề đào tạo Trung cấp nghề, TCCN theo mô hình Bổ túc THPT + nghề, Bổ túc THPT + TCCN.

* Tổ chức giới thiệu việc làm cho HSSV và người lao động.

* Tạo nguồn xuất khẩu lao động trên địa bàn cấp huyện.

 

2. Giám đốc Trung tâm: Đỗ Trọng Thành

- Số điện thoại: 0988.404.527

- Địa chỉ Email: tienquyetvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 3. Phó giám đốc Trung tâm :

3.2. Đ/c Tạ Trường Khiêm.

- Số điện thoại: 0962.699.353

- Địa chỉ Email: khiemtatruong@gmail.com

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn, dạy văn hóa, công tác dạy nghề, nề nếp, lao động…..

3.1. Đ/c Trần Tuấn Mạnh.

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

 - Lĩnh vực phụ trách: thi đua khen thưởng.

 

Danh sách cán bộ chuyên môn:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

SĐT

1.

Phan Văn Hoàng

Chủ tịch Công đoàn

Phanvanhoang.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0988173026

2.  

 

     

3.

Lưu Thị Phượng

Tổ trưởng Giáo vụ

Thư ký HĐSP

luuthiPhuong.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0986875081

4.

Đặng Thị Huế

Tổ trưởng tổ GDTX

dangthihue.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0981182486

5.  

Hoàng Việt Anh

Giáo viên

hoangvietanh.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0979372257

6.   

Đỗ Thị Mai Uyên

Phó BT Đoàn TN

dothimaiuyen.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0977858035

7. 

Lê Thị Nga

Giáo viên

lethinga.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0385165835

8. 

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

nguyenthithuha.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0979692282

9. 

Nguyễn Thị Thu Hường

Giáo viên

nguyenthithuhuong.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0962320767

10. 

Khổng Thị Lý

Giáo viên

khongthily.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0368959887

11. 

Đỗ Thị Hồng Lê

Giáo viên

dothihongle.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0368878159

12.

Đàm Thị Tĩnh

Tổ phó tổ GDTX

damthitinh.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0986605448

13. 

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giáo viên

nguyenthibichthuy.gvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0385165848

14.

Đào Thị Dung

Tổ trưởng tổ HC

daothidung.nvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0981405889

15.

Lê Thi Kim Huy

Nhân viên

lethiKimhuy.nvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0912772229

16.

Bùi Thị Giáng Hương

Nhân viên

buithiGianghuong.nvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0379018024

17.

Bùi Ngọc Dũng

Nhân viên

buingocdung.nvgdtxvinhtuong@vinhphuc.edu.vn

0979820040

 

Ngày đăng: 18/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục