CÁC XÃ, THỊ TRẤN

xã Tam Phúc

1.                Đảng ủy xã Tam Phúc

Số điện thoại: Không có                         

Địa chỉ mail công vụ: chưa có

*Họ tên đ/c Bí thư Đảng ủy:

- Lê Minh Tuyên, Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại 0985.571.036

- Địa chỉ mail công vụ: Chưa có

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác đảng

*Họ và tên các đ/c Phó bí thư:

+ Nguyễn Văn Toại: Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại 0986.951.668

- Địa chỉ mail công vụ:ToaiNV@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: UBND xã

+ Mai Văn Biên PBT đảng ủy

- Số điện thoại 0385.747.450

- Địa chỉ mail công vụ: Chưa có

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác đảng và các tổ chức chính trị.

2. HĐND xã Tam Phúc

 *số điện thoại: Không có               

Địa chỉ mail công vụ: chưa có.

 *Họ tên Chủ tịch:

- Lê Minh Tuyên: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

- Số điện thoại 0985.571.036

- Địa chỉ mail công vụ: Chưa có

*Họ tên đ/c Phó chủ tịch.

- Nguyễn Văn Ngự: Phó chủ tịch HĐND

- Số điện thoại 0385.747.450

- Địa chỉ mail công vụ: Chưa có

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân xã

3. UBND xã Tam Phúc, số điện thoại 02113 839.233

*Họ tên đ/c Chủ tịch UBND

- Nguyễn Văn Toại: Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại 0986.951.668

- Địa chỉ mail công vụ:ToaiNV@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: UBND xã

*Họ tên Đ/c phó chủ tịch UBND.

Hoàng Trọng Dưỡng: Phó chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại 0384.456.805

- Địa chỉ mail công vụ: DuongHT2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa xã hội.

 

BÀI GIỚI THIỆU VỀ XÃ TAM PHÚC

 

1. Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số; cơ quan, đơn vị.

Xã Tam Phúc có địa giới hành chính tiếp giáp các xã: Phía Bắc giáp thị trấn Vĩnh Tường, phía Nam giáp xã Phú Đa, phía Đông giáp thị trấn Tứ Trưng, phía Tây giáp xã Tuân Chính, xã có diện tích đất tự nhiên là 319,8ha, trong đó: Đất Nông nghiệp 222,2ha và Đất Phi nông nghiệp: 97,6ha; xã có 06 thôn gồm: Thôn Phù Cốc, thôn Quảng Cư, thôn Phúc Lập Trong, thôn Phúc Lập Ngoài, thôn Ngược Phù Lập, thôn Xuôi Phù Lập; tổng dân số toàn xã hiện là 4.229 nhân khẩu/1224 hộ, xã nằm ở vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp trung tâm hành chính huyện Vĩnh Tường, hệ thống giao thông kết nối với các địa phương xung quanh, có đường quốc lộ 2C mới chạy qua thuận tiện cho giao thương buôn bán của người dân. Thu nhập chủ yếu của các hộ dân là từ sản xuất nông nghiệp; ngành nghề  dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ, số người trong độ tuổi lao động là: 2064 người.

Đảng bộ, chính quyền xã Tam Phúc luôn đoàn kết, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đảng bộ xã có 08 chi bộ trực thuộc, tổng số 224 đảng viên, BCH Đảng ủy có 15 đ/c. Đội ngũ cán bộ, công chức tổng có 16 định biên, trong đó có 09 cán bộ và 07 công chức.

2. Thuận lợi, khó khăn của địa phương, của đơn vị.

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Tam Phúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen.

Thuận lợi:  Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đã được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung xây dựng Nông thôn mới, phát triển Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ; hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong những năm qua được phát huy, nhiều dự án về giao thông, xây dựng; tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, được triển khai thực hiện đem lại nhiều tiềm năng, lợi thế; bên cạnh đó cùng với sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân trong xã là những tiền đề quan trọng, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển đi lên. 

Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít những khó khăn thách thức, đầu ra sản phẩm nông nghiệp không ổn định, nguồn thu ngân sách của địa phương gặp nhiều khó khăn, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao; Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi; dịch bệnh Covid 19 ở người diễn biến phức tạp, khó lường; công tác bồi thường GPMB và triển khai thủ tục đầu tư một số công trình còn chậm…

Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và sự ủng hộ tích cực của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, đã giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính chị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

3. Truyền thống địa phương; đơn vị.

Cán bộ và nhân dân xã Tam Phúc có truyền thống đoàn kết, tinh thần cần cù, sáng tạo trong sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

4. Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; trong công tác giáo dục hiện nay (tính trong 5 năm qua);

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong  05 năm qua đã có nhiều khởi sắc, toàn bộ các công trình như: Điện, đường, trường, trạm và hệ thống giao thông nội đồng được nâng cấp phục vụ phúc lợi xã hội ngày một chất lượng hơn. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng; các mô hình gia trại chăn nuôi tập trung phát triển; tỷ lệ lao động được đào tạo ngày càng tăng, người dân có việc làm và thu nhập ổn định; công tác chính sách được quan tâm; thu nhập đầu người tăng, năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Kinh tế - xã hội luôn được Đảng bộ và chính quyền quan tâm, chú trọng, đang trên đà phát triển tốt; kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 chỉ còn 1,43%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46 triệu đồng/người/năm đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 60,5 triệu đồng/người/năm.

sở vật chất, hạ tầng tương đối hoàn chỉnh như: Hệ thống đường giao thông xã quản lý đã được cứng hoá 100%, đường giao thông nông thôn như: ngõ xóm, trục thôn được cứng hoá 100%. Hệ thống điện đã được cải tạo nâng cấp theo dự án RE II đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng nâng cấp,cải tạo.

Hệ thống chính trị đoàn kết, ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những năm qua luôn được giữ vững.

Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được chăm lo: Toàn xã có 02 trường học: trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  đạt chuẩn quốc gia mức độ I; Các thôn có 6 cán bộ y tế thôn để chăm lo sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I.; Hàng năm 06/06 thôn luôn giữ vững, đạt danh hiệu thôn văn hóa. Số gia đình đạt “Gia đình văn hóa” hàng năm  đạt 96% trở lên. Xây dựng quy ước, hương ước cho từng thôn với nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang,  lễ hội, mừng thọ... được nhân dân đồng thuận và chấp hành tốt. Năm 2021 xã Tam Phúc vinh dự được đón bằng công nhận của UBND tỉnh là xã đạt NTM nâng cao, thôn Phúc Lập trong đạt thôn dân cư kiểu mẫu

 

Trụ sở làm việc: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tam Phúc

 

5. Phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới.

Với sự quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ, chính quyền xã Tam Phúc tập trung lãnh đạo, thực hiện những phương hướng và mục tiêu đề ra.

Phương hướng: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp gắn với thị trường; chăm lo đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật với môi trường sống Xanh - Sạch - Đẹp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đưa Tam Phúc phát triển toàn diện trở thành xã giàu đẹp, văn minh.

Mục tiêu: Tăng giá trị thu nhập đến năm 2025 đạt 322,5 tỷ đồng; Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 14% (trong đó: Công nghiệp - XD tăng 17%; Dịch vụ - TM tăng 22%; Nông nghiệp - Chăn nuôi - Thủy sản tăng 3%); Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 72-75 triệu đồng/năm; Ổn định tỷ lệ sinh hàng năm, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống dưới 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm theo quy định là dưới 1%; Giải quyết việc làm mới hàng năm từ 40-50 lao động, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trên 85%; Công tác Giáo dục - Đào tạo được chú trọng, các trường duy trì các điều kiện chuẩn mức độ II; Duy trì thành tích 06/06 thôn đạt, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH từ 95% trở lên, số người thân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng đạt trên 85%; Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 97%; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 100%; Vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95%; Tăng cường quốc phòng, an ninh giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm; Phấn đấu giữ vững danh hiệu xã NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu và phấn đấu đô thị hóa đến năm 2025.

 

Ngày đăng: 03/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục